DETnet View

Oprogramowanie umożliwia – przy zastosowaniu komputera PC z systemem operacyjnym Windows – konfigurowanie i wizualizację pracy cyfrowych modułów sterujących i detektorów, posiadających port RS-485.

Changelog

1.8.1 25-08-2023

Poprawiono

 • Poprawiono błąd w konfiguracji dla urządzeń MDD-1 i MDD-1x/T - bład występował w wersji 1.8.0.

1.8.0 18-08-2023

Dodano

 • Obsługę DD-PnR w wersji W2.

1.7.0 14-12-2022

Dodano

 • W oknie „Połączenie” dodano parametr „Kontrola parzystości”. Pozwala to na połączenie urządzeń o innych niż standardowe ustawieniach (w GAZEX CSDG domyślnie włączona kontrola parzystości).

1.6.2 07-05-2021

Poprawiono

 • Poprawiono drobne błędy.

1.6.1 18-12-2020

Poprawiono

 • Poprawiony błąd przy wyborze parametrów połączenia.

1.6.0 23-10-2020

Dodano

 • Funkcję wyszukiwania adresu podłączonego urządzenia (skanowanie);
 • Obsługę MDD-1 w wersji W4 oraz MDD-1x/T w wersji W2;

Zmieniono

 • Dane konfiguracyjne (parametry połączenia) zapisywane w folderze Danych Aplikacji (a nie w folderze instalacji) - nie są wymagane uprawnienia administratora do zapisu tych plików. Program zainstalowany w domyślnej lokalizacji (w folderze ProgramFiles) działa z pełną funkcjonalnością także bez uprawnień administratora;

1.5.0 20-09-2018

Dodano

 • Opcję automatycznego łączenia z urządzeniem po uruchomieniu programu (z wybranymi wcześniej parametrami). Jeśli opcja nie aktywna, po każdym uruchomieniu wyświetla się okno „Opcje połączenia”.
Wersja Data wydania Licencja
1.8.1 25-08-2023 Freeware Pobierz plik
1.8.0 18-08-2023 Freeware Pobierz plik
1.7.0 14-12-2022 Freeware Pobierz plik
1.6.2 07-05-2021 Freeware Pobierz plik
1.6.1 18-12-2020 Freeware Pobierz plik
1.6.0 23-10-2020 Freeware Pobierz plik
1.5.0 20-09-2018 Freeware Pobierz plik

MD16 View

Oprogramowanie umożliwia - przy zastosowaniu komputera PC z systemem operacyjnym Windows - wizualizację pracy cyfrowego modułu sterującego typu MD-8, MD-16, MDP-8, MDP-16 (wersja z oprogramowaniem v5.2 lub późniejszym).

Changelog

2.14.0 08-10-2021

Dodano

 • Obsługę nowych indeksów gazów i zakresów pomiarowych wprowadzonych w wersji W17 MDP-16;

2.13.0 z dnia 26-02-2020

Zmieniono

 • Rejestracja danych pomiarowych - codziennie tworzony jest nowy plik, nazwa pliku składa się z numeru detektora i daty;

2.12.0 z dnia 05-11-2019

Dodano

 • Możliwość automatycznego włączania rejestracji po włączeniu programu;
 • Możliwość uruchamiania aplikacji z podaniem, jako parametr, lokalizacji zapisu plików konfiguracyjnych.

Zmieniono

 • Dane konfiguracyjne (parametry połączenia, interwał zapisu, lokalizacja zapisu, opisy detektorów, itp.) zapisywane w folderze Danych Aplikacji (a nie w folderze instalacji) - nie są wymagane uprawnienia administratora do zapisu tych plików. Program może być instalowany w domyślnej lokalizacji (w folderze ProgramFiles);

2.11.0 z dnia 20-09-2018

Dodano

 • Opcję automatycznego łączenia z urządzeniem po uruchomieniu programu (z wybranymi wcześniej parametrami). Jeśli opcja nie aktywna, po każdym uruchomieniu wyświetla się okno „Opcje połączenia”.

2.10.0 z dnia 12-06-2018

Dodano

 • Obsługę detektorów siarkowodoru o zakresie pomiarowym 20ppm.

