Informujemy, iż w dniu 9 czerwca 2023 roku firma będzie nieczynna

Elektrochemiczne, progowe moduły sensoryczne MS-nE/N

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do ich kalibracji.

W przypadku konieczności kalibracji użytkownik może we własnym zakresie wymontować moduł sensora i poddać go kalibracji bądź wymienić na inny, już skalibrowany. Operacje te są przeprowadzane bez konieczności demontażu detektora z instalacji. To unikatowe rozwiązanie techniczne znakomicie ułatwia i obniża koszty eksploatacji systemów detekcji gazów.

Moduły sensorów wyposażone są w procesor i zapamiętują parametry pracy sensora takie jak: ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, ilość przekroczeń zakresów pomiarowych oraz ewentualne stany awaryjne. Przy kalibracji można prześledzić, w jakich warunkach pracują detektory i, w razie potrzeby, dokonać korekt w ustawieniach parametrów pracy systemów, bądź zaproponować zmianę sensorów na inne, bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków panujących w monitorowanym obiekcie. W przypadku zmiany technologii w zakładzie pracy i zmiany rodzajów substancji niebezpiecznych nie trzeba wymieniać systemu detekcji – wystarczy wymienić moduły sensorów na odpowiednie do zmian, co jest rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym.

Oferowane modele

Model Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T Cena wzorcowania netto G/T
MS-0E.ACID/N Elektrochemiczny Kwasy octowy/mrówkowy (ACID)
20/40
ppm
CN C
MS-0E.ALC/N Elektrochemiczny Etanol (C2H5OH)
50/100
ppm
CN C
MS-0E.ASH3/N Elektrochemiczny Arsenowodór (AsH3)
0,2/0,4
ppm
CN C
MS-0E.B2H6/N Elektrochemiczny Dwuboran (B2H6)
0,2/0,4
ppm
CN C
MS-0E.C2H4/N Elektrochemiczny Etylen (C2H4)
50/100
ppm
CN C
MS-0E.CH2O/N Elektrochemiczny Formaldehyd (CH2O)
3/6
ppm
CN C
MS-0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
1/3
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0,1/0,3 (NDS/NDSCh)
ppm
2 200,00 zł CN 179,00 zł C
MS-0E.COCL2/N Elektrochemiczny Fosgen (COCl2)
0,2/0,4
ppm
CN C
MS-0E.CS2/N Elektrochemiczny Disiarczek węgla (CS2)
10/20
ppm
CN C
MS-0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
2/5
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.H2O2/N Elektrochemiczny Perhydrol (H2O2)
10/20
ppm
CN C
MS-0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
3,3/6,6 (NDS/NDSCh)
ppm
1 700,00 zł CN 179,00 zł C
MS-0E.HCN/N Elektrochemiczny Cyjanowodór (HCN)
3/6
ppm
1 700,00 zł CN 179,00 zł C
MS-0E.HF/N Elektrochemiczny Fluorowodór (HF)
2/5
ppm
CN C
MS-0E.NO2.EG Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
3/6/15
ppm
630,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
1/3
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.NO/N Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
2,5/5 (NDS/NDSCh)
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0,2/0,3
ppm
1 700,00 zł CN 379,00 zł C
MS-0E.PH3/N Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0,1/0,2 (NDS/NDSCh)
ppm
2 200,00 zł CN 179,00 zł C
MS-0E.SEH2/N Elektrochemiczny Selenowodór (H2Se)
1/3
ppm
CN C
MS-0E.SIH4/N Elektrochemiczny Silan (SiH4)
5/10
ppm
CN C
MS-0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0.5/1 (NDS/NDSCh)
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.VOC/N Elektrochemiczny Lotne związki organiczne (VOC)
5/10
ppm
CN C
MS-20.EG Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
Dwutlenek azotu (NO2)
30/60/150
3/6/15
ppm
ppm
630,00 zł CN 179,00 zł C
MS-2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
1 200,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
5/10 (NDS/NDSCh)
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-9E/4 Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
CN C
MS-9E/4-1 Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
CN C
MS-9E.EG Elektrochemiczny Tlen (O2)
22,5/23,5/25
%v/v
CN C
MS-9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
CN C