Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 roku firma będzie nieczynna

Zapytania ofertowe należy wysyłać drogą elektroniczną. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt pod nagłówkiem Dział Ofertowania i Doradztwa Technicznego.

Na stronie internetowej dostępne są także cenniki urządzeń i usług serwisowych w trzech formatach: HTML, PDF, CSV.

Firma GAZEX posiada zespół doświadczonych doradców technicznych z wieloletnim doświadczeniem służących pomocą projektantom, wykonawcom i serwisantom. Zapytania można kierować bezpośrednio do działu ofert lub do działu technicznego. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt pod nagłówkiem Dział Ofertowania i Doradztwa Technicznego.

Zamówienia przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt pod nagłówkiem Dział Realizacji Zamówień.

Oferowane przez firmę GAZEX urządzenia zostały podzielone na poniższe grupy towarowe:

 • „S” / standardowa – termin dostawy do ~10 dni roboczych,
 • „N” / niestandardowa – termin dostawy określony w ofercie,
 • „C”, „Cn” / stała cena – termin dostawy określony w ofercie.

Większość urządzeń z grupy produktowej S znajduje się na stanie magazynowym. Dokładny termin realizacji zamówienia określony jest w potwierdzeniu zamówienia.

W przypadku umów zawartych z przedsiębiorcami zwrot towaru odbywa się zgodnie z warunkami opisanymi w punkcie 9 „Ogólnych warunków umów sprzedaży produktów (OWS)”. Treść warunków dostępna jest na stronie Dokumenty.

Zwrotowi podlegają wyłącznie urządzenia w wersji/wykonaniu/wzorcowaniu standardowym w terminie do 3 miesięcy od daty zakupu, po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia i wyrażenia zgody przez Sprzedającego na wykonanie korekty. Towary następnie należy dostarczyć na własny koszt do magazynu GAZEX w oryginalnym opakowaniu, w stanie kompletnym (urządzenia będące przedmiotem zwrotu, elementy montażowe, dokumentacja techniczna, karty gwarancyjne itp.), bez uszkodzeń i widocznych śladów montażu.

Dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt pod nagłówkiem Reklamacje i zwroty.

Sposób dostarczenia faktury uzależniony jest od formy płatności za zamówienie:

 • przelew terminowy, przedpłata – e-faktura (w formacie pdf) wysyłana pod wskazany przez zamawiającego adres e-mail,
 • przesyłka za pobraniem – faktura w formie papierowej wysyłana wraz z urządzeniem.

Reklamacje dotyczące wad towaru, nieprawidłowej kompletacji zamówień, kwestie związane z fakturowaniem, wysyłką urządzeń, formą płatności itp. przyjmowane są drogą elektroniczną. Sposób załatwienia konkretnego zgłoszenia zostanie szczegółowo opisany w wiadomości zwrotnej przesłanej przez pracownika firmy GAZEX. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt pod nagłówkiem Reklamacje i zwroty.

Zarówno w przypadku reklamacji składanej przez przedsiębiorcę w tzw. obrocie profesjonalnym, jak i w przypadku reklamacji zgłaszanej przez konsumenta odpowiedzi udzielane są w terminie 14 dni.

Chęć skorzystania z usług serwisu GAZEX realizowana jest poprzez rejestrację właściwego zlecenia serwisowego na stronie Serwis. Za pomocą formularzy online zlecisz:

Formularze rejestracyjne zleceń składają się z kilku kroków, w których zbierzemy od Ciebie dane potrzebne do realizacji zlecenia, tj.:

 1. numer NIP nabywcy,
 2. dane do rozliczenia zlecenia oraz dane osoby kontaktowej,
 3. informacje o urządzeniach i typie zlecanej usługi,
 4. sposób dostawy i odbioru sprzętu,
 5. formę rozliczenia.

W trakcie rejestrowania zlecenia naprawy lub wzorcowania w punkcie serwisowym wybierzesz sposób dostarczenia i odbioru sprzętu z serwisu GAZEX. Dostępne są poniższe możliwości:

 • UPS Door-To-Door – kompleksowa usługa polegająca na odbiorze przez kuriera UPS urządzeń z miejsca pracy/zamieszkania, a następnie odesłaniu ich z powrotem po wykonanej usłudze serwisowej.
 • Wysyłka UPS Kurier – dostarcz urządzenia do punktu serwisowego własnym przewoźnikiem lub osobiście. Po wykonanej usłudze serwisowej wyślemy sprzęt kurierem UPS na wskazany w zleceniu adres.
 • Wysyłka UPS InPost – dostarcz urządzenia do punktu serwisowego własnym przewoźnikiem lub osobiście. Po wykonanej usłudze serwisowej wyślemy sprzęt kurierem InPost na wskazany w zleceniu adres.
 • Wysyłka InPost Paczkomaty – dostarcz urządzenia do punktu serwisowego własnym przewoźnikiem lub osobiście. Po wykonanej usłudze serwisowej wyślemy sprzęt do wskazanego w zleceniu Paczkomatu InPost.
 • Odbiór w punkcie serwisowym – dostarcz urządzenia do punktu serwisowego własnym przewoźnikiem lub osobiście. Po wykonanej usłudze serwisowej poinformujemy Cię, kiedy sprzęt będzie gotowy do odbioru osobistego.

Po zarejestrowaniu zlecenia serwisowego wyślemy na podany adres e-mail informacje w jaki sposób przygotować urządzenia do wysyłki lub osobistego dostarczenia wraz z wymaganymi dokumentami. Postępuj zgodnie z instrukcją.

Czas realizacji zlecenia serwisowego uzależniony od wielu czynników takich, jak: typ sensora i rodzaj medium kalibracyjnego w przypadku wzorcowania modułów sensorycznych, stan techniczny urządzeń dostarczonych do naprawy itd.

Uwaga: Czas realizacji zlecenia serwisowego w przypadku wzorcowania większości sensorów katalitycznych oraz wybranych sensorów elektrochemicznych wynosi minimum 21 dni kalendarzowych. Wydłużony czas wykonywania usługi związany jest z koniecznością wstępnej stabilizacji parametrów metrologicznych sensora przed poddaniem go procedurze wzorcowania w Laboratorium Wzorcującym GAZEX.

Dobra rada: Aby pomieszczenie monitorowane przez system detekcji gazu nie pozostało bez dozoru na czas przeprowadzania wzorcowania sensorów w Laboratorium Wzorcującym GAZEX, zalecamy:

 1. skorzystanie z usługi wzorcowania przez wymianę (WpW) – szybkiego przeprowadzenia wzorcowania detektorów w miejscu ich zainstalowania;
 2. zakup zapasowego kompletu modułów sensora. Rozwiązanie takie gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania obiektu przez zachowanie ciągłości pracy systemu. Użytkownik może rotować kompletami modułów sensora, wymieniając pracujące aktualnie podzespoły na nowo skalibrowane w terminie wskazanym w świadectwie wzorcowania i/lub na żółtej naklejce znajdującej się na obudowie detektora.

Realizacja usług serwisowych – realizowanych przez serwis stacjonarny (wzorcowanie detektorów, naprawa urządzeń, etc.) – wykonywana jest w oparciu o cenniki:

Usługi niestandardowe wyceniane są indywidualnie i wykonywane po wstępnej ocenie technicznej, polegającej na sprawdzeniu stanu sprzętu, przetestowaniu, oszacowaniu uszkodzeń, wycenie części zamiennych i kosztów naprawy.

O zmianie statusu zlecenia informujemy drogą elektroniczną. Wiadomości e-mail wysyłane są w momencie rejestracji zlecenia, w chwili przyjęcia zlecenia do realizacji oraz po zakończenia prac i skompletowaniu urządzeń do wysyłki. Jeśli zakres prac wykracza poza standardowo przyjęte rozwiązania lub naprawa urządzenia nie jest uzasadniona ekonomicznie, serwisant podejmuje dalsze działania wyłącznie po uprzedniej konsultacji z klientem.

Wszelkie pytania związane z realizowanym zleceniem serwisowym należy przesyłać drogą elektroniczną na adres serwis@gazex.pl w tytule podając numer RMA zlecenia serwisowego lub dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta Serwisu pod numer +48 22 644 25 11 wew. 560.

Detektory produkowane przez firmę GAZEX mogą być wyposażone w 4 rodzaje modułów sensorycznych: półprzewodnikowe, katalityczne, elektrochemiczne i infra-red. W przypadku wybranych typów półprzewodnikowych modułów sensorycznych dostarczonych do wzorcowania otrzymasz nowy lub nowo wzorcowany element o parametrach zgodnych z dostarczonymi do serwisu podzespołami (to samo medium kalibracyjne, analogiczne wartości progów alarmowych). Otrzymany moduł sensoryczny posiada inny numer seryjny.