2.9.0 z dnia 12-04-2018

Dodano

 • Obsługę detektorów: ozonu, dwutlenku węgla, argonu/helu, gazów wybuchowych z zakresem pomiarowym 50% DGW;
 • Powiadamianie o wystąpieniu nowego alarmu lub awarii detektorów poprzez pulsowanie ikony programu na pasku zadań (w przypadku, gdy okno zminimalizowane lub nieaktywne);
 • Możliwość wyboru opcji przywracania i aktywacji okna (gdy okno zminimalizowane) w przypadku wystąpienia nowego alarmu lub awarii detektorów.
Wersja Data wydania Licencja
2.14.0 08-10-2021 Freeware Pobierz plik
2.13.0 26-02-2020 Freeware Pobierz plik
2.12.0 05-11-2019 Freeware Pobierz plik
2.11.0 20-09-2018 Freeware Pobierz plik
2.10.0 12-06-2018 Freeware Pobierz plik
2.9.0 12-04-2018 Freeware Pobierz plik

MDD256 View

Oprogramowanie umożliwia – przy zastosowaniu komputera PC z systemem operacyjnym Windows – konfigurowanie i wizualizację pracy cyfrowego modułu sterującego typu MDD-256/T (wersja z oprogramowaniem v1.4 lub późniejszym).

Changelog

MDD-256 View changelog

1.6.0 27-12-2021

Dodano

 • Obsługę funkcji przypisywania urządzeń dodatkowych do wszystkich grup detektorów - dostępne dla MDD-256/T od wersji W34;
 • Ostrzeżenie o tym, że w starszych wersjach modułu MDD-256/T (w wersjach starszych niż W34) nie działa zdalna zmiana ustawień urządzeń dodatkowych d.o.2.3 - d.o.2.7.

1.5.1 07-05-2021

Poprawiono

 • Poprawiono drobne błędy.

1.5.0 z dnia 14-01-2020

Dodano

 • W oknie wizualizacji dodano sygnalizację następujących stanów zgłaszanych przez urządzenia: h1 - zakończony alarm A1, h2 - zakończony alarm A2, h3 - zakończony alarm A3.

1.4.0 z dnia 09-08-2019

Dodano

 • Rejestrację wartości pomiarowych z regulowanym interwałem zapisu (tylko dla detektorów pomiarowych);
 • Powiadamianie o zmianie stanu detektorów oraz awarii komunikacji z MDD-256/T poprzez pulsowanie ikony programu na pasku zadań (w przypadku, gdy okno zminimalizowane lub nieaktywne).

Zmieniono

 • Dane konfiguracyjne (parametry połączenia, interwał zapisu, lokalizacja zapisu, opisy detektorów, itp.) zapisywane w folderze Danych Aplikacji (a nie w folderze instalacji) - nie są wymagane uprawnienia administratora do zapisu tych plików. Program może być instalowany w domyślnej lokalizacji (w folderze ProgramFiles);

1.3.0 z dnia 20-09-2018

Dodano

 • Opcję automatycznego łączenia z urządzeniem po uruchomieniu programu (z wybranymi wcześniej parametrami). Jeśli opcja nie aktywna, po każdym uruchomieniu wyświetla się okno „Opcje połączenia”.

1.2.3 z dnia 20-07-2018

Dodano

 • Możliwość wyboru angielskiej wersji językowej.
Wersja Data wydania Licencja
1.6.0 27-12-2021 Freeware Pobierz plik
1.5.1 07-05-2021 Freeware Pobierz plik
1.5.0 14-01-2020 Freeware Pobierz plik
1.4.0 09-08-2019 Freeware Pobierz plik
1.3.0 20-09-2018 Freeware Pobierz plik
1.2.3 20-07-2018 Freeware Pobierz plik

SG-1

Oprogramowanie umożliwia – przy zastosowaniu komputera PC z systemem operacyjnym Windows – konfigurowanie pracy sygnalizatora głosowego GS-2.

Wersja Data wydania Licencja
1.0.0 02-03-2015 Freeware Pobierz plik

Sterowniki MDD-CV/T

Sterowniki wirtualnego portu COM do konwertera sygnałów cyfrowych MDD-CV/T umożliwiające wyświetlanie urządzenia USB jako dodatkowego portu COM dostępnego dla komputera.

Wersja Data wydania Licencja
2.12.36.4 15-07-2021 Freeware Pobierz plik