Pomiarowe, systemowe detektory gazów DEX/P

Detektory DEX/P są przeznaczone do pomiaru stężenia gazów lub par cieczy wybuchowych, toksycznych lub tlenu w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. Posiadają analogowe wyjście prądowe w standardzie 4-20mA .

Detektory przeznaczone są do współpracy z pomiarowymi modułami alarmowymi z grupy MDP. Mogą także współpracować z innymi dowolnymi centralami pracującymi w standardzie linii wejściowych 4-20mA z emisją prądu, po zastosowaniu ogranicznika mocy typu MDPL1.

Detektory spełniają wymagania zasadnicze Dyrektywy 2014/34/UE (ATEX) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrożonej Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej z dnia 6 czerwca 2016 r. (Dz.U. 2016 poz. 817).

Detektory są urządzeniami o konstrukcji przeciwwybuchowej rodzaju osłona ognioszczelna i mogą być zastosowane w strefach 1 lub 2 zagrożonych wybuchem gazów lub par palnych zaliczonych do grupy wybuchowości IIA, IIB lub IIC, klas temperaturowych T1, T2, T3, T4, T5 lub T6.

Cechy użytkowe

  • wyjście analogowe w standardzie 4-20 mA;
  • budowa przeciwwybuchowa, spełnia wymagania Dyrektywy ATEX;
  • wybrane modele detektorów z wymiennym sensorem katalitycznym, konduktometrycznym, elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red) – dobierane do aplikacji;
  • Wymienne moduły sensoryczne z wbudowanymi algorytmami kompensacji termicznej, kompensacji liniowej, naliczania średnich ważonych, historii pomiarowej i sygnalizacji przekroczenia zalecanego okresu kalibracji;
  • tania, wieloletnia eksploatacja poprzez wymienność sensorów;
  • modularność, prostota połączeń, brak konieczności procesu kalibracji w miejscu instalacji oznacza wyjątkowo proste i szybkie projektowanie i montaż;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Nomenklatura

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
Ex MS-P1K5/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 099,00 zł S
Ex MS-P1K/N Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 999,00 zł S
Ex MS-P3K/N Katalityczny Lotne związki organiczne (VOC)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 139,00 zł N
Ex MS-P4K/N Katalityczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 20
%DGW
Zasilane z systemu 1 099,00 zł N
Ex MS-P7K/N Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 999,00 zł N
Ex MS-P2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
Zasilane z systemu 1 149,00 zł N
Ex MS-P4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500 ÷ 1000
ppm
Zasilane z systemu 1 149,00 zł N
Ex MS-P7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
Zasilane z systemu N
Ex MS-P9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
Zasilane z systemu 1 049,00 zł S
Ex MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 849,00 zł S
Ex MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 849,00 zł S
Ex MS-P3R/N-X Optyczny (infra-red) Lotne związki organiczne (VOC)
0 ÷ 100
%DGW
Zasilane z systemu 1 989,00 zł N
Ex MS-P8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
Zasilane z systemu 1 849,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.

Sugerowane produkty

AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów