Nazwa Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G.t. Cena wzorcowania netto G.t.
MS-11.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-11.EG-EN Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-11.EG-EN-WpW Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-11.EG-WpW Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-12.DK Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
69,00 zł C 39,00 zł C
MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-12/N-WpW Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-14.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-14.EG-EN Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-14.EG-EN-WpW Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-14.EG-WpW Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-14/N-WpW Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-15.DK Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
69,00 zł C 39,00 zł C
MS-15.EG Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-15.EG-EN Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30/(50)
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-15.EG-EN-WpW Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30/(50)
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-15.EG-WpW Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-15/N-WpW Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-22.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
69,00 zł C 39,00 zł C
MS-22.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-22.EG-EN-WpW Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-22.EG-WpW Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-22/NL-WpW Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-24.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
50/100/300
15
ppm
%DGW
99,00 zł C 69,00 zł C
MS-24.DK-WpW Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
50/100/300
15
ppm
%DGW
99,00 zł C 69,00 zł C
MS-24.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-24.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
20/100/(300)
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-25.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
50/100/300
15
ppm
%DGW
99,00 zł CN 69,00 zł C
MS-25.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-25.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
20/100/(300)
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-25.EG-EN-WpW Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
20/100/(300)
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-25.EG-WpW Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-31/N Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
330,00 zł CN 179,00 zł C
MS-31/N-X Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
330,00 zł CN 179,00 zł C
MS-41/N Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-41/N-X Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-61.DK Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
2000
ppm
120,00 zł CN 79,00 zł C
MS-61.EG Półprzewodnikowy Freon (R32)
lub Freon (R410A)
1000/2000/(2500)
ppm
300,00 zł CN 119,00 zł C
MS-61/N Półprzewodnikowy Freon (R32)
lub Freon (R410A)
1000/2000
ppm
280,00 zł CN 119,00 zł C
MS-61/N-X Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
1000/2000
ppm
280,00 zł CN 119,00 zł C
MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-73.EG Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 119,00 zł C
MS-73/N Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-73/N-X Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-14 Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
230,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-15 Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
230,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-22 Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/300
ppm
230,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-61 Półprzewodnikowy Freon (R32)
lub Freon (R410A)
1000/2000/2500
ppm
230,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-62 Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
6000/6000/6000
ppm
230,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-CO/AP Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/300
ppm
115,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-FR/AP Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
1000/2000/2500
ppm
185,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-GZ/AP Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
115,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-MT/AP Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
115,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-PB/AP Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
115,00 zł C 89,00 zł C
Nazwa Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G.t. Cena wzorcowania netto G.t.
MS-1KL/N Nowość Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
750,00 zł C 169,00 zł C
MS-1KL/N-X Nowość Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-1KL4/N Nowość Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-1KL5/N Nowość Katalityczny Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-1KL5/N-X Nowość Katalityczny Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-3K/N Katalityczny Związki organiczne
20/40
%DGW
750,00 zł CN 179,00 zł C
MS-4K/N Katalityczny Amoniak (NH3)
5/15
%DGW
700,00 zł CN 179,00 zł C
MS-7KL/N-X Nowość Katalityczny Wodór (H2)
10/30
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-7KL3/N Nowość Katalityczny Wodór (H2)
10/30
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-11.KL/N Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-15.KL/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-31.K/N Katalityczny Związki organiczne
20/40
%DGW
750,00 zł CN 179,00 zł C
MS-41.K/N Katalityczny Amoniak (NH3)
5/15
%DGW
700,00 zł CN 179,00 zł C
MS-71.KL/N Katalityczny Wodór (H2)
20/40
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1KL/N Nowość Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
750,00 zł C 169,00 zł C
MS-P1KL/N-X Nowość Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1KL4/N Nowość Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1KL5/N Nowość Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1KL5/N-X Nowość Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1L/N Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P3K/N Katalityczny Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
750,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P4K/N Katalityczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 20
%DGW
700,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P7KL/N-X Nowość Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P7KL3/N Nowość Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P7L/N Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P15L/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł CN 119,00 zł C
Nazwa Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G.t. Cena wzorcowania netto G.t.
MS-0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
1/3
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0,1/0,3 (NDS/NDSCh)
ppm
2 200,00 zł CN 179,00 zł C
MS-0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
2/5
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
3,4/6,8 (NDS/NDSCh)
ppm
1 700,00 zł CN 179,00 zł C
MS-0E.NO2.EG Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
3/6/15
ppm
630,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
1/3
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0,2/0,3
ppm
1 700,00 zł CN 379,00 zł C
MS-0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0.5/1 (NDS/NDSCh)
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
1 200,00 zł C 119,00 zł C
MS-5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
5/10 (NDS/NDSCh)
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-9E/4 Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
900,00 zł CN C
MS-9E/4-1 Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
CN C
MS-9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
CN C
MS-9E5.EG Nowość Elektrochemiczny Tlen (O2)
22,5/23,5/25
%v/v
450,00 zł C 119,00 zł C
MS-9E5/N Nowość Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-20.EG Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
Dwutlenek azotu (NO2)
30/60/150
3/6/15
ppm
ppm
630,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
0 ÷ 10
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-P0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0 ÷ 1
ppm
2 200,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
0 ÷ 20
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-P0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
0 ÷ 30
ppm
1 700,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
0 ÷ 20
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-P0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0 ÷ 1
ppm
1 700,00 zł CN 379,00 zł C
MS-P0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0 ÷ 20
ppm
1 200,00 zł CN 119,00 zł C
MS-P2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
0 ÷ 500
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 1000
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P4E/N-X Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500 ÷ 1000
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 100
ppm
1 200,00 zł C 119,00 zł C
MS-P5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
0 ÷ 100
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
0 ÷ 1000
ppm
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-P9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
900,00 zł C C
MS-P9E5/N Nowość Elektrochemiczny Tlen (O2)
0 ÷ 25
%v/v
900,00 zł C 119,00 zł C
Nazwa Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G.t. Cena wzorcowania netto G.t.
MS-1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
1 400,00 zł C 119,00 zł C
MS-1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
1 400,00 zł C 119,00 zł C
MS-3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
1 500,00 zł CN 179,00 zł C
MS-3R/N-X Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
1 500,00 zł CN 179,00 zł C
MS-6R7/N Optyczny (infra-red) Freon (R32)
lub Freon (R410A)
500/1500
ppm
2 600,00 zł CN 179,00 zł C
MS-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
500/1500
ppm
2 600,00 zł CN 179,00 zł C
MS-8R.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
360,00 zł C 119,00 zł C
MS-8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
1 400,00 zł C 119,00 zł C
MS-8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
CN C
MS-8R8.EG-EN Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5/(2)
%v/v
CN C
MS-8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-8R/AP Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
800/1400/1800
ppm
380,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-P8R Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
800/1400/1800
ppm
420,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
1 400,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
1 400,00 zł C 119,00 zł C
MS-P3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
1 500,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P3R/N-X Optyczny (infra-red) Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
1 500,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P6R7/N Optyczny (infra-red) Freon (R32)
lub Freon (R410A)
0 ÷ 2000
ppm
2 600,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
0 ÷ 2000
ppm
2 600,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 5
%v/v
1 400,00 zł C 119,00 zł C
MS-P8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
CN C
MS-P8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v
900,00 zł C 119,00 zł C
Nazwa Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G.t. Cena wzorcowania netto G.t.
MS-28.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
380,00 zł C 179,00 zł C
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm

Usługa wzorcowania zawiera weryfikację, wygrzewanie, wzorcowanie oraz sprawdzenie modułu sensorycznego.