MD-1.A/T

MD-1.A/T TS35

Grupa urządzenia: Progowe moduły sterujące
Typ urządzenia: MD-1.A/T
Model urządzenia: MD-1.A/T

Moduły alarmowe typu MD-1.A/T są przeznaczone do współpracy z dwuprogowym detektorem gazów typu DEX/F, DG/F lub DG.EN w rozdzielniach elektrycznych, na typowej szynie 35 mm. Umożliwia budowę dowolnie rozległych, konfigurowalnych systemów detekcji gazów wg indywidualnych potrzeb Klienta.

Obszar zastosowań

  • lokalne systemy detekcji gazów toksycznych, wybuchowych lub tlenu,
  • indywidualizowane zabezpieczenia pomieszczeń lub urządzeń przemysłowych,
  • rozproszone systemy detekcji gazów.

Cechy użytkowe

  • zasilanie i sterowanie jednego detektora dwuprogowego typu DEX/F, DG/F lub DG.EN (z ogranicznikiem prądu);
  • kontrola stanu połączenia przewodowego z detektorem (sygnalizuje przerwanie dowolnej żyły);
  • sygnalizacja optyczna (bez pamięci) stanów alarmowych detektora oraz wyjść sterujących;
  • wyjścia alarmowe napięciowe 12V (po jednym dla każdego progu) – zasilanie sygnalizatorów akustycznych i optycznych;
  • wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane, po jednym dla każdego progu) – sterowanie wentylatorami, stycznikami, tablicami informacyjnymi;
  • przystosowanie do montażu na szynie 35mm w standardowych rozdzielniach elektrycznych;
  • wyjścia kompatybilne funkcjonalnie i parametrami z wyjściami modułów typu MD (ale brak: wyjścia AWARIA i wejścia kaskadowego).

Schemat blokowy

Parametry techniczne

Maksymalna ilość detektorów
1
Wyjścia sterujące alarmowe 12V=
2
Wyjścia sterujące stykowe
2
Montaż na szynie TS35
Napięcie zasilania
12V=
Wymiary
68 x 90 x 65 mm
Cena netto
159,00 zł S

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
U1 Pobierz plik Pobierz plik

Sugerowane produkty

GSM
Urządzenia przeznaczone do zdalnego nadzoru stanu systemu detekcji gazów