Moduły sensoryczne, które przeszły proces wzorcowania w Laboratorium Wzorcującym GAZEX, dostarczane są z dokumentem Skróconego Świadectwa Wzorcowania (SSW) i naklejkami w kolorze żółtym, na których oznaczono graniczną, nieprzekraczalną datę kolejnego wzorcowania. Na naklejce podano także informacje o typie modułu sensorycznego, medium i wartościach progów alarmowych.

Wzorcowanie to cykliczna operacja polegająca na zapewnieniu detektorowi pracy z dokładnością pomiarową, zgodną z danymi technicznymi określonymi przez producenta. Składa się ze zbioru czynności gwarantujących, aby wartościom wielkości, które mają być mierzone, odpowiadały prawidłowe wskazania.

Wszystkie detektory gazów toksycznych i wybuchowych produkowane przez GAZEX przechodzą proces wzorcowania we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX, akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji. Potwierdzeniem wykonania czynności wzorcowania jest dostarczany z urządzeniem dokument Skróconego Świadectwa Wzorcowania (SSW). Dodatkowo, na obudowie detektora znajduje się naklejka w kolorze żółtym, na której podano typ zastosowanego modułu sensorycznego, medium, wartości progów alarmowych, a także graniczną nieprzekraczalną datę kolejnego wzorcowania. Okres między wzorcowaniami może być różny w zależności od typu sensora i medium. Szczegółowe informacje na temat optymalnych i maksymalnych (nieprzekraczalnych) okresów pomiedzy wzorcowaniami podano w instrukcjach obsługi poszczególnych detektorów.

Procesowi ponownego wzorcowania poddawany jest wyłącznie moduł sensoryczny – element zamontowany wewnątrz obudowy detektora. Więcej informacji na temat demontażu modułu sensorycznego uzyskasz w odpowiedzi na pytanie „W jaki sposób zdemontować moduł sensoryczny z detektora?”.

Uwaga! Prawidłowo wykonany proces wzorcowania jest zasadniczym elementem jakości detektora, wręcz może zadecydować o możliwości zastosowania detektora w systemie bezpieczeństwa obiektu.

Usługa wzorcowania modułów sensorycznych przeprowadzona prawidłowo, musi być zrealizowana w Laboratorium Wzorcującym GAZEX. Wiąże się z koniecznością zdemontowania modułów sensorycznych z detektorów, pozostawiając obiekt bez ochrony na czas jej wykonania.

Wzorcowanie poprzez wymianę pozwala na zachowanie ciągłości detekcji. W momencie, gdy przypada data wymaganego wzorcowania urządzenia, osoba serwisująca system demontuje z detektorów moduły sensoryczne – których okres pracy uległ przedawnieniu – i w ich miejsce montuje nowe lub nowo wzorcowane.

Wzorcowanie przez wymianę to najlepszy sposób na szybkie przeprowadzenie wzorcowania detektorów w miejscu ich zainstalowania — gwarancja bezpieczeństwa użytkowania obiektu przez zachowanie ciągłości pracy systemu detekcji gazu.

Moduł sensoryczny to element detektora bezpośrednio odpowiedzialny za wykrywanie gazu, zamontowany wewnątrz obudowy detektora. W zależności od typu detektora, demontaż modułu sensorycznego wymaga wykonania następujących czynności:

 • detektory w obudowach typu DEX: poluzowanie wkrętu blokującego u nasady kubka/osłony sensora, odkręcenie kubka ze spiekiem, odkręcenie wkrętu mocującego moduł sensoryczny do tulei dystansowej, demontaż modułu sensorycznego;
 • detektory w obudowach typu DG/F, DG/M, DG/P, DG/PV: poluzowanie wkrętu blokującego u nasady osłony sensora, zdemontowanie białej osłony sensora, odkręcenie wkrętu mocującego moduł sensoryczny do tulei dystansowej, demontaż modułu sensorycznego;
 • detektory w obudowach typu DG.EN, DG.EN/M: odkręcenie płyty czołowej detektora, demontaż modułu sensorycznego;
 • detektory w obudowach typu WG.EN lub WG.EG, WG.EGx: odkręcenie płyty czołowej detektora, demontaż modułu sensorycznego;
 • detektory w obudowach typu DD: demontażowi podlega cała płytka elektroniki wraz zamontowanym na niej sensorem (po uprzednim demontażu przedniej obudowy detektora, wypięciu wtyczki i zwolnieniu zatrzasku mocującego płytkę do tylnej części obudowy).

