Progowe, systemowe detektory gazów
Progowe, systemowe detektory gazów DEX/F Sensor / Medium Cena netto G.t.
DEX-12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
859,00 zł S
DEX-14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
859,00 zł S
DEX-14/N-S Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
1 459,00 zł N
DEX-15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
859,00 zł S
DEX-22/NL Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
899,00 zł N
DEX-31/N Półprzewodnikowy / Związki organiczne
999,00 zł N
DEX-41/N Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
899,00 zł N
DEX-61/N Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
899,00 zł N
DEX-71/N Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
899,00 zł N
DEX-73/N Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
899,00 zł S
DEX-1K5/N Katalityczny / Propan-butan (LPG)
1 179,00 zł S
DEX-1K/N Katalityczny / Metan (CH4)
1 179,00 zł S
DEX-3K/N Katalityczny / Związki organiczne
1 279,00 zł N
DEX-4K/N Katalityczny / Amoniak (NH3)
1 179,00 zł N
DEX-7K/N Katalityczny / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
1 179,00 zł N
DEX-2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
1 279,00 zł N
DEX-4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 279,00 zł N
DEX-7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 279,00 zł N
DEX-9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
1 279,00 zł N
DEX-1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 999,00 zł N
DEX-1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 999,00 zł N
DEX-3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
2 099,00 zł N
DEX-8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 999,00 zł N
Progowe, systemowe detektory gazów DEX/A Sensor / Medium Cena netto G.t.
DEX-A12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
879,00 zł N
DEX-A14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
879,00 zł N
DEX-A15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
879,00 zł N
DEX-A31/N Półprzewodnikowy / Związki organiczne
979,00 zł N
DEX-A73/N Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
979,00 zł N
Progowe, systemowe detektory gazów DG/F Sensor / Medium Cena netto G.t.
DG-12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
729,00 zł S
DG-14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
729,00 zł S
DG-15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
729,00 zł S
DG-22/NL Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
749,00 zł N
DG-31/N Półprzewodnikowy / Związki organiczne
849,00 zł N
DG-41/N Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
749,00 zł N
DG-61/N Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
749,00 zł N
DG-71/N Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
749,00 zł N
DG-73/N Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
749,00 zł S
DG-0E.CL2/N Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
1 399,00 zł N
DG-0E.CLO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
2 399,00 zł N
DG-0E.ETO/N Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
1 399,00 zł N
DG-0E.HCL/N Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
1 899,00 zł N
DG-0E.HCN/N Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
1 899,00 zł N
DG-0E.NO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
1 399,00 zł N
DG-0E.NO/N Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
1 399,00 zł N
DG-0E.O3/N Elektrochemiczny / Ozon (O3)
1 899,00 zł N
DG-0E.PH3/N Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
2 399,00 zł N
DG-0E.SO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
1 399,00 zł N
DG-2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
1 129,00 zł N
DG-4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 129,00 zł N
DG-4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 129,00 zł N
DG-4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 399,00 zł N
DG-5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
1 129,00 zł N
DG-7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 129,00 zł N
DG-9E/4 Elektrochemiczny / Tlen (O2)
999,00 zł S
DG-9E/4-1 Elektrochemiczny / Tlen (O2)
949,00 zł N
DG-9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
1 129,00 zł N
DG-1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 849,00 zł S
DG-1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 849,00 zł S
DG-3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 849,00 zł N
DG-6R7/N Optyczny (infra-red) / Freon (R410A)
3 099,00 zł N
DG-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
3 099,00 zł N
DG-8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 349,00 zł S
DG-8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 849,00 zł N
Progowe, systemowe detektory gazów DG/M Sensor / Medium Cena netto G.t.
DG-12/M Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
769,00 zł S
DG-14/M Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
769,00 zł S
DG-15/M Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
769,00 zł S
DG-22L/M Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
769,00 zł N
DG-31/M Półprzewodnikowy / Związki organiczne
889,00 zł N
DG-41/M Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
789,00 zł N
DG-61/M Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
789,00 zł N
DG-71/M Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
789,00 zł N
DG-73/M Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
789,00 zł S
DG-0E.CL2/M Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
1 399,00 zł N
DG-0E.CLO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
2 399,00 zł N
DG-0E.ETO/M Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
1 399,00 zł N
DG-0E.HCL/M Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
1 899,00 zł N
DG-0E.HCN/M Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
1 899,00 zł N
DG-0E.NO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
1 399,00 zł N
DG-0E.NO/M Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
1 399,00 zł N
DG-0E.O3/M Elektrochemiczny / Ozon (O3)
1 899,00 zł N
DG-0E.PH3/M Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
2 399,00 zł N
DG-0E.SO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
1 399,00 zł N
DG-2E/M Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
1 169,00 zł N
DG-4E1/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 169,00 zł N
DG-4E2/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 439,00 zł N
DG-4E/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 169,00 zł N
DG-5E/M Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
1 169,00 zł N
DG-7E/M Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 169,00 zł N
DG-9E/M Elektrochemiczny / Tlen (O2)
1 169,00 zł N
DG-1R2/M Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 889,00 zł S
DG-1R5/M Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 889,00 zł S
DG-3R/M Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 989,00 zł N
DG-6R7/M Optyczny (infra-red) / Freon (R410A)
3 139,00 zł N
DG-6R7/M-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
3 139,00 zł N
DG-8R8/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 389,00 zł S
DG-8R/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 889,00 zł N
Progowe, systemowe detektory gazów DG/MR Sensor / Medium Cena netto G.t.
