Pomiarowe, systemowe detektory gazów DEX/P

Detektory DEX/P są przeznaczone do pomiaru stężenia gazów lub par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Posiadają analogowe wyjście prądowe w standardzie 4-20mA .

Detektory DEX/P są przeznaczone do współpracy z:

Detektory spełniają wymagania zasadnicze Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 817).

Detektory są urządzeniami o konstrukcji przeciwwybuchowej rodzaju osłona ognioszczelna i mogą być zastosowane w strefach 1 lub 2 zagrożonych wybuchem gazów lub par palnych zaliczonych do grupy wybuchowości IIA, IIB lub IIC, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5 lub T6.

Cechy użytkowe

  • wyjście analogowe w standardzie 4-20 mA;
  • budowa przeciwwybuchowa, spełnia wymagania Dyrektywy ATEX;
  • wybrane modele detektorów z wymiennym sensorem katalitycznym, konduktometrycznym, elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red) – dobierane do aplikacji;
  • Wymienne moduły sensoryczne z wbudowanymi algorytmami kompensacji termicznej, kompensacji liniowej, naliczania średnich ważonych, historii pomiarowej i sygnalizacji przekroczenia zalecanego okresu kalibracji;
  • tania, wieloletnia eksploatacja poprzez wymienność sensorów;
  • modularność, prostota połączeń, brak konieczności procesu kalibracji w miejscu instalacji oznacza wyjątkowo proste i szybkie projektowanie i montaż;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Zestawienie wykonań

  • Dostępne na stronie dokumenty w sekcji „Nomenklatura”.

Schemat blokowy

Oferowane modele standardowe

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G.t.
Nowość Ex MS-P1KL/N-X Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 199,00 zł S
Nowość Ex MS-P1KL5/N-X Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 199,00 zł S
Ex MS-P3K/N Katalityczny Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 349,00 zł N
Ex MS-P4K/N Katalityczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 20
%DGW
Zasilane z systemu 1 199,00 zł N
Nowość Ex MS-P7KL/N-X Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 199,00 zł N
Ex MS-P2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
Zasilane z systemu 1 299,00 zł N
Ex MS-P4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500 ÷ 1000
ppm
Zasilane z systemu 1 299,00 zł N
Ex MS-P7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
Zasilane z systemu 1 299,00 zł N
Nowość Ex MS-P9E5/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
Zasilane z systemu 1 299,00 zł N
Ex MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 2 099,00 zł N
Ex MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 2 099,00 zł N
Ex MS-P3R/N-X Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 2 249,00 zł N
Ex MS-P8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
Zasilane z systemu 2 099,00 zł N
Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary Cena netto G.t.
Nowość Ex MS-P1KL/N-X Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 199,00 zł S
Nowość Ex MS-P1KL5/N-X Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 199,00 zł S
Ex MS-P3K/N Katalityczny Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 1 349,00 zł N
Ex MS-P4K/N Katalityczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 20
%DGW
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 1 199,00 zł N
Nowość Ex MS-P7KL/N-X Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 199,00 zł N
Ex MS-P2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 1 299,00 zł N
Ex MS-P4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500 ÷ 1000
ppm
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 1 299,00 zł N
Ex MS-P7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 1 299,00 zł N
Nowość Ex MS-P9E5/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
Zasilane z systemu 1 299,00 zł N
Ex MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 2 099,00 zł N
Ex MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 2 099,00 zł N
Ex MS-P3R/N-X Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 2 249,00 zł N
Ex MS-P8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
Zasilane z systemu 105 x 103 x 54 mm 2 099,00 zł N

Sugerowane produkty

AP-1
Obudowy bryzgoszczelne AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
AR-1
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
DEX-G
DEX-G Ex
Przystosowanie detektorów DEX/F, DEX/A lub DEX/P o budowie przeciwwybuchowej (ATEX) do pracy w strefach zagrożonych wybuchem pyłów
GTS
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów poprzez podanie gazowej mieszaniny testowej do komory pomiarowej detektora