Częstotliwość kontroli okresowej systemu detekcji gazów z modułami alarmowymi typu MD, MDP, MDD lub detektorami WG należy uzależniać od warunków eksploatacji systemu, typu zastosowanych detektorów oraz stopnia ważności systemu/obiektu w opinii Użytkownika.

Przeprowadzenie kontroli kontroli zaleca się po każdej wymianie modułu sensorycznego lub kalibracji dowolnego detektora w systemie (częstotliwość zależna od okresu kalibracji zalecanego w parametrach technicznych poszczególnych modeli detektorów – należy odnieść się do właściwej instrukcji obsługi lub karty danych technicznych).

Ponadto:

 • zalecana częstotliwość okresowej kontroli co 3 miesiące, gdy:
  • dotyczy systemów z detektorami pracującymi w pomieszczeniach o znacznym zapyleniu, zawilgoconych, w których często obecne jest tło gazowe;
  • dotyczy rozległych systemów zawierających znaczną ilość detektorów.
 • normalna częstotliwość okresowej kontroli co 6 miesięcy, gdy:
  • dotyczy systemów z detektorami pracującymi w przeciętnie stabilnych warunkach, bez narażenia na stałą obecność tła gazowego;
  • dotyczy systemów sterujących zaworami gazowymi.
 • zmniejszona częstotliwość okresowej kontroli co 12 miesięcy, gdy:
  • dotyczy systemów z detektorami pracującymi w normalnie czystej atmosferze i w stabilnych warunkach;
  • dotyczy systemów zawierających niewielką ilość detektorów/urządzeń.

Kontrolę okresową systemu należy także przeprowadzić każdorazowo po wystąpieniu szczególnych warunków w pracy systemu detekcji tj.:

 • wystąpienia okresowo ekstremalnych warunków pracy detektorów np. dużego stężenia gazu (ponad 50% DGW lub ponad 75% chwilowo dopuszczalnego zakresu stężenia lub zakresu pomiarowego), ekstremalnie wysokiej lub bardzo niskiej temperatury (w pobliżu granic zalecanego zakresu temperatur pracy), wysokiego okresowego zapylenia lub utrzymującego się wzrostu wilgotności (na granicy kondensacji);
 • obecności dużych stężeń innych gazów niż kalibracyjny, których to obecności nie przewidywano w strefie dozorowanej;
 • długotrwałej pracy z włączonym stanem alarmowym A2 (lub A3);
 • po przerwie w zasilaniu systemu dłuższej niż około 3 dni;
 • po wystąpieniu przepięć lub silnych zakłóceń w instalacji elektrycznej;
 • po przeprowadzeniu prac remontowych lub instalacyjnych mogących mieć wpływ na funkcjonowanie systemu lub jego konfigurację (np. malowanie; konserwacja posadzek; zmiana ilości, rozmieszczenia lub sposobu zasilania urządzeń systemowych itp.).

Uwaga! Wyżej wymienione częstotliwości kontroli można traktować jako zgodne z dobrą praktyką inżynierską, opartą na ponad 30-letnim doświadczeniu producenta. Należy jednak nadmienić, że w konkretnych warunkach określonego Użytkownika, ww. częstotliwości mogą podlegać modyfikacjom przyjmując zasadę, że im ważniejszy (z punktu widzenia Użytkownika) jest system/urządzenie/budynek tzn. im bardziej zależy Użytkownikowi na sprawnej, bezawaryjnej pracy obiektu, w skład którego wchodzi urządzenie, tym częściej powinien przedmiotowy system kontrolować. Przy oczekiwaniu podwyższania poziomu bezpieczeństwa eksploatacji obiektu, Użytkownik powinien prowadzić kontrole systemu detekcji częściej (np. co 4 tyg.) lub przed każdym ważnym dla niego zdarzeniem/pomiarem. Z kolei oceniając rolę systemu detekcji jako mniej istotną lub bazując na własnej ocenie niezawodnościowej elementów obiektu, Użytkownik może podjąć decyzję o wydłużeniu okresu kontroli systemu detekcji (ale nie dłużej niż do 12 miesięcy).

Działanie detektorów gazu opiera się na zjawisku dyfuzji, czyli samorzutnym rozprzestrzenianiu się jednej substancji w głąb drugiej na skutek bezwładnego ruchu cieplnego cząsteczek – w tym przypadku gazu w otaczającym powietrzu. Z tego względu określenie obszaru detekcji pojedynczego urządzenia jest wartością przybliżoną, pewnym uproszczeniem projektowym ułatwiającym wyznaczenie lokalizacji detektorów.