DG-12/MR Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
809,00 zł S
DG-14/MR Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
809,00 zł S
DG-15/MR Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
809,00 zł S
DG-22L/MR Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
809,00 zł N
DG-31/MR Półprzewodnikowy / Związki organiczne
929,00 zł N
DG-41/MR Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
829,00 zł N
DG-61/MR Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
829,00 zł N
DG-71/MR Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
829,00 zł N
DG-73/MR Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
829,00 zł S
DG-0E.CL2/MR Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
1 399,00 zł N
DG-0E.CLO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
2 399,00 zł N
DG-0E.ETO/MR Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
1 399,00 zł N
DG-0E.HCL/MR Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
1 899,00 zł N
DG-0E.HCN/MR Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
1 899,00 zł N
DG-0E.NO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
1 399,00 zł N
DG-0E.NO/MR Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
1 399,00 zł N
DG-0E.O3/MR Elektrochemiczny / Ozon (O3)
1 899,00 zł N
DG-0E.PH3/MR Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
2 399,00 zł N
DG-0E.SO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
1 399,00 zł N
DG-2E/MR Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
1 209,00 zł N
DG-4E1/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 209,00 zł N
DG-4E2/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 479,00 zł N
DG-4E/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 209,00 zł N
DG-5E/MR Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
1 209,00 zł N
DG-7E/MR Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 209,00 zł N
DG-9E/MR Elektrochemiczny / Tlen (O2)
1 209,00 zł N
DG-1R2/MR Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 929,00 zł S
DG-1R5/MR Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 929,00 zł S
DG-3R/MR Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
2 029,00 zł N
DG-6R7/MR Optyczny (infra-red) / Freon (R410A)
3 179,00 zł N
DG-6R7/MR-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
3 179,00 zł N
DG-8R8/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 429,00 zł S
DG-8R/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 929,00 zł N
Progowe, systemowe detektory gazów DD Sensor / Medium Cena netto G.t.
DD-11 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
279,00 zł N
DD-14 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
279,00 zł N
DD-15 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
279,00 zł N
DD-22 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
279,00 zł N
DD-61 Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
279,00 zł N
DD-62 Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
279,00 zł S
DD-P8R Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
519,00 zł N
Progowe, systemowe detektory gazów DG.EN Sensor / Medium Cena netto G.t.
DG-11.EN Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
449,00 zł N
DG-14.EN Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
449,00 zł S
DG-15.EN Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
449,00 zł S
DG-22.EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
449,00 zł S
DG-24.EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
749,00 zł N
DG-25.EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
749,00 zł N
DG-61.EN Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
449,00 zł N
DG-8R8.EN Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
589,00 zł N
Progowe, systemowe detektory gazów DG.EN/M Sensor / Medium Cena netto G.t.
DG-11.EN/M Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
489,00 zł N
DG-14.EN/M Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
369,00 zł S
DG-15.EN/M Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
369,00 zł S
DG-22.EN/M Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
369,00 zł S
DG-61.EN/M Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
489,00 zł N
DG-73.EN/M Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
489,00 zł N
DG-20.EN/M Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
689,00 zł N
DG-9E.EN/M Elektrochemiczny / Tlen (O2)
579,00 zł N
DG-8R8.EN/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
559,00 zł N
DG-28.EN/M Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
639,00 zł N
Pomiarowe, systemowe detektory gazów
Pomiarowe, systemowe detektory gazów DEX/P Sensor / Medium Cena netto G.t.
DEX-P1K5/N Katalityczny / Propan-butan (LPG)
1 179,00 zł S
DEX-P1K/N Katalityczny / Metan (CH4)
1 179,00 zł S
DEX-P3K/N Katalityczny / Związki organiczne
1 279,00 zł N
DEX-P4K/N Katalityczny / Amoniak (NH3)
1 179,00 zł N
DEX-P7K/N Katalityczny / Wodór (H2)
1 179,00 zł N
DEX-P2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
1 279,00 zł N
DEX-P4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 279,00 zł N
DEX-P7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 279,00 zł N
DEX-P9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
1 279,00 zł N
DEX-P1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 999,00 zł N
DEX-P1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 999,00 zł N
DEX-P3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
2 099,00 zł N
DEX-P8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 999,00 zł N
Pomiarowe, systemowe detektory gazów DG/P Sensor / Medium Cena netto G.t.
DG-P0E.CL2/N Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
1 399,00 zł N
DG-P0E.CLO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
2 399,00 zł N
DG-P0E.ETO/N Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
1 399,00 zł N
DG-P0E.HCL/N Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
1 899,00 zł N
DG-P0E.HCN/N Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
1 899,00 zł N
DG-P0E.NO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
1 399,00 zł N
DG-P0E.NO/N Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
1 399,00 zł N
DG-P0E.O3/N Elektrochemiczny / Ozon (O3)
1 899,00 zł N
DG-P0E.PH3/N Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
2 399,00 zł N
DG-P0E.SO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
1 399,00 zł N
DG-P2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
1 129,00 zł N
DG-P4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 129,00 zł N
DG-P4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 129,00 zł N
DG-P4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 399,00 zł N
DG-P5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
1 129,00 zł N
DG-P7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 129,00 zł N
DG-P9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
1 129,00 zł N
DG-P1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 849,00 zł S
DG-P1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 849,00 zł S
DG-P3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 949,00 zł N
DG-P6R7/N Optyczny (infra-red) / Freon (R410A)
3 099,00 zł N
DG-P6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
3 099,00 zł N
DG-P8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 349,00 zł S
DG-P8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 849,00 zł N
Pomiarowe, systemowe detektory gazów DG/PV Sensor / Medium Cena netto G.t.
DG-PV0E.CL2 Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
1 399,00 zł N
DG-PV0E.CLO2 Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
2 399,00 zł N
DG-PV0E.ETO Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
1 399,00 zł N
DG-PV0E.HCL Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
1 899,00 zł N
DG-PV0E.HCN Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
1 899,00 zł N
DG-PV0E.NO Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
1 399,00 zł N
DG-PV0E.NO2 Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
1 399,00 zł N
DG-PV0E.O3 Elektrochemiczny / Ozon (O3)
1 899,00 zł N
DG-PV0E.PH3 Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
2 399,00 zł N
DG-PV0E.SO2 Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
1 399,00 zł N
DG-PV2E Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
1 129,00 zł N
DG-PV4E Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 129,00 zł N
DG-PV4E1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 129,00 zł N
DG-PV4E2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 399,00 zł N
DG-PV5E Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
1 129,00 zł N
DG-PV7E Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 129,00 zł N
DG-PV9E Elektrochemiczny / Tlen (O2)
1 129,00 zł N
DG-PV1R2 Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 849,00 zł S
DG-PV1R5 Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 849,00 zł S
DG-PV3R Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 949,00 zł N
DG-PV6R7 Optyczny (infra-red) / Freon (R410A)
3 099,00 zł N
DG-PV6R7-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
3 099,00 zł N
DG-PV8R Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 849,00 zł N
DG-PV8R8 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 349,00 zł S
Pomiarowe, systemowe detektory gazów DG-P/M Sensor / Medium Cena netto G.t.
