Progowe, systemowe detektory gazów DEX/A

Detektory DEX/A są przeznaczone do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów lub par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Sygnalizują przekroczenie dwóch progów alarmowych (A1, A2) ustawionych w wymiennym module sensorycznym (progi ustawione na etapie produkcji). Posiadają interfejs 3-przewodowy typu 4-20mA (pasywny).

Są przeznaczone do współpracy z pomiarowymi modułami alarmowymi z rodziny MDP (oraz z wybranymi modelami MD-1 i MDD-1/T, MDD-1x/T). Po zastosowaniu ogranicznika mocy typu MDPL1 (opcjonalny), mogą także współpracować z innymi dowolnymi centralami akceptującymi standard linii wejściowych 4-20mA (z emisją prądu).

Detektory spełniają wymagania zasadnicze Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 817).

Detektory są urządzeniami o konstrukcji przeciwwybuchowej rodzaju osłona ognioszczelna i mogą być zastosowane w strefach 1 lub 2 zagrożonych wybuchem gazów lub par palnych zaliczonych do grupy wybuchowości IIA, IIB lub IIC, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5 lub T6.

Nomenklatura

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
Ex MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 859,00 zł N
Ex MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 859,00 zł N
Ex MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 859,00 zł N
Ex MS-31/N-X Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
Zasilane z systemu 959,00 zł N
Nowość Ex MS-73/N-X Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 959,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.

Sugerowane produkty

AP-1
Obudowy bryzgoszczelne AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
AR-1
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
DEX-G Nowość
DEX-G Ex
Przystosowanie detektorów DEX/F, DEX/A lub DEX/P o budowie przeciwwybuchowej (ATEX) do pracy w strefach zagrożonych wybuchem pyłów
GTS
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów poprzez podanie gazowej mieszaniny testowej do komory pomiarowej detektora