Informujemy, iż w dniu 9 czerwca 2023 roku firma będzie nieczynna

Adresowalne moduły sterujące MDD-C32/T

Cyfrowe moduły sterujące MDD-C32/T są elementami wykonawczymi Cyfrowego Systemu Detekcji Gazów (CSDG). Poprzez 32 niskonapięciowe wyjścia typu OC, umożliwiają sterowanie zewnętrznymi przekaźnikami np. typu RM. Stan każdego z wyjść jest sygnalizowany optycznie na panelu czołowym.

Komunikacja z modułem nadrzędnym typu MDD-265/T odbywa się w standardzie przemysłowym RS-485, zgodnie z protokołem MODBUS RTU.

Cechy użytkowe

 • proste, intuicyjne podłączenie w CSDG (z modułem nadrzędnym MDD-256/T);
 • komunikacja w standardzie RS-485 (MODBUS RTU), port izolowany galwanicznie;
 • sygnalizacja optyczna zasilania, stanu komunikacji z modułem nadzorczym;
 • 32 wyjścia niskonapięciowe typu OC sterujące przekaźnikami zewnętrznymi (np. typu RM);
 • sygnalizacja optyczna stanów alarmowych poszczególnych wyjść (32 lampki LED);
 • cztery tryby pracy przyporządkowania wyjść w CSDG (ustawianie przełącznikiem konfiguracyjnym):
  • każde wyjście do jednego detektora: sygnalizuje stan tylko A1, stan tylko A2, stan A1 lub A2;
  • dwa kolejne wyjścia do jednego detektora: jedno sygnalizuje stan A1, drugie A2;
 • możliwość współpracy z cyfrowymi modułami MD(P)-16(8,4) jako rozdzielacz wyjść stykowych [RWS] (z automatyczną konfiguracją wyjść dla określonych stanów detektorów);
 • możliwość generacji sekwencji testowej wyjść (przełącznikiem konfiguracyjnym);
 • obudowa przystosowana do montażu na szynie TS35 w standardowych rozdzielniach elektrycznych;
 • zaciski przyłączeniowe zdejmowalne, bezśrubowe (prosty montaż i serwis), uniwersalne (możliwość przyłączania przewodów jedno- i wielodrutowych bez zaciskanych tulejek);
 • konfiguracja ustawień modułu poprzez moduł nadrzędny MDD-256/T (manualnie za pomocą klawiatury na panelu czołowym) lub przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „MDD256 View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/.

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Maksymalna ilość detektorów Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Cena netto G/T
MDD-C32/T RS-485 TS35 24V= 449,00 zł N

Sugerowane produkty

RZ PLUS
Rozdzielnie modułowe RZ PLUS
Rozdzielnie modułowe z szynami TS35, wyposażone i okablowane wg życzenia Klienta (gotowe do montażu)