DG-P0E.CL2/M Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
1 399,00 zł N
DG-P0E.CLO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
2 399,00 zł N
DG-P0E.ETO/M Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
1 399,00 zł N
DG-P0E.HCL/M Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
1 899,00 zł N
DG-P0E.HCN/M Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
1 899,00 zł N
DG-P0E.NO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
1 399,00 zł N
DG-P0E.NO/M Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
1 399,00 zł N
DG-P0E.O3/M Elektrochemiczny / Ozon (O3)
1 899,00 zł N
DG-P0E.PH3/M Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
2 399,00 zł N
DG-P0E.SO2/M Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
1 399,00 zł N
DG-P2E/M Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
1 169,00 zł N
DG-P4E1/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 169,00 zł N
DG-P4E2/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 439,00 zł N
DG-P4E/M Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 169,00 zł N
DG-P5E/M Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
1 169,00 zł N
DG-P7E/M Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 169,00 zł N
DG-P9E/M Elektrochemiczny / Tlen (O2)
1 169,00 zł N
DG-P1R2/M Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 889,00 zł N
DG-P1R5/M Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 899,00 zł N
DG-P3R/M Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 989,00 zł N
DG-P6R7/M Optyczny (infra-red) / Freon (R410A)
3 139,00 zł N
DG-P6R7/M-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
3 139,00 zł N
DG-P8R8/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 389,00 zł N
DG-P8R/M Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 889,00 zł N
Pomiarowe, systemowe detektory gazów DG-P/MR Sensor / Medium Cena netto G.t.
DG-P0E.CL2/MR Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
1 399,00 zł N
DG-P0E.CLO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
2 399,00 zł N
DG-P0E.ETO/MR Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
1 399,00 zł N
DG-P0E.HCL/MR Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
1 899,00 zł N
DG-P0E.HCN/MR Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
1 899,00 zł N
DG-P0E.NO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
1 399,00 zł N
DG-P0E.NO/MR Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
1 399,00 zł N
DG-P0E.O3/MR Elektrochemiczny / Ozon (O3)
1 899,00 zł N
DG-P0E.PH3/MR Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
2 399,00 zł N
DG-P0E.SO2/MR Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
1 399,00 zł N
DG-P2E/MR Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
1 209,00 zł N
DG-P4E1/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 209,00 zł N
DG-P4E2/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 479,00 zł N
DG-P4E/MR Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 209,00 zł N
DG-P5E/MR Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
1 209,00 zł N
DG-P7E/MR Elektrochemiczny / Wodór (H2)
1 209,00 zł N
DG-P9E/MR Elektrochemiczny / Tlen (O2)
1 209,00 zł N
DG-P1R2/MR Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 929,00 zł N
DG-P1R5/MR Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 929,00 zł N
DG-P3R/MR Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
2 029,00 zł N
DG-P6R7/MR Optyczny (infra-red) / Freon (R410A)
3 179,00 zł N
DG-P6R7/MR-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
3 179,00 zł N
DG-P8R8/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 429,00 zł N
DG-P8R/MR Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 929,00 zł N
Pomiarowe, systemowe detektory gazów DG-P.EN Sensor / Medium Cena netto G.t.
DG-P8R8.EN Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
589,00 zł N
Kontrolery wentylacji
Kontrolery wentylacji WG.EG Sensor / Medium Cena netto G.t.
WG-11.EG Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
349,00 zł N
WG-14.EG Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
349,00 zł S
WG-15.EG Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
299,00 zł S
WG-22.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
299,00 zł S
WG-24.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
549,00 zł N
WG-25.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
549,00 zł N
WG-73.EG Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
349,00 zł N
WG-0E.EG/NO2 Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
739,00 zł N
WG-20.EG Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
789,00 zł N
WG-8R8.EG Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
559,00 zł N
WG-28.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
619,00 zł N
WG-11.EG/A Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
349,00 zł N
WG-14.EG/A Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
349,00 zł S
WG-15.EG/A Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
349,00 zł S
WG-22.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
349,00 zł S
WG-24.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
549,00 zł N
WG-25.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
549,00 zł N
WG-73.EG/A Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
349,00 zł N
WG-0E.EG/NO2/A Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
739,00 zł N
WG-20.EG/A Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
789,00 zł N
WG-8R8.EG/A Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
559,00 zł N
WG-28.EG/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
659,00 zł N
WG-11.EG/A24 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
349,00 zł N
WG-14.EG/A24 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
349,00 zł N
WG-15.EG/A24 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
349,00 zł N
WG-22.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
349,00 zł N
WG-24.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
549,00 zł N
WG-25.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
549,00 zł N
WG-73.EG/A24 Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
349,00 zł N
WG-0E.EG/NO2/A24 Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
739,00 zł N
WG-20.EG/A24 Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
789,00 zł N
WG-8R8.EG/A24 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
559,00 zł N
WG-28.EG/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
659,00 zł N
Kontrolery wentylacji WG.EGx Sensor / Medium Cena netto G.t.
