Progowe, systemowe detektory gazów DG/F

Detektory DG/F są przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów lub par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach przemysłowych, zamkniętych. Posiadają wymienny moduł sensora z dwoma progami alarmowymi (progi ustawione na etapie produkcji).

Detektory DG/F są przeznaczone do współpracy z:

Detektory DG/F są detektorami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w strefach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Cechy użytkowe

  • wymienny moduł sensora z dwoma progami alarmowymi, z naliczaniem wartości średnich ważonych (NDS, NDSCh);
  • możliwy dobór sensorów do aplikacji;
  • sygnalizacja optyczna stanu pracy;
  • bryzgoszczelna (w zalecanej pozycji montażowej) osłona sensora gazu;
  • konstrukcja zwykła – nie może być stosowany w strefach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów;
  • wymienność modułów z sensorami ułatwia, przyśpiesza i zdecydowanie obniża koszty kalibracji lub naprawy detektora oraz umożliwia zmianę modelu detektora;
  • zamienność modułów z sensorem półprzewodnikowym i elektrochemicznym – możliwość stosowania w detektorach progowych typu DG/F jak i typu DEX/F;
  • modularność, prostota połączeń, brak konieczności procesu kalibracji w miejscu instalacji – wyjątkowo proste i szybkie projektowanie i montaż;
  • bryzgoszczelna obudowa z wysokoudarowego ABS (IP44);
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele standardowe

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G.t.
MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 749,00 zł S
MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 749,00 zł S
MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 749,00 zł S
MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
Zasilane z systemu 789,00 zł N
MS-31/N Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 939,00 zł N
MS-41/N Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
Zasilane z systemu 789,00 zł N
MS-61/N Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
1000/2000
ppm
Zasilane z systemu 789,00 zł N
MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 789,00 zł N
MS-73/N Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 789,00 zł S
Nowość MS-1KL/N Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 149,00 zł N
Nowość MS-1KL4/N Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 049,00 zł N
Nowość MS-1KL5/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 049,00 zł N
Nowość MS-7KL3/N Katalityczny Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 049,00 zł N
MS-0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
1/3
ppm
Zasilane z systemu 1 399,00 zł N
MS-0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0,1/0,3 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu 2 399,00 zł N
MS-0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
2/5
ppm
Zasilane z systemu 1 399,00 zł N
MS-0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
3,4/6,8 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu 1 899,00 zł N
MS-0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
1/3
ppm
Zasilane z systemu 1 399,00 zł N
MS-0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0,2/0,3
ppm
Zasilane z systemu 1 899,00 zł N
MS-0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0.5/1 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu 1 399,00 zł N
MS-2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
Zasilane z systemu 1 149,00 zł N
MS-4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
Zasilane z systemu 1 149,00 zł N
MS-4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu 1 149,00 zł N
MS-4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu 1 419,00 zł N
MS-5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
5/10 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu 1 149,00 zł N
MS-7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
Zasilane z systemu 1 149,00 zł N
Nowość MS-9E5/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
Zasilane z systemu 1 149,00 zł N
MS-1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 949,00 zł S
MS-1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 949,00 zł S
MS-3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 2 099,00 zł N
MS-6R7/N Optyczny (infra-red) Freon (R410A)
lub Freon (R32)
500/1500
ppm
Zasilane z systemu 3 199,00 zł N
MS-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
500/1500
ppm
Zasilane z systemu 3 199,00 zł N
MS-8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
Zasilane z systemu 1 949,00 zł N
MS-8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
Zasilane z systemu 1 399,00 zł S
Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary Cena netto G.t.
MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 749,00 zł S
MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 749,00 zł S
MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 749,00 zł S
MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 789,00 zł N
MS-31/N Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 939,00 zł N
MS-41/N Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 789,00 zł N
MS-61/N Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
1000/2000
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 789,00 zł N
MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 789,00 zł N
MS-73/N Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 789,00 zł S
Nowość MS-1KL/N Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 1 149,00 zł N
Nowość MS-1KL4/N Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 1 049,00 zł N
Nowość MS-1KL5/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 1 049,00 zł N
Nowość MS-7KL3/N Katalityczny Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 1 049,00 zł N
MS-0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
1/3
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 399,00 zł N
MS-0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0,1/0,3 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 2 399,00 zł N
MS-0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
2/5
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 399,00 zł N
MS-0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
3,4/6,8 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 899,00 zł N
MS-0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
1/3
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 399,00 zł N
MS-0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0,2/0,3
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 899,00 zł N
MS-0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0.5/1 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 399,00 zł N
MS-2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 149,00 zł N
MS-4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 149,00 zł N
MS-4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 149,00 zł N
MS-4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 419,00 zł N
MS-5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
5/10 (NDS/NDSCh)
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 149,00 zł N
MS-7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 149,00 zł N
Nowość MS-9E5/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
Zasilane z systemu 2 1 149,00 zł N
MS-1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 949,00 zł S
MS-1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 949,00 zł S
MS-3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 2 099,00 zł N
MS-6R7/N Optyczny (infra-red) Freon (R410A)
lub Freon (R32)
500/1500
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 3 199,00 zł N
MS-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
500/1500
ppm
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 3 199,00 zł N
MS-8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 949,00 zł N
MS-8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
Zasilane z systemu 2 110 x 140 x 55 mm 1 399,00 zł S

Sugerowane produkty

AP-1
Obudowy bryzgoszczelne AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
AR-1
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
DG/w
DG/w
Przystosowanie detektorów DG/F, DG/M, DG/P lub DG/PV do montażu na kanale wentylacyjnym
GTS
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów poprzez podanie gazowej mieszaniny testowej do komory pomiarowej detektora