MD-2.ZA

MD-2.ZA

Grupa urządzenia: Progowe moduły sterujące
Typ urządzenia: MD-1, MD-2, MD-4

Dwuprogowe moduły alarmowe typu MD-1, MD-2 i MD-4 są przeznaczone do kontroli i zasilania od 1 do 2/4 progowych detektorów gazów typu DEX/F, DEX/A (tylko MD-1), DG/F lub DG.EN do stosowania w Dwuprogowym Systemie Detekcji Gazów lub w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX (ASBIG).

Moduł alarmowy może kontrolować pracę od jednego do czterech detektorów. Moduł może sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwia sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe (lub także port RS-485 dla MD-1…).

Moduły w wersji z wyjściem sterującym zaworem odcinającym mogą sterować gazowym zaworem odcinającym. Moduł taki stanowi część składową „systemu sygnalizacyjno-odcinającego” zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury RP z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002 Nr 75 + zmiany).

Cechy użytkowe
  • zasilanie detektorów dwuprogowych (z kontrolą obciążenia i połączenia przewodowego);
  • sygnalizacja optyczna i pamięć stanów alarmowych detektora oraz wyjść sterujących;
  • wejście alarmowe (dla A2, galwanicznie separowane) do współpracy z systemami ppoż lub ręcznym wyłącznikiem zaworu;
  • wyjścia alarmowe 12V= – zasilanie dodatkowych sygnalizatorów akustycznych i optycznych;
  • wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane) – sterowanie wentylatorami, stycznikami, tablicami informacyjnymi;
  • wyjście stykowe “AWARIA” (galwanicznie odseparowane) – informuje o stanie awaryjnym modułu lub braku zasilania;
  • zasilanie dodatkowego modułu do zdalnego sterowania zaworami;
  • dla MD…Z: wyjście wysokoprądowe 12V= do sterowania zaworem odcinającym typu MAG-3 (z kontrolą podłączenia);
  • automatyczne podtrzymanie zasilania (w wersji MD-1.Z);
  • w wersji /M port RS-485 do przyłączenia do Cyfrowego Systemu Detekcji Gazów (CSDG) lub do konfiguracji/odczytu danych z pamięci zdarzeń do komputerów PC przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/.

Schemat blokowy
Model urządzenia: MD-2.ZA

Parametry techniczne

Maksymalna ilość detektorów
2
Wyjścia sterujące alarmowe 12V=
2
Wyjścia sterujące stykowe
2
Wyjście sterujące awaryjne
Wyjście sterujące zaworem odcinającym
Wejścia alarmowe
2
Napięcie zasilania
12V=
Wymiary
240 x 215 x 115 mm
Kod EAN
5901769653443
Cena netto
659,00 zł S

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W2 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
W1 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
U4 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
U3, U3p Pobierz plik

Sugerowane produkty

AKU-07GX
Akumulatory serwisowe AKU-07GX
Akumulatory przeznaczone do generowania impulsu sterującego zamknięciem zaworu odcinającego w modułach sterujących typu MD-...Z
GSM
Modemy GSM
Urządzenia przeznaczone do zdalnego nadzoru stanu systemu detekcji gazów
SW-20
Rozłączniki instalacyjne SW-20
Urządzenia zapewniające rozłączenie obu żył przewodu sieciowego 230V~