Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 roku firma będzie nieczynna

Sygnalizatory optyczne i akustyczne

Wizualna i dźwiękowa prezentacja stanów alarmowych

SL-32
Sygnalizatory akustyczno-optyczne SL-32
Sygnalizatory akustyczno-optyczne do dźwiękowej i wizualnej prezentacji stanów alarmowych, pojawiających się na wyjściach alarmowych
SL-21
Sygnalizatory akustyczno-optyczne SL-21
Sygnalizatory akustyczno-optyczne do dźwiękowej i wizualnej prezentacji stanów alarmowych, pojawiających się na wyjściach alarmowych
S-3x
Sygnalizatory akustyczne S-3x
Sygnalizatory akustyczne do dźwiękowej prezentacji stanów alarmowych, pojawiających się na wyjściach alarmowych
LD-2
Sygnalizatory optyczne LD-2
Sygnalizatory optyczne do wizualnej prezentacji stanów alarmowych, pojawiających się na wyjściach alarmowych
DK-S3
Sygnalizatory akustyczne DK-S3
Sygnalizatory akustyczne do dźwiękowej prezentacji stanów alarmowych pojawiających się na wyjściu sterującym niskonapięciowym domowych detektorów gazów typu DK-nn
DK-L2
Sygnalizatory optyczne DK-L2
Sygnalizatory optyczne do wizualnej prezentacji stanów alarmowych pojawiających się na wyjściach sterujących niskonapięciowych domowych detektorów gazów typu DK-nn
Tablice ostrzegawcze

Podświetlane tablice ostrzegawcze

TL-4
TL-4
Zewnętrzne tablice ostrzegawcze LED do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach alarmowych
TP-4.s
TP-4.s
Wewnętrzne tablice ostrzegawcze LED do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach alarmowych