Progowe, systemowe detektory gazów DD

Cyfrowe detektory typu DD przeznaczone są do ciągłej kontroli obecności wyspecyfikowanych gazów w pomieszczeniach. Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia danego gazu w powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora, zmiana stanu wyjścia stykowego oraz za pomocą sieci w standardzie przemysłowym RS485 zostaje przekazana informacja do modułu sterującego. Detektory przeznaczone są do współpracy w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.

Detektor posiada wymienny moduł z inteligentnym sensorem półprzewodnikowym, co usprawnia konserwację i obniża koszty eksploatacji.

Obszar zastosowań

 • hotele, biura, budynki użyteczności publicznej,
 • rozległe budynki z pomieszczeniami zagrożonymi emisją wyspecyfikowanych gazów toksycznych lub wybuchowych.

Cechy użytkowe

 • wymienny sensor półprzewodnikowy o wieloletniej trwałości (ponad 10 lat);
 • standardowo kalibrowane 3 progi alarmowe (A1/A2/A3);
 • cyfrowa komunikacja z systemem detekcji poprzez izolowany port RS485, z protokołem MODBUS RTU; zdalny nadzór, identyfikacja i diagnostyka;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący = niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, historia stanów alarmowych, uproszczona procedura adresowania;
 • wyjście stykowe typu NO i NC (niskonapięciowe), przekaźnik bistabilny, standardowo reagujący przy A2 (możliwość przypisania do A1 lub do A3 poprzez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”);
 • wbudowana sygnalizacja akustyczna (wyłączalna zworką), zróżnicowana dla poszczególnych progów alarmowych;
 • łatwość montażu i podłączenia przewodem FTP (“skrętka” komputerowa), zdejmowalne, podwójne zaciski bezśrubowe (możliwość “wypięcia” detektora z magistrali cyfrowej);
 • bardzo krótki czas przenikania gazów przez osłonę sensora;
 • estetyczna obudowa do montażu naściennego, z możliwością wprowadzenia przewodu spod tynku lub montaż do typowej podtynkowej puszki instalacyjnej Ø60mm (z wkrętami na obrzeżu).
 • konfiguracja ustawień detektora przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
RS-485 MS-DD-11 Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
12/24V= 269,00 zł N
RS-485 MS-DD-14 Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
12/24V= 269,00 zł N
RS-485 MS-DD-15 Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
12/24V= 269,00 zł N
RS-485 MS-DD-22 Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/300
ppm
12/24V= 269,00 zł N
RS-485 MS-DD-61 Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/2500
ppm
12/24V= 269,00 zł N
RS-485 MS-DD-62 Półprzewodnikowy Freony (HFC)
6000/6000/6000
ppm
12/24V= 269,00 zł S
RS-485 MS-DD-8R Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
800/1400
ppm
12/24V= 509,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.