Kontrolery wentylacji Senseair

Detektory dwutlenku węgla (CO2), temperatury (T) i wilgotności (RH) są nowoczesnym, mikroprocesorowym kontrolerem podstawowych parametrów jakości powietrza wewnętrznego w budynku. Ich podstawowym zastosowaniem jest sterowanie wentylacją i klimatyzacją w budynkach użyteczności publicznej zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Pozwalają osiągnąć znaczne oszczędności kosztów eksploatacji.

Obszar zastosowania

  • budynki użyteczności publicznej,
  • pieczarkarnie (jakość owocników),
  • szklarnie (wysokość plonu upraw),
  • przechowalnie owoców i warzyw (długotrwałe przechowywanie),
  • browary, magazyny gazów i inne obiekty, w których CO2 jest medium technologicznym lub produktem ubocznym (BHP).

Cechy użytkowe

  • wysoko selektywny pomiar oparty na zasadzie pochłaniania strumienia podczerwieni NDIR,
  • brak wpływu innych gazów,
  • całkowita odporność na okresowe przekroczenie zakresu pomiarowego (do 100% obj.),
  • długi okres międzyobsługowy dzięki wewnętrznej procedurze autokalibracji;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Oferowane modele standardowe

Model Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G.t.
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
Temperatura (T)
0 ÷ 2000
0 ÷ 50
ppm
°C
24V= 1 199,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
Temperatura (T)
0 ÷ 2000
0 ÷ 50
ppm
°C
24V= 1 299,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
Temperatura (T)
0 ÷ 2000
0 ÷ 50
ppm
°C
24V= N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
Temperatura (T)
0 ÷ 2000
0 ÷ 50
ppm
°C
24V= 1 499,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 859,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 959,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2000
ppm
24V= N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 1 159,00 zł N
Model Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary Cena netto G.t.
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
Temperatura (T)
0 ÷ 2000
0 ÷ 50
ppm
°C
24V= 82 x 120 x 30 mm 1 199,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
Temperatura (T)
0 ÷ 2000
0 ÷ 50
ppm
°C
24V= 82 x 120 x 30 mm 1 299,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
Temperatura (T)
0 ÷ 2000
0 ÷ 50
ppm
°C
24V= 84 x 142 x 46 mm N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
Temperatura (T)
0 ÷ 2000
0 ÷ 50
ppm
°C
24V= 84 x 142 x 46 mm 1 499,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 80 x 100 x 28 mm 859,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 80 x 100 x 28 mm 959,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 84 x 142 x 46 mm N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2000
ppm
24V= 84 x 142 x 46 mm 1 159,00 zł N