Progowe moduły sterujące MD-1.A/T

Moduły alarmowe typu MD-1.A/T są przeznaczone do współpracy z dwuprogowym detektorem gazów typu DEX/F, DG/F lub DG.EN w rozdzielniach elektrycznych, na typowej szynie 35 mm. Umożliwia budowę dowolnie rozległych, konfigurowalnych systemów detekcji gazów wg indywidualnych potrzeb Klienta.

Obszar zastosowań

 • lokalne systemy detekcji gazów toksycznych, wybuchowych lub tlenu,
 • indywidualizowane zabezpieczenia pomieszczeń lub urządzeń przemysłowych,
 • rozproszone systemy detekcji gazów.

Cechy użytkowe

 • zasilanie i sterowanie jednego detektora dwuprogowego typu DEX/F, DG/F lub DG.EN (z ogranicznikiem prądu);
 • kontrola stanu połączenia przewodowego z detektorem (sygnalizuje przerwanie dowolnej żyły);
 • sygnalizacja optyczna (bez pamięci) stanów alarmowych detektora oraz wyjść sterujących;
 • wyjścia alarmowe napięciowe 12V (po jednym dla każdego progu) – zasilanie sygnalizatorów akustycznych i optycznych;
 • wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane, po jednym dla każdego progu) – sterowanie wentylatorami, stycznikami, tablicami informacyjnymi;
 • przystosowanie do montażu na szynie 35mm w standardowych rozdzielniach elektrycznych;
 • wyjścia kompatybilne funkcjonalnie i parametrami z wyjściami modułów typu MD (ale brak: wyjścia AWARIA i wejścia alarmowego);
 • zasilanie 12V= (sygnalizowane zieloną lampką LED).

Schemat blokowy

Oferowane modele standardowe

Model Maksymalna ilość detektorów Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Cena netto G.t.
MD-1.A/T TS35 1 12V= 199,00 zł S
Model Maksymalna ilość detektorów Wyjścia sterujące alarmowe 12V= Wyjścia sterujące stykowe Wyjście sterujące awaryjne Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wejścia alarmowe Wyjście analogowe 4-20mA Wyjście analogowe 2-10V Wyjście cyfrowe RS-485 Montaż na szynie TS35 Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Wymiary Cena netto G.t.
MD-1.A/T TS35 1 2 2 12V= 68 x 90 x 65 mm 199,00 zł S

Sugerowane produkty

GSM
Modemy GSM
Urządzenia przeznaczone do zdalnego nadzoru stanu systemu detekcji gazów