Nowe terminy szkoleń z zakresu projektowania, instalacji, obsługi i konserwacji systemów detekcji gazów! Sprawdź »

Kontrolery wentylacji WG.EG

Cyfrowe detektory gazów typu WG.EG są urządzeniami przeznaczonymi do ciągłej kontroli nadmiaru spalin samochodowych oraz obecności gazów wybuchowych w garażach zamkniętych.

Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia ściśle określonych wartości progowych, włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące.

Obszar zastosowań

 • garaże zamknięte i parkingi podziemne – sterowanie wentylacją,
 • stacje kontroli pojazdów i warsztaty samochodowe – sterowanie wyciągiem,
 • magazyny, rękawy/strefy załadowcze i centra logistyczne.

Cechy użytkowe

 • selektywny pomiar stężenia tlenku węgla lub metanu lub dwutlenku węgla;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora – niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, historia zdarzeń, testowanie i kalibracja bez ingerencji do wnętrza obudowy;
 • wymienny sensor gazu gwarantuje prostą i tanią eksploatację;
 • detektor całkowicie automatyczny, nie posiada żadnych elementów regulacyjnych;
 • 3 progi alarmowe (dla CO zgodnie z europejską normą PN-EN 50545-1:2012);
 • 3 wyjścia separowane z możliwością konfiguracji połączenia styku wspólnego (wybór funkcji przełącznikiem), dodatkowy zestaw złącz do podłączenia kolejnego detektora;
 • możliwość wykorzystania wyjścia A3 jako Awaria lub do sterowania drugim zestawem sygnalizatorów, np. osobno dla CO i LPG w garażu;
 • wszystkie zaciski zdejmowalne, z możliwością bezpośredniego łączenia przewodów wielodrutowych (typu linka);
 • jednoczęściowa konstrukcja: wymienny sensor gazu + zasilacz + układy sterujące w jednej solidnej, bryzgoszczelnej obudowie (IP54 w zalecanej pozycji montażowej);
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Nomenklatura

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
MS-11.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
230V~ 339,00 zł N
MS-14.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
230V~ 339,00 zł S
MS-15.EG Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
230V~ 299,00 zł S
MS-22.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
230V~ 299,00 zł S
MS-24.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
230V~ 539,00 zł N
MS-25.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
230V~ 539,00 zł N
Nowość MS-73.EG Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/20/30
%DGW
230V~ 339,00 zł N
MS-0E.NO2.EG Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
3/6/15
ppm
230V~ 689,00 zł N
MS-20.EG Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
Dwutlenek azotu (NO2)
30/60/150
3/6/15
ppm
ppm
230V~ 739,00 zł N
MS-8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
230V~ 539,00 zł N
MS-28.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
230V~ 599,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
 
MS-11.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
12V= 339,00 zł N
MS-14.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
12V= 339,00 zł S
MS-15.EG Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
12V= 339,00 zł S
MS-22.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
12V= 339,00 zł S
MS-24.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
12V= 539,00 zł N
MS-25.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
12V= 539,00 zł N
Nowość MS-73.EG Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/20/30
%DGW
12V= 339,00 zł N
MS-0E.NO2.EG Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
3/6/15
ppm
12V= 689,00 zł N
MS-20.EG Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
Dwutlenek azotu (NO2)
30/60/150
3/6/15
ppm
ppm
12V= 739,00 zł N
MS-8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
12V= 539,00 zł N
MS-28.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
12V= 639,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
 
MS-11.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
24V= 339,00 zł N
MS-14.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
24V= 339,00 zł N
MS-15.EG Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
24V= 339,00 zł N
MS-22.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
24V= 339,00 zł N
MS-24.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
24V= 539,00 zł N
MS-25.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
24V= 539,00 zł N
Nowość MS-73.EG Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/20/30
%DGW
24V= 339,00 zł N
MS-0E.NO2.EG Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
3/6/15
ppm
24V= 689,00 zł N
MS-20.EG Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
Dwutlenek azotu (NO2)
30/60/150
3/6/15
ppm
ppm
24V= 739,00 zł N
MS-8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
24V= 539,00 zł N
MS-28.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
24V= 639,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.

Sugerowane produkty

TL-4
TL-4
Zewnętrzne tablice ostrzegawcze LED do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach alarmowych
TP-4.s
TP-4.s
Wewnętrzne tablice ostrzegawcze LED do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach alarmowych
AR-1
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
GTS
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów poprzez podanie gazowej mieszaniny testowej do komory pomiarowej detektora