Pomiarowe, systemowe detektory gazów DG-P.EN

Pomiarowe, ekonomiczne detektory DG-P.EN są przeznaczone do selektywnego pomiaru stężenia dwutlenku węgla (CO2) w zakresie do 2% obj. w pomieszczeniach zamkniętych.

Detektory są przeznaczone do współpracy z:

Detektory DG-P.EN są urządzeniami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w miejscach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Obszar zastosowań

  • pieczarkarnie;
  • szklarnie.

Cechy użytkowe

  • optyczy, selektywny pomiar dwutlenku węgla (CO2) metodą strumienia podczerwienie (NDIR) z procedurą auto-kalibracji;
  • wyjście analogowe w standardzie 4-20mA, pasywne;
  • odporność na zakłócenia pomiaru przez parę wodną i inne gazy;
  • odporność na przekroczenia zakresu pomiarowego (nawet do 100% obj. CO2);
  • opcjonalnie inne zakresy pomiarowe (do 2000ppm lub 5% v/v);
  • trwałość sensora ponad 10 lat (w czystym powietrzu);
  • obudowa bryzgoszczelna IP43;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele standardowe

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G.t.
MS-P8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
Zasilane z systemu 599,00 zł N
Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary Cena netto G.t.
MS-P8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
Zasilane z systemu 82 x 110 x 68 mm 599,00 zł N