MS-0E.NO2.EG

MS-0E.NO2.EG

Grupa urządzenia: Progowe moduły sensoryczne
Typ urządzenia: MS-nE/N

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do ich kalibracji.

W przypadku konieczności kalibracji użytkownik może we własnym zakresie wymontować moduł sensora i poddać go kalibracji bądź wymienić na inny, już skalibrowany. Operacje te są przeprowadzane bez konieczności demontażu detektora z instalacji. To unikatowe rozwiązanie techniczne znakomicie ułatwia i obniża koszty eksploatacji systemów detekcji gazów.

Moduły sensorów wyposażone są w procesor i zapamiętują parametry pracy sensora takie jak: ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, ilość przekroczeń zakresów pomiarowych oraz ewentualne stany awaryjne. Przy kalibracji można prześledzić, w jakich warunkach pracują detektory i, w razie potrzeby, dokonać korekt w ustawieniach parametrów pracy systemów, bądź zaproponować zmianę sensorów na inne, bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków panujących w monitorowanym obiekcie. W przypadku zmiany technologii w zakładzie pracy i zmiany rodzajów substancji niebezpiecznych nie trzeba wymieniać systemu detekcji – wystarczy wymienić moduły sensorów na odpowiednie do zmian, co jest rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym.Model urządzenia: MS-0E.NO2.EG

Parametry techniczne

Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy
Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
3/6/15
ppm

W detektorze
WG-0E.EG/NO2
WG-0E.EG/NO2/A
WG-0E.EG/NO2/A24
Wymiary
Cena netto
630,00 zł CN
Cena wzorcowania netto
119,00 zł C