WG-11.EGx Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
439,00 zł N
WG-14.EGx Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
439,00 zł N
WG-15.EGx Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
439,00 zł N
WG-22.EGx Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
439,00 zł N
WG-61.EGx Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
539,00 zł N
WG-9E.EGx Elektrochemiczny / Tlen (O2)
559,00 zł N
WG-8R8.EGx Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
559,00 zł S
WG-28.EGx Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
639,00 zł N
WG-11.EGx/A Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
459,00 zł N
WG-14.EGx/A Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
459,00 zł N
WG-15.EGx/A Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
459,00 zł N
WG-22.EGx/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
459,00 zł N
WG-61.EGx/A Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
559,00 zł N
WG-9E.EGx/A Elektrochemiczny / Tlen (O2)
579,00 zł N
WG-8R8.EGx/A Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
579,00 zł S
WG-28.EGx/A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
659,00 zł N
WG-11.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
459,00 zł N
WG-14.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
459,00 zł N
WG-15.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
459,00 zł N
WG-22.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
459,00 zł N
WG-61.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
559,00 zł N
WG-9E.EGx/A24 Elektrochemiczny / Tlen (O2)
579,00 zł N
WG-8R8.EGx/A24 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
579,00 zł N
WG-28.EGx/A24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
659,00 zł N
Kontrolery wentylacji WG.NG Sensor / Medium Cena netto G.t.
WG-22.NG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
399,00 zł S
WG-22.NGBs Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
719,00 zł N
WG-22.NGs Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
569,00 zł N
WG-22.NGA Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
419,00 zł S
Kontrolery wentylacji AirTECH eko+ Sensor / Medium Cena netto G.t.
AirTECH_eko+ Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
487,00 zł S
AirTECH_eko+/D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
919,00 zł N
AirTECH_eko+/D3 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
1 519,00 zł N
Sensor_AT_eko+ Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
419,00 zł N
Sensor_AT_eko+/D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
879,00 zł N
Sensor_AT_eko+/D3 Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
1 439,00 zł N
Kontrolery wentylacji Senseair Sensor / Medium Cena netto G.t.
aSENSE Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1 199,00 zł N
aSENSE-D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1 299,00 zł N
aSENSE-DK Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1 599,00 zł N
aSENSE-K Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T)
1 499,00 zł N
eSENSE Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
859,00 zł N
eSENSE-D Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
959,00 zł N
eSENSE-DK Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 259,00 zł N
eSENSE-K Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 159,00 zł N
tSENSE Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2), Temperatura (T), Wilgotność (RH)
F
Domowe detektory gazów
Domowe detektory gazów DD/AP Sensor / Medium Cena netto G.t.
DD-CO/AP Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
129,00 zł C
DD-FR/AP Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
199,00 zł C
DD-GZ/AP Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
129,00 zł C
DD-MT/AP Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
129,00 zł C
DD-PB/AP Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
129,00 zł C
DD-8R/AP Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
399,00 zł C
Domowe detektory gazów DK-nn Sensor / Medium Cena netto G.t.
DK-12 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
169,00 zł S
DK-12.P Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
189,00 zł N
DK-15 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
169,00 zł S
DK-15.P Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
189,00 zł N
DK-22 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
169,00 zł S
DK-22.P Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
189,00 zł N
DK-24 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
209,00 zł S
DK-24.P Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
229,00 zł N
DK-25 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
209,00 zł N
DK-25.P Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
229,00 zł N
DK-61 Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
239,00 zł N
DK-61.P Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
259,00 zł N
DK-12.Z Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
199,00 zł S
DK-15.Z Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
199,00 zł N
DK-22.Z Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
199,00 zł N
DK-24.Z Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
239,00 zł N
DK-25.Z Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
239,00 zł N
DK-61.Z Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
269,00 zł N
DK-12.A Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
179,00 zł N
DK-15.A Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
179,00 zł N
DK-22.A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
179,00 zł N
DK-24.A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
219,00 zł N
DK-25.A Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
