Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 roku firma będzie nieczynna

Progowe, systemowe detektory gazów DEX/A

Detektory DEX/A są przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów lub par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Sygnalizują przekroczenie dwóch progów alarmowych (A1, A2) ustawionych w wymiennym module sensorycznym (progi ustawione na etapie produkcji). Posiadają interfejs 3-przewodowy typu 4-20mA (pasywny).

Detektory DEX/A są przeznaczone do współpracy z:

Detektory spełniają wymagania zasadnicze Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 817).

Detektory są urządzeniami o konstrukcji przeciwwybuchowej rodzaju osłona ognioszczelna i mogą być zastosowane w strefach 1 lub 2 zagrożonych wybuchem gazów lub par palnych zaliczonych do grupy wybuchowości IIA, IIB lub IIC, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5 lub T6.

Zestawienie wykonań

  • Dostępne na stronie dokumenty w sekcji „Nomenklatura”.

Schemat blokowy

Oferowane modele standardowe

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G.t.
Ex MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 899,00 zł N
Ex MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 899,00 zł N
Ex MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 899,00 zł N
Ex MS-31/N-X Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 1 189,00 zł N
Ex MS-73/N-X Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 1 039,00 zł N
Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary Cena netto G.t.
Ex MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 899,00 zł N
Ex MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 899,00 zł N
Ex MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 899,00 zł N
Ex MS-31/N-X Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 189,00 zł N
Ex MS-73/N-X Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 2 105 x 103 x 54 mm 1 039,00 zł N

Sugerowane produkty

AP-1
Obudowy bryzgoszczelne AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
AR-1
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
DEX-G
DEX-G Ex
Przystosowanie detektorów DEX/F, DEX/A lub DEX/P o budowie przeciwwybuchowej (ATEX) do pracy w strefach zagrożonych wybuchem pyłów
GTS
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów poprzez podanie gazowej mieszaniny testowej do komory pomiarowej detektora