Elektrochemiczne, pomiarowe moduły sensoryczne MS-PnE/N

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do ich kalibracji.

W przypadku konieczności kalibracji użytkownik może we własnym zakresie wymontować moduł sensora i poddać go kalibracji bądź wymienić na inny, już skalibrowany. Operacje te są przeprowadzane bez konieczności demontażu detektora z instalacji. To unikatowe rozwiązanie techniczne znakomicie ułatwia i obniża koszty eksploatacji systemów detekcji gazów.

Moduły sensorów wyposażone są w procesor i zapamiętują parametry pracy sensora takie jak: ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, ilość przekroczeń zakresów pomiarowych oraz ewentualne stany awaryjne. Przy kalibracji można prześledzić, w jakich warunkach pracują detektory i, w razie potrzeby, dokonać korekt w ustawieniach parametrów pracy systemów, bądź zaproponować zmianę sensorów na inne, bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków panujących w monitorowanym obiekcie. W przypadku zmiany technologii w zakładzie pracy i zmiany rodzajów substancji niebezpiecznych nie trzeba wymieniać systemu detekcji – wystarczy wymienić moduły sensorów na odpowiednie do zmian, co jest rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym.

Oferowane modele standardowe

Model Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G.t. Cena wzorcowania netto G.t.
MS-P0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
0 ÷ 10
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-P0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0 ÷ 1
ppm
2 200,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
0 ÷ 20
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-P0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
0 ÷ 30
ppm
1 700,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
0 ÷ 20
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-P0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0 ÷ 1
ppm
1 700,00 zł CN 379,00 zł C
MS-P0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0 ÷ 20
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-P2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 1000
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500 ÷ 1000
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
1 200,00 zł C 119,00 zł C
MS-P5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
0 ÷ 100
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
900,00 zł C C
MS-P9E5/N Nowość Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
900,00 zł C 119,00 zł C
Model W detektorze Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G.t. Cena wzorcowania netto G.t.
MS-P0E.CL2/N DG-P0E.CL2/N
DG-PV0E.CL2
DG-P0E.CL2/M
DG-P0E.CL2/MR
Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
0 ÷ 10
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-P0E.CLO2/N DG-P0E.CLO2/N
DG-PV0E.CLO2
DG-P0E.CLO2/M
DG-P0E.CLO2/MR
Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0 ÷ 1
ppm
2 200,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P0E.ETO/N DG-P0E.ETO/N
DG-PV0E.ETO
DG-P0E.ETO/M
DG-P0E.ETO/MR
Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
0 ÷ 20
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-P0E.HCL/N DG-P0E.HCL/N
DG-PV0E.HCL
DG-P0E.HCL/M
DG-P0E.HCL/MR
Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
0 ÷ 30
ppm
1 700,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P0E.NO2/N DG-P0E.NO2/N
DG-PV0E.NO2
DG-P0E.NO2/M
DG-P0E.NO2/MR
Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
0 ÷ 20
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-P0E.O3/N DG-P0E.O3/N
DG-PV0E.O3
DG-P0E.O3/M
DG-P0E.O3/MR
Elektrochemiczny Ozon (O3)
0 ÷ 1
ppm
1 700,00 zł CN 379,00 zł C
MS-P0E.SO2/N DG-P0E.SO2/N
DG-PV0E.SO2
DG-P0E.SO2/M
DG-P0E.SO2/MR
Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0 ÷ 20
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-P2E/N DEX-P2E/N
DG-P2E/N
DG-PV2E
DG-P2E/M
DG-P2E/MR
Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P4E/N DG-P4E/N
DG-PV4E
DG-P4E/M
DG-P4E/MR
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 1000
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P4E/N-X DEX-P4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500 ÷ 1000
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P4E/N1 DG-P4E/N1
DG-PV4E1
DG-P4E1/M
DG-P4E1/MR
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P4E/N2 DG-P4E/N2
DG-PV4E2
DG-P4E2/M
DG-P4E2/MR
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
1 200,00 zł C 119,00 zł C
MS-P5E/N DEX-P5E/N
DG-P5E/N
DG-PV5E
DG-P5E/M
DG-P5E/MR
Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
0 ÷ 100
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P7E/N DEX-P7E/N
DG-P7E/N
DG-PV7E
DG-P7E/M
DG-P7E/MR
Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P9E/N DEX-P9E/N
DG-P9E/N
DG-PV9E
DG-P9E/M
DG-P9E/MR
Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
900,00 zł C C
MS-P9E5/N Nowość DEX-P9E5/N
DG-P9E5/N
DG-PV9E5
DG-P9E5/M
DG-P9E5/MR
Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
900,00 zł C 119,00 zł C