MDD-1/T

MDD-1/T Wyjście RS-485 TS35

Grupa urządzenia: Adresowalne moduły sterujące
Typ urządzenia: MDD-1/T

Cyfrowe moduły pomiarowe MDD-1/T są przeznaczone do przyłączania jednego detektora progowego typu DEX/F, DEX/A, DG/F, DG.EN lub jednego detektora pomiarowego typu DEX/P, DG/P (bez DEX w odmianie F6.., P6.., A6…) do magistrali cyfrowej w standardzie przemysłowym RS-485 pracującej zgodnie z protokołem MODBUS RTU w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.

Cechy i realizowane funkcje

 • przypisuje detektorowi pomiarowemu trzy poziomy alarmowe: A1, A2 i A3, ustawiane przez użytkownika na dowolne wartości w pełnym zakresie pomiarowym;
 • przypisuje – detektorowi progowemu dwa poziomy alarmowe A1 i A2 (wg ustawień fabrycznych detektora);
 • umożliwia naliczanie średniej ważonej NDS i średniej NDSCh dla detektorów pomiarowych stężeń gazów toksycznych;
 • umożliwia określenie rodzaju wyświetlanych jednostek pomiarowych detektora: [%] zakresu pomiarowego, [%DGW], [ppm] lub [%V/V];
 • umożliwia pięć trybów pracy: „TRYB Z PAMIĘCIĄ” –sygnalizuje wystąpienie alarmów po ich zaniku, „TRYB Z PODTRZYMANIEM” – podtrzymuje aktywne stany alarmowe po zaniku źródła alarmu, „TRYB A3” – wyłącza zasilanie detektora z sensorem katalitycznym, co zabezpiecza przed przeciążeniem, „TRYB BEZ PAMIĘCI” – automatycznie zeruje stany wejść i wyjść na panelu czołowym po zaniku stanów alarmowych, „TRYB SERWISOWY” – dezaktywuje wyjścia modułu na czas 1 godziny;
 • sygnalizuje optycznie wartość sygnału oraz stany alarmowe i awaryjne detektora (wyświetlacz LED) oraz stany wyjść sterujących A1, A2, A3 oraz awarii detektora (diody LED) przy jednoczesnej sygnalizacji akustycznej (wbudowana syrenka);
 • zapamiętuje w nieulotnej, wewnętrznej pamięci 200 ostatnich zdarzeń z przyporządkowanym czasem rozpoczęcia i zakończenia oraz źródłem pochodzenia zdarzenia;
 • umożliwia bardzo dokładne ustalanie czasów opóźnień alarmów oraz niezmienność tych parametrów w czasie dzięki sterowaniu mikroprocesorowemu;
 • dwa wyjścia alarmowe 12V= (po jednym dla każdego progu A1 i A2) sterują dodatkowymi sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi;
 • wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane, po jednym dla A1, A2, A3 i awarii) sterują wentylatorami, silnikami, stycznikami, tablicami informacyjnymi, lub łączą z automatyką budynku/zakładu;
 • izolowany port w standardzie RS-485 (MODBUS RTU);
 • w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów (ze sterownikiem nadrzędnym typu MDD-256/T) moduł przyłączeniowy traktowany jest jako „detektor”;
 • zaciski zdejmowane, bezśrubowe, możliwość stosowania przewodów z żyłami jedno- lub wielodrutowymi (linki, bez zaciskania tulejek) – szybki montaż, ułatwiona konserwacja;
 • montaż na szynie TS35;
 • opcjonalnie: izolowane wyjście analogowe 4-20mA aktywne (model MDD-1/T/420) lub 2-10V (model MDD-1/T/V10) zapewnia sterowanie falownikami;
 • konfiguracja ustawień modułu przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/.

Schemat blokowyModel urządzenia: MDD-1/T

Parametry techniczne

Maksymalna ilość detektorów
1
Wyjścia sterujące alarmowe 12V=
2
Wyjścia sterujące stykowe
4
Wyjście sterujące awaryjne
Wyjście cyfrowe RS-485
Montaż na szynie TS35
Napięcie zasilania
24V=
Wymiary
106 x 90 x 65 mm
Kod EAN
5901769651449
Cena netto
469,00 zł N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W4 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
W3 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
W2 Pobierz plik Pobierz plik

Sugerowane produkty

RZ+
Rozdzielnie modułowe RZ+
Rozdzielnie modułowe z szynami TS35, wyposażone i okablowane wg życzenia Klienta (gotowe do montażu)
GSM
Modemy GSM
Urządzenia przeznaczone do zdalnego nadzoru stanu systemu detekcji gazów