Rozwój inteligentnych systemów zarządzania budynkami ukierunkował rozwój branży systemów detekcji gazów. Aby sprostać wysokim standardom, firma GAZEX opracowała Cyfrowy System Detekcji Gazów (CSDG), pozwalający na ciągłą kontrolę obecności gazów w budynkach użyteczności publicznej czy zakładach przemysłowych.

CSDG jest systemem rozproszonym, w którym elementy połączone są przewodem przeznaczonym do cyfrowej transmisji danych w standardzie RS-485 zgodnie z protokołem Modbus RTU.

Schemat blokowy typowej konfiguracji systemu CSDG
Rys. 1. Schemat blokowy typowej konfiguracji systemu.

Architektura CSDG oparta jest o jednostkę sterującą – moduł nadzorczy MDD-256/T. Moduł ten cyklicznie odpytuje wszystkie detektory gazu, gromadzi i analizuje odebrane dane pomiarowe oraz steruje modułami wykonawczymi. Zebrane dane można zwizualizować na ekranie komputera przy pomocy bezpłatnej aplikacji MDD256 View lub udostępnić do zewnętrznych systemów sterująco-kontrolnych BMS.

MDD-256/T
MDD-256/T RS-485 TS-35
Podstawowe, adresowalne moduły sterujące do nadzoru Cyfrowego Systemu Detekcji Gazów, montaż na szynie TS35

Moduły wykonawcze są urządzeniami dodatkowymi, przypisanymi do wybranej grupy detektorów. Mogą być stosowane w różnej ilości, zależnie od potrzeb. Moduł MDD-R4/T rozszerza liczbę wyjść sterujących urządzeniami zewnętrznymi. Podobną funkcję pełni moduł MDD-L32/T, który dodatkowo wizualizuje stany detektorów danej grupy. Moduł MDD-C32/T umożliwia przypisanie do grupy detektorów niezależnego wyjścia alarmowego.

Podstawowe moduły wykonawcze
MDD-R4/T
MDD-R4/T RS-485 TS-35
Adresowalne moduły wykonawcze do wydzielenia lokalnego sterowania urządzeniami wykonawczymi lub sygnalizatorami, montaż na szynie TS35
MDD-L32/T
MDD-L32/T RS-485 TS-35
Adresowalne moduły wykonawcze do wizualizacji stanu 32 detektorów, montaż na szynie TS35
MDD-C32/T
MDD-C32/T RS-485 TS-35
Adresowalne moduły wykonawcze, 32 wyjścia typu OC, montaż na szynie TS35
Moduły wykonawcze i przelotowe pozwalające przyłączyć detektory nieposiadające magistrali RS-485
MDD-1/T
MDD-1/T RS-485 TS-35
Adresowalne moduły wykonawcze do przyłączania jednego detektora typu DEX/F, DEX/A, DG/F, DG.EN, DEX/P lub DG/P, indywidualne wyjścia sterujące, montaż na szynie TS35
MDD-1x/T
MDD-1x/T RS-485 TS-35
Adresowalne moduły wykonawcze do przyłączania jednego detektora typu DEX/F, DG/F, DG.EN lub DEX/A, montaż na szynie TS35
MDD-1
MDD-1 RS-485
Adresowalne moduły przelotowe do przyłączenia jednego detektora DEX/P, DEX/F, DG/P, DG/F lub DG.EN na magistralę cyfrową w standardzie RS-485
Pozostałe moduły wykonawcze
MDD-ZW
MDD-ZW RS-485
Adresowalne moduły sterujące zaworami odcinającymi MAG-3
MDD-N1
MDD-N1 RS-485
Adresowalne moduły przyłączeniowe wejść alarmowych służące do podłączania funkcjonującego dowolnego, dwuprogowego systemu detekcji gazów
MDD-S2
MDD-S2 RS-485
Adresowalne moduły wyjść alarmowych do sterowania sygnalizatorami optycznymi i dźwiękowymi

System ma strukturę logiczną podzieloną na grupy składające się z maksymalnie 32 detektorów. W obrębie każdej grupy można realizować niezależne funkcje alarmowe i sterujące przy pomocy modułów wykonawczych. Moduł MDD-256/T może obsłużyć maksymalnie 224 detektory i 21 modułów wykonawczych.

