Progowe, systemowe detektory gazów

Urządzenia sygnalizujące przekroczenie określonych stężeń gazu (progów)

DEX/F Nowe modele
DEX/F Ex
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie przeciwwybuchowej (ATEX)
DEX/A
DEX/A Ex
Progowe detektory gazów wybuchowych o budowie przeciwwybuchowej (ATEX) z interfejsem 4-20mA
DG/F Nowe modele
DG/F
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej
DG/M Nowe modele
DG/M RS-485
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
DG/MR Nowe modele
DG/MR RS-485
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej z wyjściami przekaźnikowymi (wyposażone w magistralę RS-485)
DD
DD RS-485
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych lub Freonów (HFC) stosowane w obiektach użyteczności publicznej (wyposażone w magistralę RS-485)
DG.EN
DG.EN
Progowe, ekonomiczne detektory gazów toksycznych, wybuchowych lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej
DG.EN/M Nowe modele
DG.EN/M RS-485
Progowe, ekonomiczne detektory gazów toksycznych, wybuchowych, Freonów (HFC) lub tlenu (O2) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
Pomiarowe, systemowe detektory gazów

Urządzenia mierzące (kontrolujące) aktualne stężenie gazu z wyjściem analogowym w standardzie 4-20mA lub/i 0-10V

DEX/P Nowe modele
DEX/P Ex
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych i tlenu o budowie przeciwwybuchowej (ATEX)
DG/P Nowe modele
DG/P
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej
DG/PV Nowe modele
DG/PV
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej z aktywnym wyjściem prądowym 4-20mA oraz wyjściem napięciowym 2-10V (do systemów obcych)
DG-P/M Nowe modele
DG-P/M RS-485
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
DG-P/MR Nowe modele
DG-P/MR RS-485
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej z wyjściami przekaźnikowymi (wyposażone w magistralę RS-485)
DG-P.EN
DG-P.EN
Pomiarowe, ekonomiczne detektory dwutlenku węgla (CO2) o budowie bryzgoszczelnej
Kontrolery wentylacji

Urządzenia autonomiczne, umożliwiające automatyczne sterowanie wentylacją

WG.EG
WG.EG
Progowe, autonomiczne detektory przeznaczone do kontroli nadmiaru spalin samochodowych (CO/CO2/NO2) oraz obecności gazów wybuchowych (LPG/CNG) w garażach zamkniętych i parkingach podziemnych
WG.EGx Nowe modele
WG.EGx
Progowe, autonomiczne detektory przeznaczone do kontroli dwutlenku węgla (CO2), nadmiaru tlenku węgla (CO) i tlenu (O2), obecności gazów wybuchowych (LPG/CNG) lub Freonów (HFC)
WG.NG
WG.NG
Progowe detektory tlenku węgla (CO) przeznaczone do sterowania wentylacją
AirTECH eko+
AirTECH eko+
Ekonomiczne kontrolery dwutlenku węgla (CO2), opcjonalnie temperatury (T) oraz wilgotności (RH), stosowane w obiektach użyteczności publicznej
Senseair
Senseair
Pomiarowe kontrolery dwutlenku węgla (CO2), opcjonalnie temperatury (T) oraz wilgotności (RH), stosowane w obiektach użyteczności publicznej
Domowe detektory gazów

Urządzenia dedykowane do mieszkań i domów jednorodzinnych

DD/AP
DD/AP
Domowe detektory metanu (CH4), propanu-butanu (LPG), tlenku węgla (CO/czadu), dwutlenku węgla (CO2) lub Freonów (HFC) stosowane w pomieszczeniach zamkniętych, nadzorowanych przez system alarmowy
DK-nn
DK-nn
Domowe detektory metanu (CH4), propanu-butanu (LPG), tlenku węgla (CO/czadu) lub Freonów (HFC)
Detektory gazów według medium

Lista oferowanych detektorów gazu względem pomiaru wybranego medium