WG-22.NG

WG-22.NG

Grupa urządzenia: Kontrolery wentylacji
Typ urządzenia: WG.NG

Mikroprocesorowe detektory typu WG.NG są przeznaczone do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (CO) w pomieszczeniach zagrożonych emisją.

Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą, gdy wartość średnia stężenia przekracza określone wartości progowe, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące.

Detektory posiadają wymienny moduł z półprzewodnikowym sensorem tlenku węgla (CO), co usprawnia konserwację, upraszcza rekalibrację i obniża koszty eksploatacji.

Obszar zastosowań

 • kotłownie opalane paliwami stałymi, płynnymi lub gazem,
 • pomieszczenia z urządzeniami zasilanymi gazem koksowniczym,
 • pomieszczenia pomocnicze ze stałą obsługą przyległe do kotłowni,
 • garaże i parkingi podziemne.

Cechy użytkowe

 • selektywny, uśredniony pomiar stężenia tlenku węgla;
 • sensor półprzewodnikowy w wymiennym, iNteligentnym module;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący – niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej, historia stanów alarmowych;
 • jednoczęściowa konstrukcja: sensor gazu + zasilacz + głośny sygnalizator (opcja) + układy sterujące w jednej obudowie;
 • trzy progi alarmowe CO: A1 i A2 stężenie średnie za 15 minut, A3 – stężenie chwilowe;
 • solidna obudowa z wysokoudarowego ABS, bryzgoszczelna (IP43);
 • urządzenie całkowicie automatyczne, nie posiada żadnych elementów regulacyjnych lub obsługowych;
 • wyjście stykowe „AWARIA” informujące o uszkodzeniu detektora, bezpiecznika lub braku zasilania;
 • wyjście alarmowe 12V= do sterowania zewnętrznymi sygnalizatorami;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowyModel urządzenia: WG-22.NG

Parametry techniczne

Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm

Wyjścia sterujące stykowe
2
Wyjścia sterujące napięciowe 12V=
1
Wyjście sterujące "Awaria"
Sygnalizacja optyczna, wbudowana
Napięcie zasilania
230V~
Wymiary
165 x 190 x 96 mm
Kod EAN
5901769652514
Cena netto
429,00 zł S

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W1 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
U5 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
U4

Sugerowane produkty

TP-4.s
TP-4.s
Wewnętrzne tablice ostrzegawcze LED do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach alarmowych