Detektory adresowalne wyposażone w magistralę RS-485
DG/M
DG/M RS-485
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
DG/MR
DG/MR RS-485
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej z wyjściami przekaźnikowymi (wyposażone w magistralę RS-485)
DG-P/M
DG-P/M RS-485
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
DG-P/MR
DG-P/MR RS-485
Pomiarowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych, tlenu lub Freonów (HFC) o budowie bryzgoszczelnej z wyjściami przekaźnikowymi (wyposażone w magistralę RS-485)
DG.EN/M
DG.EN/M RS-485
Progowe, ekonomiczne detektory gazów toksycznych, wybuchowych, Freonów (HFC) lub tlenu (O2) o budowie bryzgoszczelnej (wyposażone w magistralę RS-485)
DD
DD RS-485
Progowe detektory gazów toksycznych, wybuchowych lub Freonów (HFC) stosowane w obiektach użyteczności publicznej (wyposażone w magistralę RS-485)
Akcesoria
RZ+
Rozdzielnie modułowe RZ+
Rozdzielnie modułowe z szynami TS35, wyposażone i okablowane wg życzenia Klienta (gotowe do montażu)
RM
Przekaźniki modułowe RM TS-35
Przekaźniki modułowe zwielokrotniające ilość wyjść stykowych i umożliwiające separację galwaniczną od obwodów sterujących
MDD-CV/T Nowość
Konwerter sygnałów cyfrowych MDD-CV/T RS-485 TS-35
Konwerter sygnałów cyfrowych umożliwia połączenie dowolnego komputera PC/laptopa z portem RS-485 modułu nadzorczego typu MDD-256/T
CB
Puszki zaciskowe na magistralę cyfrową CB RS-485
Puszki zaciskowe na magistralę RS-485 przeznaczone do stosowania w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów

CDSG jest systemem magistralowym, w którym wszystkie urządzenia podłączone są do wspólnego przewodu. Topologia magistralowa, w porównaniu od standardowej struktury gwiazdy, pozwala ograniczyć koszty wykonania okablowania, skrócić czas podłączenia urządzeń oraz uruchomienia systemu detekcji gazu, a w trakcie użytkowania systemu umożliwia łatwą rozbudowę.

CSDG jest bardzo uniwersalny – można go swobodnie rozbudowywać, modyfikować, zmieniać jego funkcjonalność. CSDG łamie wszelkie schematy. Otwiera praktycznie nieograniczone możliwości projektowe. Umożliwia konfigurację małych systemów składających się z MDD-256/T i kilku detektorów, a także budowę rozległych systemów złożonych z kilkuset urządzeń, gdzie sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (np. zaworami odcinającymi gaz do instalacji) jest realizowane lokalnie przy wykorzystaniu modułów wykonawczych.

Możliwości rozbudowy systemu CSDG
Rys. 2. Możliwości rozbudowy systemu CSDG.


Cyfrowy System Detekcji Gazów wychodzi naprzeciw zmieniającym się z czasem wymaganiom użytkowników dzięki swojej elastyczności. Jest w stanie zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających użytkowników dzięki siedmiu podstawowym zasadom, które przyświecały projektantom systemu:

Uniwersalność
Możliwość konfigurowania małych systemów składających się z jednego detektora, jak również rozległych systemów zbudowanych z kilkuset urządzeń przy wykorzystaniu powtarzających się bloków funkcjonalnych (obniżenie kosztów eksploatacji i serwisu).
Elastyczność
Proste dostosowywanie parametrów modułów wykonawczych poprzez zmianę ustawień konfiguracyjnych, zależnie od potrzeb użytkownika.
Skalowalność
Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe urządzenia, bez konieczności wymiany jakichkolwiek elementów istniejącego systemu.
Segmentacja
Możliwość konfiguracji systemów w grupach pełniących funkcje lokalnych systemów detekcji (sterowanie, sygnalizacja i funkcjonalność dobrana do lokalnych potrzeb), a jednocześnie połączone do jednej wspólnej sieci nadzorowanej przez jednostkę centralną.
Integralność
Możliwość komunikacji z zewnętrznymi systemami nadzoru i kontroli z dodatkowego portu jednostki centralnej (skrócenie czasu uzyskania informacji o całym systemie, uproszczenie procedury integracji, dopasowanie parametrów komunikacji do zewnętrznej sieci).
Wymienność
Moduł z sensorem gazów umożliwia zmianę parametrów detektora bez konieczności jego demontażu oraz ułatwia, przyśpiesza i zdecydowanie obniża koszty eksploatacji systemu detekcji.
Prostota obsługi
Możliwość szybkiej konfiguracji parametrów systemu i przeprowadzenia pełnej diagnostyki dzięki bezpłatnemu i intuicyjnego oprogramowaniu serwisowemu.

Publikacje

Ulotka