Informujemy, iż w dniu 9 czerwca 2023 roku firma będzie nieczynna

Adresowalne moduły sterujące MDD-R4/T

Cyfrowe moduły sterujące MDD-R4/T są przeznaczone do rozbudowy Cyfrowego Systemu Detekcji Gazów (CSDG). Umożliwiają wydzielenie lokalnego sterowania urządzeniami wykonawczymi/sygnalizatorami dla wybranej grupy do 32 detektorów pracujących w CSDG. Posiadają cztery wyjścia stykowe i dwa wyjścia alarmowe 12V=.

MDD-R4/T są modułami dodatkowymi, wymagającym współpracy z modułem nadzorczym typu MDD-256/T. Komunikacja z modułem nadzorczym odbywa się w standardzie przemysłowym RS-485 zgodnym z protokołem MODBUS RTU. Moduł MDD-R4/T cyklicznie odbiera od jednostki nadzorczej informacje o stanie alarmowym wybranej grupy detektorów i realizuje zadane funkcje alarmowe poprzez włączenie optycznej sygnalizacji alarmowej i aktywowanie własnych wyjść stykowych i alarmowych 12V=.

Cechy użytkowe

  • prosta realizacja niezależnych grup/stref detektorów (max 32 szt. w grupie) z lokalnym sterowaniem urządzeniami wykonawczymi (max 3 moduły MDD-R4/T w grupie):
  • komunikacja z modułem nadzorczym typu MDD-256/T w standardzie RS-485 (MODBUS RTU, port izolowany galwanicznie);
  • optyczna sygnalizacja stanów wyjść stykowych OUT1, OUT2, OUT3, OUT4;
  • wyjścia alarmowe napięciowe 12V= OUT5 oraz OUT6, do sterowania sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi;
  • wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane) OUT1, OUT2, OUT3 oraz OUT4, do sterowania wentylatorami, silnikami, stycznikami, tablicami informacyjnymi lub łączenia z automatyką budynku/zakładu;
  • wszystkie zaciski zdejmowalne, z możliwością łączenia przewodów drutowych i linki (bez tulejek) dają możliwość stosowania tanich materiałów instalacyjnych; szybkiego montażu, uruchomienia i wymiany;
  • obudowa do montażu na szynie TS35 w standardowych rozdzielniach elektrycznych;
  • konfiguracja ustawień modułu poprzez moduł nadrzędny MDD-256/T (manualnie za pomocą klawiatury na panelu czołowym) lub przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „MDD256 View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/.

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Maksymalna ilość detektorów Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Cena netto G/T
MDD-R4/T RS-485 TS35 24V= 449,00 zł N

Sugerowane produkty

RZ PLUS
Rozdzielnie modułowe RZ PLUS
Rozdzielnie modułowe z szynami TS35, wyposażone i okablowane wg życzenia Klienta (gotowe do montażu)
GSM
Modemy GSM
Urządzenia przeznaczone do zdalnego nadzoru stanu systemu detekcji gazów