Elektrochemiczne, pomiarowe moduły sensoryczne MS-PnE/N

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do ich kalibracji.

W przypadku konieczności kalibracji użytkownik może we własnym zakresie wymontować moduł sensora i poddać go kalibracji bądź wymienić na inny, już skalibrowany. Operacje te są przeprowadzane bez konieczności demontażu detektora z instalacji. To unikatowe rozwiązanie techniczne znakomicie ułatwia i obniża koszty eksploatacji systemów detekcji gazów.

Moduły sensorów wyposażone są w procesor i zapamiętują parametry pracy sensora takie jak: ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, ilość przekroczeń zakresów pomiarowych oraz ewentualne stany awaryjne. Przy kalibracji można prześledzić, w jakich warunkach pracują detektory i, w razie potrzeby, dokonać korekt w ustawieniach parametrów pracy systemów, bądź zaproponować zmianę sensorów na inne, bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków panujących w monitorowanym obiekcie. W przypadku zmiany technologii w zakładzie pracy i zmiany rodzajów substancji niebezpiecznych nie trzeba wymieniać systemu detekcji – wystarczy wymienić moduły sensorów na odpowiednie do zmian, co jest rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym.

Oferowane modele

Model Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T Cena wzorcowania netto G/T
MS-P0E.ACID/N Elektrochemiczny Kwasy octowy/mrówkowy (ACID)
0 ÷ 100
ppm
2 100,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P0E.ALC/N Elektrochemiczny Etanol (C2H5OH)
0 ÷ 200
ppm
2 100,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P0E.ASH3/N Elektrochemiczny Arsenowodór (AsH3)
0 ÷ 1
ppm
2 100,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P0E.B2H6/N Elektrochemiczny Dwuboran (B2H6)
0 ÷ 1
ppm
2 100,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P0E.C2H4/N Elektrochemiczny Etylen (C2H4)
0 ÷ 200
ppm
2 100,00 zł C 169,00 zł C
MS-P0E.CH2O/N Elektrochemiczny Formaldehyd (CH2O)
0 ÷ 10
ppm
2 100,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
0 ÷ 10
ppm
1 100,00 zł CN 115,00 zł C
MS-P0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0 ÷ 1
ppm
2 100,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P0E.COCL2/N Elektrochemiczny Fosgen (COCl2)
0 ÷ 1
ppm
2 100,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P0E.CS2/N Elektrochemiczny Disiarczek węgla (CS2)
0 ÷ 100
ppm
2 100,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
0 ÷ 20
ppm
1 100,00 zł CN 115,00 zł C
MS-P0E.H2O2/N Elektrochemiczny Perhydrol (H2O2)
0 ÷ 100
ppm
2 100,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
0 ÷ 30
ppm
1 600,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P0E.HCN/N Elektrochemiczny Cyjanowodór (HCN)
0 ÷ 30
ppm
1 600,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P0E.HF/N Elektrochemiczny Fluorowodór (HF)
0 ÷ 10
ppm
2 100,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
0 ÷ 20
ppm
1 100,00 zł CN 115,00 zł C
MS-P0E.NO/N Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
0 ÷ 100
ppm
1 100,00 zł CN 115,00 zł C
MS-P0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0 ÷ 1
ppm
1 600,00 zł CN 359,00 zł C
MS-P0E.PH3/N Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0 ÷ 5
ppm
2 100,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P0E.SEH2/N Elektrochemiczny Selenowodór (H2Se)
0 ÷ 5
ppm
2 100,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P0E.SIH4/N Elektrochemiczny Silan (SiH4)
0 ÷ 50
ppm
2 100,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0 ÷ 20
ppm
1 100,00 zł CN 115,00 zł C
MS-P0E.VOC/N Elektrochemiczny Lotne związki organiczne (VOC)
0 ÷ 20
ppm
2 100,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
830,00 zł C 115,00 zł C
MS-P4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 1000
ppm
830,00 zł C 115,00 zł C
MS-P4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
830,00 zł C 115,00 zł C
MS-P4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
1 100,00 zł C 115,00 zł C
MS-P4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500 ÷ 1000
ppm
830,00 zł C 115,00 zł C
MS-P5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
0 ÷ 100
ppm
830,00 zł C 115,00 zł C
MS-P7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
830,00 zł C 115,00 zł C
MS-P9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
830,00 zł C C