219,00 zł N
DK-61.A Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
249,00 zł N
Progowe moduły sterujące
Progowe moduły sterujące MD-1.A/T Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MD-1.A/T 1 179,00 zł S
Progowe moduły sterujące MD-1, MD-2, MD-4 Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MD-1 1 389,00 zł S
MD-1/M 1 489,00 zł N
MD-2 2 429,00 zł S
MD-4 4 529,00 zł S
MD-2.A 2 449,00 zł S
MD-4.A 4 549,00 zł S
MD-1.A24 1 409,00 zł S
MD-1.A24/M 1 509,00 zł N
MD-2.A24 2 449,00 zł N
MD-4.A24 4 549,00 zł N
MD-1.Z 1 489,00 zł S
MD-1.Z/M 1 589,00 zł N
MD-2.Z 2 599,00 zł S
MD-4.Z 4 629,00 zł S
MD-2.ZA 2 619,00 zł S
MD-4.ZA 4 649,00 zł S
MD-1.ZA24 1 509,00 zł S
MD-1.ZA24/M 1 609,00 zł N
MD-2.ZA24 2 619,00 zł N
MD-4.ZA24 4 649,00 zł N
Pomiarowo-progowe moduły sterujące
Pomiarowo-progowe moduły sterujące MDP-1.A/T Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MDP-1.A/T 1 499,00 zł S
MDP-1.A/T/420 1 679,00 zł N
MDP-1.A/TM 1 679,00 zł N
MDP-1.A/TM/420 1 779,00 zł N
MDP-1.A/TM/V10 1 779,00 zł N
MDP-1.A/T/V10 1 679,00 zł N
Pomiarowo-progowe moduły sterujące MDP-1 PLUS Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MDP-1_PLUS 1 699,00 zł N
MDP-1_PLUS/420 1 769,00 zł N
MDP-1_PLUS/M 1 769,00 zł N
MDP-1_PLUS/M/420 1 869,00 zł N
MDP-1_PLUS/M/V10 1 869,00 zł N
MDP-1_PLUS/V10 1 769,00 zł N
Pomiarowo-progowe moduły sterujące MDP-4, MDP-8, MDP-16 Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MDP-4/M 4 1 499,00 zł S
MDP-8/M 8 1 759,00 zł S
MDP-16/M 16 2 259,00 zł S
MDP-4.A24/M 4 1 539,00 zł N
MDP-8.A24/M 8 1 799,00 zł N
MDP-16.A24/M 16 2 299,00 zł N
MDP-4.Z/M 4 1 669,00 zł N
MDP-8.Z/M 8 1 889,00 zł N
MDP-16.Z/M 16 2 389,00 zł N
MDP-4.ZA24/M 4 1 709,00 zł N
MDP-8.ZA24/M 8 1 929,00 zł N
MDP-16.ZA24/M 16 2 489,00 zł N
Adresowalne moduły sterujące
Adresowalne moduły sterujące MDD-256/T Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MDD-256/T 224 739,00 zł S
Adresowalne moduły sterujące MDD-1/T Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MDD-1/T 1 449,00 zł N
MDD-1/T/420 1 649,00 zł N
MDD-1/T/V10 1 649,00 zł N
Adresowalne moduły sterujące MDD-1x/T Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MDD-1x/T 1 99,00 zł C
Adresowalne moduły sterujące MDD-C32/T Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MDD-C32/T 449,00 zł N
Adresowalne moduły sterujące MDD-L32/T Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MDD-L32/T 449,00 zł N
Adresowalne moduły sterujące MDD-R4/T Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MDD-R4/T 449,00 zł N
Adresowalne moduły sterujące MDD-1 Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MDD-1 1 99,00 zł C
Adresowalne moduły sterujące MDD-N1 Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MDD-N1 259,00 zł N
Adresowalne moduły sterujące MDD-S2 Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MDD-S2 259,00 zł N
Adresowalne moduły sterujące MDD-ZW Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MDD-ZW 539,00 zł N
Dodatkowe moduły sterujące
Dodatkowe moduły sterujące MD-X.ZWA Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MD-X.ZWA 519,00 zł S
Dodatkowe moduły sterujące MD-X.ZM Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MD-X.ZM 569,00 zł S
Dodatkowe moduły sterujące MDPL1 Max. ilość detektorów Cena netto G.t.
MDPL1 1 179,00 zł C
Zawory odcinające
Zawory klapowe MAG-3 Średnica przyłącza Cena netto G.t.
MAG-3/DN32 DN32 1 349,00 zł S
MAG-3/DN40 DN40 1 349,00 zł S
MAG-3/DN50 DN50 1 349,00 zł S
MAG-3/DN65 DN65 2 399,00 zł S
MAG-3/DN80 DN80 2 399,00 zł S
MAG-3/DN100 DN100 2 399,00 zł S
MAG-3/DN32-BIO DN32 1 749,00 zł N
MAG-3/DN40-BIO DN40 1 749,00 zł N
MAG-3/DN50-BIO DN50 1 749,00 zł N
MAG-3/DN65-BIO DN65 2 899,00 zł N
MAG-3/DN80-BIO DN80 2 899,00 zł N
MAG-3/DN100-BIO DN100 2 899,00 zł N
Zawory motylkowe ZM Średnica przyłącza Cena netto G.t.
ZM/DN125 DN125 1 199,00 € N
ZM/DN150 DN150 1 349,00 € N
ZM/DN200 DN200 2 049,00 € N
ZM/DN125-BIO DN125 1 099,00 € N
ZM/DN150-BIO DN150 1 149,00 € N
ZM/DN200-BIO DN200 1 949,00 € N
Zawory grzybkowe ZB Średnica przyłącza Cena netto G.t.
ZB-20 3/4" 569,00 zł S
ZB-25 1" 599,00 zł S
ZB-32 1 1/4" 790,00 zł N
ZB-40 1 1/2" 890,00 zł N
ZB-50 2" 990,00 zł N
ZB-65 2 1/2" 1 490,00 zł N
Sygnalizatory optyczne i akustyczne
Sygnalizatory akustyczno-optyczne SL-32 Cena netto G.t.
SL-32 129,00 zł S
SL-32v24 129,00 zł N
Sygnalizatory akustyczno-optyczne SL-21 Cena netto G.t.
SL-21 139,00 zł S
Sygnalizatory akustyczne S-3x Cena netto G.t.
S-3x 99,00 zł S
S-3x24 99,00 zł N
Sygnalizatory optyczne LD-2 Cena netto G.t.
LD-2 99,00 zł S
LD-2v24 99,00 zł N
Sygnalizatory akustyczne DK-S3 Cena netto G.t.
DK-S3 89,00 zł S
Sygnalizatory optyczne DK-L2 Cena netto G.t.
DK-L2 89,00 zł S
Tablice ostrzegawcze
Tablice ostrzegawcze TL-4 Cena netto G.t.
TL-4/H3 449,00 zł C
TL-4.A/H3 419,00 zł C
Tablice ostrzegawcze TP-4.s Cena netto G.t.
TP-4.s2/H2 379,00 zł S
TP-4.s/H0 459,00 zł N
TP-4.s/H1 359,00 zł S
TP-4.s/H3 359,00 zł S
TP-4.s/H4 359,00 zł S
TP-4.s/H5 359,00 zł S
TP-4.s/H7 359,00 zł S
TP-4.s/H8 359,00 zł S
TP-4.s/H9 359,00 zł S
TP-4.ds2/H2 429,00 zł S
TP-4.ds/H0 F
TP-4.ds/H4 F
TP-4.ds/H5 429,00 zł S
TP-4.As/H0 399,00 zł N
TP-4.As/H1 299,00 zł S
TP-4.As/H3 299,00 zł S
TP-4.As/H4 299,00 zł S
TP-4.As/H5 299,00 zł S
TP-4.As/H7 299,00 zł S
TP-4.As/H8 299,00 zł S
TP-4.As/H9 299,00 zł S
TP-4.dAs/H0 F
TP-4.dAs/H4 F
TP-4.dAs/H5 379,00 zł S
TP-4.As2/H2 319,00 zł S
TP-4.dAs2/H2 379,00 zł S
TP-4.A24s/H0 399,00 zł N
TP-4.A24s/H1 299,00 zł N
TP-4.A24s/H3 299,00 zł N
TP-4.A24s/H4 299,00 zł N
TP-4.A24s/H5 299,00 zł N
TP-4.A24s/H7 299,00 zł N
TP-4.A24s/H8 299,00 zł N
TP-4.A24s/H9 299,00 zł N
TP-4.dA24s/H0 F
TP-4.dA24s/H4 F
TP-4.dA24s/H5 379,00 zł N
Tablice ostrzegawcze TP-42 Cena netto G.t.