Sprawdzonym i praktykowanym od lat jest rozwiązanie przyjęte dla detektorów CO i LPG w garażach podziemnych. Przyjmuje się, że obszar detekcji pojedynczego urządzenia to okrąg o promieniu 8 m.

Zastosowanie tego rozwiązania dla innych gazów może być zbyt dalekim uproszczeniem, zwłaszcza dla gazów cięższych od powietrza. Detektory należy montować w miejscach potencjalnego gromadzenia się gazu. Ich lokalizacja powinna być poprzedzona analizą architektury danego obiektu z uwzględnieniem lokalizacji otworów okiennych i drzwiowych, otworów nawiewnych i wywiewnych instalacji wentylacyjnej, zagłębień w posadzce (gazy o gęstości względnej >1), barier architektonicznych/konstrukcyjnych tworzących pod stropem zamknięte przestrzenie zakłócające swobodny przepływ gazów (gazy o gęstości względnej <1).

Typ zastosowanego przewodu uzależniony jest od typu modułu sterującego i współpracującego z nim detektora gazu. W zależności od ilości i przekroju żył dopuszczalne maksymalne długości przewodów różnią się. Szczegółowe informacje na temat konfiguracji systemów detekcji gazów i tabele doboru przewodów zawarte są w „Biuletynie informacyjnym zawierającym szczegółowe informacje przydatne podczas projektowania systemów detekcji gazów” dostępnym na stronie Projektowanie systemów detekcji gazów.

Detektory typu WG.EG są urządzeniami autonomicznymi. Systemy zbudowane w oparciu o te detektory nie wymagają bieżącej obsługi, są całkowicie automatyczne. Nie wymagają zastosowania modułów sterujących. Należy tylko przeprowadzać okresowe testy działania systemu oraz dokonywać korekt wskazań (kalibracji) detektorów.

Detektory typu WG.EG pełnią funkcję kontrolerów wentylacji. Monitorują w sposób ciągły stężenie tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), propanu-butanu (LPG) oraz dwutlenku azotu (NO2) w garażach zamkniętych i parkingach podziemnych. W momencie przekroczenia założonego stężenia uaktywniane zostają stykowe wyjścia sterujące. Sygnał wysyłany jest do styczników zamontowanych w rozdzielnicy elektrycznej, odpowiedzialnych za sterowanie pracą wentylatorów.

Typ zastosowanego przewodu uzależniony jest od typu urządzeń wchodzących w skład systemu detekcji gazu: modułu sterującego, detektorów gazu, sygnalizatorów, zaworów odcinających itd. W zależności od ilości i przekroju żył dopuszczalne maksymalne długości przewodów łączących poszczególne urządzenia różnią się.

Szczegółowe informacje na temat konfiguracji systemów detekcji gazów i tabele doboru przewodów zawarte są w „Biuletynie informacyjnym zawierającym szczegółowe informacje przydatne podczas projektowania systemów detekcji gazów” dostępnym na stronie Projektowanie systemów detekcji gazów.

Firma GAZEX oferuje ogólnodostępną (bez potrzeby rejestracji) bazę pomocy projektowych tj. biblioteki CAD, wytyczne do projektowania systemów detekcji gazów, wyciągi z norm i aktów prawnych. Materiały znajdują się na stronie Projektowanie systemów detekcji gazów.

Dodatkowo, oferujemy dostęp do publikacji i artykułów prasowych, filmów instruktażowych oraz broszur informacyjnych.

Firma GAZEX posiada zespół doświadczonych doradców technicznych z wieloletnim doświadczeniem służących pomocą projektantom, wykonawcom i serwisantom. Zapytania można wysyłać drogą elektroniczną lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt pod nagłówkiem Dział Ofertowania i Doradztwa Technicznego.

Firma GAZEX posiada zespół doświadczonych doradców technicznych z wieloletnim doświadczeniem służących pomocą projektantom, wykonawcom i serwisantom. Zapytania można wysyłać drogą elektroniczną lub telefonicznie. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Kontakt pod nagłówkiem Dział Ofertowania i Doradztwa Technicznego.

Zapraszamy także do bezpośredniej rozmowy z naszymi przedstawicielami w trakcie szkoleń oraz seminariów, konferencji i targów odbywających się na terenie całego kraju. Szczegółowa lista najbliższych wydarzeń.