WG-8R8.EGx

WG-8R8.EGx

Grupa urządzenia: Kontrolery wentylacji
Typ urządzenia: WG.EGx

Cyfrowe detektory typu WG.EGx są autonomicznymi urządzeniami przeznaczonymi do ciągłej kontroli dwutlenku węgla (CO2), nadmiaru tlenku węgla (CO) i tlenu (O2), obecności gazów wybuchowych lub czynników chłodniczych (HFC) w pomieszczeniach zamkniętych.

Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące.

Obszar zastosowań

 • garaże zamknięte i parkingi podziemne – sterowanie wentylacją,
 • stacje kontroli pojazdów – sterowanie wyciągiem,
 • kotłownie na paliwa stałe,
 • maszynownie z czynnikami chłodniczymi,
 • komory chłodnicze artykułów spożywczych,
 • pomieszczenia z urządzeniami klimatyzacyjnymi i chłodniczymi,
 • pomieszczenia zagrożone nadmiarem tlenu (tlenoterapia, HFNO).

Cechy użytkowe

 • selektywny pomiar stężenia tlenku węgla (CO) lub metanu (CH4), dwutlenku węgla (CO2) lub tlenu (O2);
 • wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora – niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, odczyt historii zdarzeń, testowanie bez ingerencji do wnętrza obudowy;
 • wymienny sensor gazu gwarantuje prostą i tanią eksploatację;
 • sygnalizacja optyczna przekroczenia zalecanego 3-letniego okresu kalibracji (10 lat dla dwutlenku węgla)
 • detektor całkowicie automatyczny, nie posiada żadnych elementów regulacyjnych;
 • 3 progi alarmowe;
 • 3 wyjścia stykowe typu NO, separowane;
 • wbudowany sygnalizator dźwiękowy (włączony w stanie A1 lub A2 lub wyłączony), opcjonalnie istnieje możliwość podłączenia sygnalizatora zewnętrznego 12V=/80mA (np. SL-32);
 • możliwość ustawienia wyjścia A3 jako Awaria/FAULT (NO lub NC) lub jako A2 (drugi zestaw styków);
 • w wersji zasilania 12V= lub 24V= detektory posiadają dodatkowe zaciski zasilające urządzenia zewnętrzne (z bezpiecznikiem);
 • wszystkie zaciski zdejmowalne, z możliwością bezpośredniego montażu przewodów wielodrutowych (typu linka) gwarantujących tanie, szybkie i wygodne podłączanie;
 • jednoczęściowa konstrukcja składająca się z sensora gazu, zasilacza, układu sterującego i syrenki w jednej, solidnej, bryzgoszczelnej obudowie;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowyModel urządzenia: WG-8R8.EGx

Parametry techniczne

Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy
MS-8R8.EG-EN Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5/(2)
%v/v

Wyjścia sterujące stykowe
3
Wyjście sterujące "Awaria"
Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Sygnalizacja akustyczna, wbudowana
Napięcie zasilania
230V~
Wymiary
80 x 195 x 68 mm
Kod EAN
5901769657717
Cena netto
559,00 zł S

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W3x Pobierz plik Pobierz plik
W2x Pobierz plik Pobierz plik
W1x Pobierz plik Pobierz plik

Sugerowane produkty

TP-4.s
TP-4.s
Wewnętrzne tablice ostrzegawcze LED do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach alarmowych
AR-1
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
GTS
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów poprzez podanie gazowej mieszaniny testowej do komory pomiarowej detektora