TP-42/H0 319,00 zł N
TP-42/H1 219,00 zł S
TP-42/H2 219,00 zł S
TP-42/H3 219,00 zł N
TP-42/H4 219,00 zł N
TP-42/H5 219,00 zł S
Zasilacze
Zasilacze PS Cena netto G.t.
PS-3x-1 Max. prąd wyjściowy ciągły: 2,9A 399,00 zł S
PS-4/24 Max. prąd wyjściowy ciągły: 4,0A 699,00 zł S
PS-7 Max. prąd wyjściowy ciągły: 7,0A 699,00 zł S
PS-5sv Max. prąd wyjściowy ciągły: 4,6A 719,00 zł N
PS-4/24sv Max. prąd wyjściowy ciągły: 3,6A 719,00 zł N
Zasilacze PU/T Cena netto G.t.
PU-15-12/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 1,25A 139,00 zł S
PU-15-24/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 0,63A 149,00 zł N
PU-30-24/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 1,5A 149,00 zł S
PU-60-12/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 4,5A 189,00 zł S
PU-100-24/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 3,8A 279,00 zł S
PU-150-24/T Max. prąd wyjściowy ciągły: 5,3A 299,00 zł N
PU-12-12/Tsv Max. moc na wyjściu: 12W 189,00 zł S
Zasilacze PU/TB Cena netto G.t.
PU-60-12/TB Max. moc na wyjściu: 60W 229,00 zł S
PU-60-24/TB Max. moc na wyjściu: 60W 239,00 zł S
Akumulatory
Akumulatory żelowe AKU Cena netto G.t.
AKU_4 199,00 zł C
AKU_7 109,00 zł S
AKU_17 279,00 zł S
AKU_28 399,00 zł C
AKU_42 559,00 zł C
Akumulatory serwisowe AKU-07GX Cena netto G.t.
AKU-07GX 119,00 zł C
Progowe moduły sensoryczne
Półprzewodnikowe, progowe moduły sensoryczne MS-nn/N Sensor / Medium Cena netto G.t.
MS-11.EG Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
185,00 zł C
MS-11.EG-EN Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
185,00 zł C
MS-12.DK Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
69,00 zł C
MS-12/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
220,00 zł C
MS-14.EG Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
185,00 zł C
MS-14.EG-EN Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
185,00 zł C
MS-14/N Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
220,00 zł C
MS-15.DK Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
69,00 zł C
MS-15.EG Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
185,00 zł C
MS-15.EG-EN Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
185,00 zł C
MS-15/N Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
220,00 zł C
MS-22.DK Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
69,00 zł C
MS-22.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
185,00 zł C
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
185,00 zł C
MS-22/NL Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
220,00 zł C
MS-24.DK Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
99,00 zł C
MS-24.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
320,00 zł C
MS-24.EG-EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
320,00 zł C
MS-25.DK Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
99,00 zł CN
MS-25.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
320,00 zł C
MS-25.EG-EN Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
320,00 zł C
MS-31/N Półprzewodnikowy / Związki organiczne
330,00 zł CN
MS-31/N-X Półprzewodnikowy / Związki organiczne
330,00 zł CN
MS-41/N Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
280,00 zł C
MS-41/N-X Półprzewodnikowy / Amoniak (NH3)
280,00 zł C
MS-61.DK Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
120,00 zł CN
MS-61.EG Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
300,00 zł CN
MS-61/N Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
280,00 zł CN
MS-61/N-X Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
280,00 zł CN
MS-71/N Półprzewodnikowy / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
280,00 zł C
MS-73.EG Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
185,00 zł C
MS-73/N Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
280,00 zł C
MS-73/N-X Półprzewodnikowy / Wodór (H2)
280,00 zł C
MS-DD-11 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
230,00 zł C
MS-DD-14 Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
230,00 zł C
MS-DD-15 Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
230,00 zł C
MS-DD-22 Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
230,00 zł C
MS-DD-61 Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
230,00 zł C
MS-DD-62 Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
230,00 zł C
MS-DD-CO/AP Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
115,00 zł C
MS-DD-FR/AP Półprzewodnikowy / Freon (R410A)
185,00 zł C
MS-DD-GZ/AP Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
115,00 zł C
MS-DD-MT/AP Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
115,00 zł C
MS-DD-PB/AP Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
115,00 zł C
MS-TF Półprzewodnikowy / Temperatura (T)
CN
MS-28.EG Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
380,00 zł C
Katalityczne, progowe moduły sensoryczne MS-nK/N Sensor / Medium Cena netto G.t.
MS-11.K/N Katalityczny / Metan (CH4)
700,00 zł C
MS-15.K/N Katalityczny / Propan-butan (LPG)
700,00 zł C
MS-1K5/N Katalityczny / Propan-butan (LPG)
700,00 zł C
MS-1K/N Katalityczny / Metan (CH4)
700,00 zł C
MS-31.K/N Katalityczny / Związki organiczne
750,00 zł CN
MS-3K/N Katalityczny / Związki organiczne
750,00 zł CN
MS-41.K/N Katalityczny / Amoniak (NH3)
700,00 zł CN
MS-4K/N Katalityczny / Amoniak (NH3)
700,00 zł CN
MS-71.K/N Katalityczny / Wodór (H2)
700,00 zł C
MS-7K/N Katalityczny / Acetylen (C2H2), Wodór (H2)
700,00 zł C
Elektrochemiczne, progowe moduły sensoryczne MS-nE/N Sensor / Medium Cena netto G.t.
