Kontrolery wentylacji WG.NG

Mikroprocesorowe detektory typu WG.NG są przeznaczone do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla (CO) w pomieszczeniach zagrożonych emisją.

Kontrola polega na cyklicznym pomiarze stężenia gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą, gdy wartość średnia stężenia przekracza określone wartości progowe, włączona zostaje optyczna i akustyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostają uaktywnione wyjścia sterujące.

Detektory posiadają wymienny moduł z półprzewodnikowym sensorem tlenku węgla (CO), co usprawnia konserwację, upraszcza rekalibrację i obniża koszty eksploatacji.

Obszar zastosowań

 • garaże i parkingi podziemne,
 • hale produkcyjne zagrożone emisją CO w trakcie procesów technologicznych,
 • kotłownie opalane paliwami stałymi, płynnymi lub gazem,
 • pomieszczenia z urządzeniami zasilanymi gazem koksowniczym,
 • pomieszczenia pomocnicze ze stałą obsługą przyległe do kotłowni,
 • rękawy/strefy załadowcze samochodów dostawczych i ciężarowych TIR,
 • centra logistyczne,
 • warsztaty naprawcze samochodów ciężarowych.

Cechy użytkowe

 • wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora oznacza niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji termicznej;
 • jednoczęściowa konstrukcja: sensor gazu + zasilacz + głośny sygnalizator (opcja) + układy sterujące w jednej obudowie;
 • trzy progi alarmowe CO: A1 i A2 uśrednione, A3 – chwilowe;
 • dwa progi alarmowe CO2: A1 i A2 – stężenie chwilowe;
 • sensory w wymiennych modułach;
 • solidna obudowa z wysokoudarowego ABS, bryzgoszczelna (IP43);
 • wyjście alarmowe 12V= do sterowania zewnętrznymi sygnalizatorami;
 • wyjście stykowe “AWARIA” informujące o uszkodzeniu detektora, bezpiecznika lub braku zasilania;
 • możliwość zasilania napięciem 12V= (opcja: 24V=);
 • opcja: wbudowany akumulator podtrzymujący (wersja “B”);
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
230V~ 359,00 zł S
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
230V~ N
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
230V~ N
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
230V~ 609,00 zł N
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
230V~ 499,00 zł N
 
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
12V= 359,00 zł S
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
12V= 509,00 zł N
 
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
24V= 389,00 zł S
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
24V= 539,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.

Sugerowane produkty

TP-4.s
Wewnętrzne tablice ostrzegawcze LED do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach alarmowych
TP-42
Wewnętrzne, podświetlane tablice ostrzegawcze do wizualnej prezentacji stanu alarmowego pojawiającego się na wyjściach alarmowych