Elektrochemiczne, progowe moduły sensoryczne MS-nE/N

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do ich kalibracji.

W przypadku konieczności kalibracji użytkownik może we własnym zakresie wymontować moduł sensora i poddać go kalibracji bądź wymienić na inny, już skalibrowany. Operacje te są przeprowadzane bez konieczności demontażu detektora z instalacji. To unikatowe rozwiązanie techniczne znakomicie ułatwia i obniża koszty eksploatacji systemów detekcji gazów.

Moduły sensorów wyposażone są w procesor i zapamiętują parametry pracy sensora takie jak: ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, ilość przekroczeń zakresów pomiarowych oraz ewentualne stany awaryjne. Przy kalibracji można prześledzić, w jakich warunkach pracują detektory i, w razie potrzeby, dokonać korekt w ustawieniach parametrów pracy systemów, bądź zaproponować zmianę sensorów na inne, bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków panujących w monitorowanym obiekcie. W przypadku zmiany technologii w zakładzie pracy i zmiany rodzajów substancji niebezpiecznych nie trzeba wymieniać systemu detekcji – wystarczy wymienić moduły sensorów na odpowiednie do zmian, co jest rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym.

Oferowane modele standardowe

Model Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G.t. Cena wzorcowania netto G.t.
MS-0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
1/3
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0,1/0,3 (NDS/NDSCh)
ppm
2 200,00 zł CN 179,00 zł C
MS-0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
2/5
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
3,4/6,8 (NDS/NDSCh)
ppm
1 700,00 zł CN 179,00 zł C
MS-0E.NO2.EG Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
3/6/15
ppm
630,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
1/3
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0,2/0,3
ppm
1 700,00 zł CN 379,00 zł C
MS-0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0.5/1 (NDS/NDSCh)
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
1 200,00 zł C 119,00 zł C
MS-5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
5/10 (NDS/NDSCh)
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-9E/4 Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
900,00 zł CN C
MS-9E/4-1 Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
CN C
MS-9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
CN C
MS-9E5.EG Nowość Elektrochemiczny Tlen (O2)
22,5/23,5/25
%v/v
450,00 zł C 119,00 zł C
MS-9E5/N Nowość Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-20.EG Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
Dwutlenek azotu (NO2)
30/60/150
3/6/15
ppm
ppm
630,00 zł CN 179,00 zł C
Model W detektorze Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G.t. Cena wzorcowania netto G.t.
MS-0E.CL2/N DG-0E.CL2/N
DG-0E.CL2/M
DG-0E.CL2/MR
Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
1/3
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.CLO2/N DG-0E.CLO2/N
DG-0E.CLO2/M
DG-0E.CLO2/MR
Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0,1/0,3 (NDS/NDSCh)
ppm
2 200,00 zł CN 179,00 zł C
MS-0E.ETO/N DG-0E.ETO/N
DG-0E.ETO/M
DG-0E.ETO/MR
Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
2/5
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.HCL/N DG-0E.HCL/N
DG-0E.HCL/M
DG-0E.HCL/MR
Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
3,4/6,8 (NDS/NDSCh)
ppm
1 700,00 zł CN 179,00 zł C
MS-0E.NO2.EG WG-0E.EG/NO2
WG-0E.EG/NO2/A
WG-0E.EG/NO2/A24
Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
3/6/15
ppm
630,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.NO2/N DG-0E.NO2/N
DG-0E.NO2/M
DG-0E.NO2/MR
Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
1/3
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.O3/N DG-0E.O3/N
DG-0E.O3/M
DG-0E.O3/MR
Elektrochemiczny Ozon (O3)
0,2/0,3
ppm
1 700,00 zł CN 379,00 zł C
MS-0E.SO2/N DG-0E.SO2/N
DG-0E.SO2/M
DG-0E.SO2/MR
Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0.5/1 (NDS/NDSCh)
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-2E/N DEX-2E/N
DG-2E/N
DG-2E/M
DG-2E/MR
Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N DG-4E/N
DG-4E/M
DG-4E/MR
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N-X DEX-4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N1 DG-4E/N1
DG-4E1/M
DG-4E1/MR
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N2 DG-4E/N2
DG-4E2/M
DG-4E2/MR
Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
1 200,00 zł C 119,00 zł C
MS-5E/N DEX-5E/N
DG-5E/N
DG-5E/M
DG-5E/MR
Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
5/10 (NDS/NDSCh)
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-7E/N DEX-7E/N
DG-7E/N
DG-7E/M
DG-7E/MR
Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-9E/4 DG-9E/4 Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
900,00 zł CN C
MS-9E/4-1 DG-9E/4-1 Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
CN C
MS-9E/N DEX-9E/N
DG-9E/N
DG-9E/M
DG-9E/MR
Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
CN C
MS-9E5.EG Nowość DG-9E5.EN/M
WG-9E5.EGx
WG-9E5.EGx/A
WG-9E5.EGx/A24
Elektrochemiczny Tlen (O2)
22,5/23,5/25
%v/v
450,00 zł C 119,00 zł C
MS-9E5/N Nowość DEX-9E5/N
DG-9E5/N
DG-9E5/M
DG-9E5/MR
Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-20.EG DG-20.EN/M
WG-20.EG
WG-20.EG/A
WG-20.EG/A24
Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
Dwutlenek azotu (NO2)
30/60/150
3/6/15
ppm
ppm
630,00 zł CN 179,00 zł C