MS-0E.ACID/N Elektrochemiczny / Kwasy octowy/mrówkowy (ACID)
CN
MS-0E.ALC/N Elektrochemiczny / Etanol (C2H5OH)
CN
MS-0E.ASH3/N Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
CN
MS-0E.B2H6/N Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
CN
MS-0E.C2H4/N Elektrochemiczny / Etylen (C2H4)
CN
MS-0E.CH2O/N Elektrochemiczny / Formaldehyd (CH2O)
CN
MS-0E.CL2/N Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
1 200,00 zł CN
MS-0E.CLO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
2 200,00 zł CN
MS-0E.COCL2/N Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
CN
MS-0E.CS2/N Elektrochemiczny / Disiarczek węgla (CS2)
CN
MS-0E.ETO/N Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
1 200,00 zł CN
MS-0E.H2O2/N Elektrochemiczny / Perhydrol (H2O2)
CN
MS-0E.HCL/N Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
1 700,00 zł CN
MS-0E.HCN/N Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
1 700,00 zł CN
MS-0E.HF/N Elektrochemiczny / Fluorowodór (HF)
CN
MS-0E.NO2.EG Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
630,00 zł CN
MS-0E.NO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
1 200,00 zł CN
MS-0E.NO/N Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
1 200,00 zł CN
MS-0E.O3/N Elektrochemiczny / Ozon (O3)
1 700,00 zł CN
MS-0E.PH3/N Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
2 200,00 zł CN
MS-0E.SEH2/N Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
CN
MS-0E.SIH4/N Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
CN
MS-0E.SO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
1 200,00 zł CN
MS-0E.VOC/N Elektrochemiczny / Lotne związki organiczne (VOC)
CN
MS-20.EG Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO), Dwutlenek azotu (NO2)
630,00 zł CN
MS-2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
900,00 zł C
MS-4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
900,00 zł C
MS-4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
900,00 zł C
MS-4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 200,00 zł C
MS-4E/N-X Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
900,00 zł C
MS-5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
900,00 zł C
MS-7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
900,00 zł C
MS-9E/4 Elektrochemiczny / Tlen (O2)
CN
MS-9E/4-1 Elektrochemiczny / Tlen (O2)
CN
MS-9E.EG Elektrochemiczny / Tlen (O2)
CN
MS-9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
CN
Optyczne (infra-red), progowe moduły sensoryczne MS-nR/N Sensor / Medium Cena netto G.t.
MS-1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 400,00 zł C
MS-1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 400,00 zł C
MS-3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 500,00 zł CN
MS-3R/N-X Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 500,00 zł CN
MS-6R7/N Optyczny (infra-red) / Freon (R410A)
2 600,00 zł CN
MS-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2 600,00 zł CN
MS-8R8.EG Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
360,00 zł C
MS-8R8.EG-EN Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
360,00 zł C
MS-8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
900,00 zł C
MS-8R.EG Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
360,00 zł C
MS-8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 400,00 zł C
MS-DD-8R Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
420,00 zł C
MS-DD-8R/AP Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
F
MS-DD-P8R Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
420,00 zł C
Półprzewodnikowe, progowe moduły sensoryczne oferowane w usłudze wzorcowania przez wymianę (WpW) MS-nn/N-WpW Sensor / Medium Cena netto G.t.
MS-11.EG-WpW Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
185,00 zł C
MS-12/N-WpW Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
220,00 zł C
MS-14.EG-WpW Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
185,00 zł C
MS-14/N-WpW Półprzewodnikowy / Metan (CH4)
220,00 zł C
MS-15.EG-EN-WpW Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
185,00 zł C
MS-15.EG-WpW Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
185,00 zł C
MS-15/N-WpW Półprzewodnikowy / Propan-butan (LPG)
220,00 zł C
MS-22.EG-EN-WpW Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
185,00 zł C
MS-22.EG-WpW Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
185,00 zł C
MS-22/NL-WpW Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO)
220,00 zł C
MS-24.DK-WpW Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Metan (CH4)
99,00 zł C
MS-25.EG-EN-WpW Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
320,00 zł C
MS-25.EG-WpW Półprzewodnikowy / Tlenek węgla (CO), Propan-butan (LPG)
320,00 zł C
Pomiarowe moduły sensoryczne
Katalityczne, pomiarowe moduły sensoryczne MS-Pnn/N Sensor / Medium Cena netto G.t.
MS-P15/N Katalityczny / Propan-butan (LPG)
700,00 zł CN
MS-P1K5/N Katalityczny / Propan-butan (LPG)
700,00 zł C
MS-P1K/N Katalityczny / Metan (CH4)
700,00 zł C
MS-P1/N Katalityczny / Metan (CH4)
700,00 zł C
MS-P3K/N Katalityczny / Związki organiczne
750,00 zł CN
MS-P3/N Katalityczny / Związki organiczne
750,00 zł CN
MS-P4K/N Katalityczny / Amoniak (NH3)
700,00 zł CN
MS-P4/N Katalityczny / Amoniak (NH3)
700,00 zł CN
MS-P7K/N Katalityczny / Wodór (H2)
700,00 zł C
MS-P7/N Katalityczny / Wodór (H2)
700,00 zł C
Elektrochemiczne, pomiarowe moduły sensoryczne MS-PnE/N Sensor / Medium Cena netto G.t.
