Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 roku firma będzie nieczynna

Optyczne (infra-red), pomiarowe moduły sensoryczne MS-PnR/N

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do ich kalibracji.

W przypadku konieczności kalibracji użytkownik może we własnym zakresie wymontować moduł sensora i poddać go kalibracji bądź wymienić na inny, już skalibrowany. Operacje te są przeprowadzane bez konieczności demontażu detektora z instalacji. To unikatowe rozwiązanie techniczne znakomicie ułatwia i obniża koszty eksploatacji systemów detekcji gazów.

Moduły sensorów wyposażone są w procesor i zapamiętują parametry pracy sensora takie jak: ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, ilość przekroczeń zakresów pomiarowych oraz ewentualne stany awaryjne. Przy kalibracji można prześledzić, w jakich warunkach pracują detektory i, w razie potrzeby, dokonać korekt w ustawieniach parametrów pracy systemów, bądź zaproponować zmianę sensorów na inne, bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków panujących w monitorowanym obiekcie. W przypadku zmiany technologii w zakładzie pracy i zmiany rodzajów substancji niebezpiecznych nie trzeba wymieniać systemu detekcji – wystarczy wymienić moduły sensorów na odpowiednie do zmian, co jest rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym.

Oferowane modele standardowe

Model Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G.t. Cena wzorcowania netto G.t.
MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
1 400,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
1 400,00 zł C 119,00 zł C
MS-P3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
1 500,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P3R/N-X Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
1 500,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P6R7/N Optyczny (infra-red) Freon (R32)
lub Freon (R410A)
0 ÷ 2000
ppm
2 600,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
0 ÷ 2000
ppm
2 600,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
1 400,00 zł C 119,00 zł C
MS-P8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
CN C
MS-P8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
900,00 zł C 119,00 zł C
Model W detektorze Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G.t. Cena wzorcowania netto G.t.
MS-P1R2/N DEX-P1R2/N
DG-P1R2/N
DG-PV1R2
DG-P1R2/M
DG-P1R2/MR
Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
1 400,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1R5/N DEX-P1R5/N
DG-P1R5/N
DG-PV1R5
DG-P1R5/M
DG-P1R5/MR
Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
1 400,00 zł C 119,00 zł C
MS-P3R/N DG-P3R/N
DG-PV3R
DG-P3R/M
DG-P3R/MR
Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
1 500,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P3R/N-X DEX-P3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
1 500,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P6R7/N DG-P6R7/N
DG-PV6R7
DG-P6R7/M
DG-P6R7/MR
Optyczny (infra-red) Freon (R32)
lub Freon (R410A)
0 ÷ 2000
ppm
2 600,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P6R7/N-SF6 DG-P6R7/N-SF6
DG-PV6R7-SF6
DG-P6R7/M-SF6
DG-P6R7/MR-SF6
Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
0 ÷ 2000
ppm
2 600,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P8R/N DEX-P8R/N
DG-P8R/N
DG-PV8R
DG-P8R/M
DG-P8R/MR
AirTECH max+
AirTECH max+/420
AirTECH max+/M
AirTECH max+/V10
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
1 400,00 zł C 119,00 zł C
MS-P8R8.EG DG-P8R8.EN Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
CN C
MS-P8R8/N DG-P8R8/N
DG-PV8R8
DG-P8R8/M
DG-P8R8/MR
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
900,00 zł C 119,00 zł C