DD-14

DD-14 Wyjście RS-485

Grupa urządzenia: Progowe, systemowe detektory gazów
Typ urządzenia: DD

Cyfrowe detektory typu DD przeznaczone są do ciągłej kontroli obecności wyspecyfikowanych gazów w pomieszczeniach. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia danego gazu w powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora, zmiana stanu wyjścia stykowego oraz za pomocą sieci w standardzie przemysłowym RS-485 zostaje przekazana informacja do modułu sterującego. Detektory przeznaczone są do współpracy w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.

Detektor posiada wymienny moduł sensora, co usprawnia konserwację i obniża koszty eksploatacji.

Obszar zastosowań

 • hotele, biura, budynki użyteczności publicznej,
 • rozległe budynki z pomieszczeniami zagrożonymi emisją wyspecyfikowanych gazów toksycznych lub wybuchowych.

Cechy użytkowe

 • wymienny sensor o wieloletniej trwałości (ponad 10 lat);
 • standardowo kalibrowane 3 progi alarmowe (A1/A2/A3);
 • cyfrowa komunikacja z systemem detekcji poprzez izolowany port RS-485, z protokołem MODBUS RTU; zdalny nadzór, identyfikacja i diagnostyka;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący = niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, historia stanów alarmowych, uproszczona procedura adresowania;
 • wyjście stykowe typu NO i NC (niskonapięciowe), przekaźnik bistabilny, standardowo reagujący przy A2 (możliwość przypisania do A1, A3 lub do stanu awaryjnego);
 • wbudowana sygnalizacja akustyczna (wyłączalna zworką), zróżnicowana dla poszczególnych progów alarmowych;
 • łatwość montażu i podłączenia przewodem telekomunikacyjnym ekranowanym, zdejmowalne, podwójne zaciski bezśrubowe (możliwość „wypięcia” detektora z magistrali);
 • bardzo krótki czas przenikania gazów przez osłonę sensora;
 • estetyczna obudowa do montażu naściennego, biała (standardowo) lub czarna matowa z możliwością wprowadzenia przewodu spod tynku lub montaż do typowej podtynkowej puszki instalacyjnej Ø60mm (z wkrętami na obrzeżu).
 • konfiguracja ustawień detektora przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne DETnet View;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowyModel urządzenia: DD-14

Parametry techniczne

Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy
MS-DD-14 Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW

Wyjścia sterujące stykowe
1
Wyjście w standardzie RS-485
Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Sygnalizacja akustyczna, wbudowana
Napięcie zasilania
12/24V=
Wymiary
80 x 103 x 32 mm
Kod EAN
5901769654013
Cena netto
289,00 zł N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W4 Pobierz plik Pobierz plik
W3 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
W2 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
W1 Pobierz plik Pobierz plik
U1 Pobierz plik Pobierz plik