MS-P0E.ACID/N Elektrochemiczny / Kwasy octowy/mrówkowy (ACID)
CN
MS-P0E.ALC/N Elektrochemiczny / Etanol (C2H5OH)
CN
MS-P0E.ASH3/N Elektrochemiczny / Arsenowodór (AsH3)
CN
MS-P0E.B2H6/N Elektrochemiczny / Dwuboran (B2H6)
CN
MS-P0E.C2H4/N Elektrochemiczny / Etylen (C2H4)
CN
MS-P0E.CH2O/N Elektrochemiczny / Formaldehyd (CH2O)
CN
MS-P0E.CL2/N Elektrochemiczny / Chlor (Cl2)
1 200,00 zł CN
MS-P0E.CLO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek chloru (ClO2)
2 200,00 zł CN
MS-P0E.COCL2/N Elektrochemiczny / Fosgen (COCl2)
CN
MS-P0E.CS2/N Elektrochemiczny / Disiarczek węgla (CS2)
CN
MS-P0E.ETO/N Elektrochemiczny / Tlenek etylenu (C2H4O)
1 200,00 zł CN
MS-P0E.H2O2/N Elektrochemiczny / Perhydrol (H2O2)
CN
MS-P0E.HCL/N Elektrochemiczny / Chlorowodór (HCl)
1 700,00 zł CN
MS-P0E.HCN/N Elektrochemiczny / Cyjanowodór (HCN)
1 700,00 zł CN
MS-P0E.HF/N Elektrochemiczny / Fluorowodór (HF)
CN
MS-P0E.NO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek azotu (NO2)
1 200,00 zł CN
MS-P0E.NO/N Elektrochemiczny / Tlenek azotu (NO)
1 200,00 zł CN
MS-P0E.O3/N Elektrochemiczny / Ozon (O3)
1 700,00 zł CN
MS-P0E.PH3/N Elektrochemiczny / Fosforowodór (PH3)
2 200,00 zł CN
MS-P0E.SEH2/N Elektrochemiczny / Selenowodór (H2Se)
CN
MS-P0E.SIH4/N Elektrochemiczny / Silan (SiH4)
CN
MS-P0E.SO2/N Elektrochemiczny / Dwutlenek siarki (SO2)
1 200,00 zł CN
MS-P0E.VOC/N Elektrochemiczny / Lotne związki organiczne (VOC)
CN
MS-P2E/N Elektrochemiczny / Tlenek węgla (CO)
900,00 zł C
MS-P4E/N Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
900,00 zł C
MS-P4E/N1 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
900,00 zł C
MS-P4E/N2 Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
1 200,00 zł C
MS-P4E/N-X Elektrochemiczny / Amoniak (NH3)
900,00 zł C
MS-P5E/N Elektrochemiczny / Siarkowodór (H2S)
900,00 zł C
MS-P7E/N Elektrochemiczny / Wodór (H2)
900,00 zł C
MS-P9E/N Elektrochemiczny / Tlen (O2)
CN
Optyczne (infra-red), pomiarowe moduły sensoryczne MS-PnR/N Sensor / Medium Cena netto G.t.
MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) / Metan (CH4)
1 400,00 zł C
MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) / Propan-butan (LPG)
1 400,00 zł C
MS-P3R/N Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 500,00 zł CN
MS-P3R/N-X Optyczny (infra-red) / Związki organiczne
1 500,00 zł CN
MS-P6R7/N Optyczny (infra-red) / Freon (R410A)
2 600,00 zł CN
MS-P6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) / Heksafluorek siarki (SF6)
2 600,00 zł CN
MS-P8R8.EG Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
360,00 zł CN
MS-P8R8/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
900,00 zł C
MS-P8R/N Optyczny (infra-red) / Dwutlenek węgla (CO2)
1 400,00 zł C
Obudowy i osłony
Obudowy bryzgoszczelne AP-1 Cena netto G.t.
AP-1 359,00 zł C
Osłony rurowe AR-1 Cena netto G.t.
AR-1 179,00 zł S
AR-1d 209,00 zł S
Osłony ochronne przeciw ptakom APTK Cena netto G.t.
APTK 39,00 zł C
Akcesoria pomocnicze
Przekaźniki modułowe RM Cena netto G.t.
RM1P6/12 69,00 zł C
RM1P6/24 69,00 zł C
RM2P8/12 69,00 zł C
RM2P8/24 69,00 zł C
Puszki zaciskowe STH-04 Cena netto G.t.
STH_04 339,00 zł C
Puszki zaciskowe na magistralę cyfrową CB-3 Cena netto G.t.
6CB-3 99,00 zł C
Rozdzielnie modułowe RZ PLUS Cena netto G.t.
RZ18_PLUS 499,00 zł C
RZ28_PLUS 699,00 zł C
RZ42_PLUS 999,00 zł C
RZ56_PLUS 1 099,00 zł C
RZ8_PLUS F
Koncentratory okablowania K-8P, K-16P Cena netto G.t.
K-16P 519,00 zł S
K-8P 369,00 zł S
Modemy GSM Cena netto G.t.
GSM-M8 899,00 zł C
Akcesoria pomocnicze DEX-G Cena netto G.t.
DEX-G 400,00 zł N
Akcesoria pomocnicze DG/w Cena netto G.t.
DG/w 400,00 zł N
Akcesoria pomocnicze MR2 Cena netto G.t.
MR2 49,00 zł C
Akcesoria pomocnicze PS-MR Cena netto G.t.
PS3-MR 49,00 zł C
PS-MR12 49,00 zł C
PS-MR24 49,00 zł C
Rozłączniki instalacyjne SW-20 Cena netto G.t.
SW-20 89,00 zł C
Test gazowy
Zestawy do testu gazowego GTS Cena netto G.t.
GTS-DEX 1 149,00 zł C
GTS-DG 1 149,00 zł C
GTS-WG 1 149,00 zł C
Butle z gazem testowym GC Cena netto G.t.
GC-110-C3H8 599,00 zł C
GC-110-CH4 599,00 zł C
GC-110-CO 699,00 zł C
GC-110-H2 599,00 zł C
GC-110-H2S 799,00 zł C
GC-110-NH3 799,00 zł C
Akcesoria do testu gazowego GTS Cena netto G.t.
BTL-025 29,00 zł C
CFR-05 699,00 zł C
CHS-03 209,00 zł C
CRC-2 249,00 zł C
TC2-WG 199,00 zł C
TC-DEX 199,00 zł C
TC-DG 199,00 zł C
Do wyceny urządzeń oferowanych w walucie EUR będzie przyjmowany kurs z dnia sprzedaży waluty EUR Santander Bank S.A.