Optyczne (infra-red), pomiarowe moduły sensoryczne MS-PnR/N

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do ich kalibracji.

W przypadku konieczności kalibracji użytkownik może we własnym zakresie wymontować moduł sensora i poddać go kalibracji bądź wymienić na inny, już skalibrowany. Operacje te są przeprowadzane bez konieczności demontażu detektora z instalacji. To unikatowe rozwiązanie techniczne znakomicie ułatwia i obniża koszty eksploatacji systemów detekcji gazów.

Moduły sensorów wyposażone są w procesor i zapamiętują parametry pracy sensora takie jak: ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, ilość przekroczeń zakresów pomiarowych oraz ewentualne stany awaryjne. Przy kalibracji można prześledzić, w jakich warunkach pracują detektory i, w razie potrzeby, dokonać korekt w ustawieniach parametrów pracy systemów, bądź zaproponować zmianę sensorów na inne, bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków panujących w monitorowanym obiekcie. W przypadku zmiany technologii w zakładzie pracy i zmiany rodzajów substancji niebezpiecznych nie trzeba wymieniać systemu detekcji – wystarczy wymienić moduły sensorów na odpowiednie do zmian, co jest rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym.

Oferowane modele

Model Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T Cena wzorcowania netto G/T
MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
1 300,00 zł C 115,00 zł C
MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
1 300,00 zł C 115,00 zł C
MS-P3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
1 400,00 zł CN 160,00 zł C
MS-P3R/N-X Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
1 400,00 zł CN 160,00 zł C
MS-P6R7/N Optyczny (infra-red) Freony (HFC)
0 ÷ 2000
ppm
2 500,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
0 ÷ 2000
ppm
2 500,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
329,00 zł CN 115,00 zł C
MS-P8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
800,00 zł C 115,00 zł C
MS-P8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
1 300,00 zł C 115,00 zł C