Zakres tematyczny omawiany w trakcie szkoleń
 • podstawowe konfiguracje stacjonarnych systemów wykrywania gazów toksycznych i wybuchowych;
 • zasady rozmieszczenia detektorów gazów;
 • warunki instalacji i eksploatacji wybranych urządzeń;
 • praktyczne porady instalacyjne;
 • zasada działania oraz podstawowe zasady konserwacji zaworów odcinających;
 • wymagania prawne, techniczne i eksploatacyjne dotyczące instalacji na paliwa gazowe;
 • omówienie zgłaszanych w trakcie szkolenia problemów technicznych.
Zakres tematyczny ujęty w materiałach szkoleniowych
 • uregulowania prawne związane z rozwiązaniami technicznymi instalacji gazowych;
 • wymagania z zakresu budowy i eksploatacji instalacji gazowych;
 • zagrożenia związane z użytkowaniem instalacji gazowych;
 • wentylacja jako podstawowy element bezpieczeństwa użytkowania paliw gazowych;
 • aparatura eksplozymetryczna do wykrywania wycieków gazów.
Wniesienie opłaty zapewnia
 • uczestnictwo w szkoleniu;
 • komplet materiałów szkoleniowych;
 • zimne przekąski podawane w trakcie przerw;
 • zimne i gorące napoje;
 • otrzymanie zaświadczenia szkoleniowego.

Terminy szkoleń

Aktualnie brak zaplanowanych terminów szkoleń.