Pomiarowe, systemowe detektory gazów DG-P/MR

Cyfrowe detektory DG-P/MR są przeznaczone do ciągłej kontroli obecności gazów w pomieszczeniach. Kontrola polega na pomiarze stężenia danego gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia (dla wersji progowej) włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora, zmieniają stan wbudowane przekaźniki oraz zostaje przekazana informacja do cyfrowego modułu nadzorczego (dla wersji pomiarowej wartość stężenia) – za pomocą sieci w standardzie przemysłowym RS-485. Detektory przeznaczone są do współpracy w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.

Detektory posiadają wymienny moduł z sensorem półprzewodnikowym, elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red). Wymienność modułów sensorycznych usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i obniża koszty eksploatacji.

Detektory DG-P/MR są urządzeniami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w miejscach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Obszar zastosowań

 • zakłady przemysłowe, centra logistyczne, obiekty użyteczności publicznej;
 • rozległe pomieszczenia zagrożone emisją gazów toksycznych lub wybuchowych z lokalnie sterowanymi sygnalizatorami.

Cechy użytkowe

 • komunikacja, sterowanie i przesyłanie informacji poprzez port w standardzie RS-485, z protokołem MODBUS RTU;
 • dwa progi alarmowe lub tryb pomiarowy (dla sensorów elektrochemicznych i Infra-Red);
 • wbudowane dwa przekaźniki ze stykiem NO/NC, na demontowalnej płytce (dla stanu A1 i A2, możliwość regulacji progów w trybie pomiarowym);
 • sensor w wymiennym, inteligentnym module (zamienny z DG/F i DG/P);
 • możliwy dobór sensora do aplikacji;
 • stosunkowo krótki czas przenikalności gazów przez osłonę sensora – krótki czas reakcji detektora;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący oznacza niezawodność i stabilność pracy;
 • układ kompensacji termicznej;
 • historia stanów alarmów;
 • półautomatyczne adresowanie w sieci cyfrowej (bez otwierania obudowy);
 • zaciski bezśrubowe, zdejmowalne, z możliwością łączenia dwóch przewodów FTP;
 • selektywna optymalizacja optyczna LED;
 • dwa przepusty kablowe – łatwość łączenia kolejnych detektorów (przelotowo);
 • opcjonalnie możliwość wyposażenia w dodatkową osłonę z rur stalowych (AR-1d) lub obudowę do kanału wentylacyjnego (wersja DG/w);
 • konfiguracja ustawień detektora przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
RS485 MS-P0E.ACID/N Elektrochemiczny Kwasy octowy/mrówkowy (ACID)
0 ÷ 100
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.ALC/N Elektrochemiczny Etanol (C2H5OH)
0 ÷ 200
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.ASH3/N Elektrochemiczny Arsenowodór (AsH3)
0 ÷ 1
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.B2H6/N Elektrochemiczny Dwuboran (B2H6)
0 ÷ 1
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.C2H4/N Elektrochemiczny Etylen (C2H4)
0 ÷ 200
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.CH2O/N Elektrochemiczny Formaldehyd (CH2O)
0 ÷ 10
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
0 ÷ 10
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0 ÷ 1
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.COCL2/N Elektrochemiczny Fosgen (COCl2)
0 ÷ 1
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.CS2/N Elektrochemiczny Disiarczek węgla (CS2)
0 ÷ 100
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
0 ÷ 20
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.H2O2/N Elektrochemiczny Perhydrol (H2O2)
0 ÷ 100
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
0 ÷ 30
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.HCN/N Elektrochemiczny Cyjanowodór (HCN)
0 ÷ 30
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.HF/N Elektrochemiczny Fluorowodór (HF)
0 ÷ 10
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
0 ÷ 20
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.NO/N Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
0 ÷ 100
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0 ÷ 1
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.PH3/N Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0 ÷ 5
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.SEH2/N Elektrochemiczny Selenowodór (H2Se)
0 ÷ 5
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.SIH4/N Elektrochemiczny Silan (SiH4)
0 ÷ 50
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0 ÷ 20
ppm
24V= N
RS485 MS-P0E.VOC/N Elektrochemiczny Lotne związki organiczne (VOC)
0 ÷ 20
ppm
24V= N
RS485 MS-P2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
24V= 949,00 zł N
RS485 MS-P4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
24V= 1 049,00 zł N
RS485 MS-P4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
24V= 1 249,00 zł N
RS485 MS-P4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 1000
ppm
24V= 1 049,00 zł N
RS485 MS-P5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
0 ÷ 100
ppm
24V= 949,00 zł N
RS485 MS-P7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
24V= 1 049,00 zł N
RS485 MS-P9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
24V= 899,00 zł S
RS485 MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
24V= 1 649,00 zł N
RS485 MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
24V= 1 649,00 zł N
RS485 MS-P3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
24V= 1 789,00 zł N
RS485 MS-P6R7/N Optyczny (infra-red) Freony (HFC)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 2 929,00 zł N
RS485 MS-P6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 2 929,00 zł N
RS485 MS-P8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
24V= 1 149,00 zł N
RS485 MS-P8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
24V= 1 649,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.

Sugerowane produkty

AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów