Półprzewodnikowe, progowe moduły sensoryczne MS-nn/N

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do ich kalibracji.

W przypadku konieczności kalibracji użytkownik może we własnym zakresie wymontować moduł sensora i poddać go kalibracji bądź wymienić na inny, już skalibrowany. Operacje te są przeprowadzane bez konieczności demontażu detektora z instalacji. To unikatowe rozwiązanie techniczne znakomicie ułatwia i obniża koszty eksploatacji systemów detekcji gazów.

Moduły sensorów wyposażone są w procesor i zapamiętują parametry pracy sensora takie jak: ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, ilość przekroczeń zakresów pomiarowych oraz ewentualne stany awaryjne. Przy kalibracji można prześledzić, w jakich warunkach pracują detektory i, w razie potrzeby, dokonać korekt w ustawieniach parametrów pracy systemów, bądź zaproponować zmianę sensorów na inne, bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków panujących w monitorowanym obiekcie. W przypadku zmiany technologii w zakładzie pracy i zmiany rodzajów substancji niebezpiecznych nie trzeba wymieniać systemu detekcji – wystarczy wymienić moduły sensorów na odpowiednie do zmian, co jest rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym.

Oferowane modele standardowe

Model Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G.t. Cena wzorcowania netto G.t.
MS-11.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-11.EG-EN Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-12.DK Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
69,00 zł C 39,00 zł C
MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-14.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-14.EG-EN Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-15.DK Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
69,00 zł C 39,00 zł C
MS-15.EG Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-15.EG-EN Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30/(50)
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-22.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
69,00 zł C 39,00 zł C
MS-22.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-24.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
50/100/300
15
ppm
%DGW
99,00 zł C 69,00 zł C
MS-24.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-24.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
20/100/(300)
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-25.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
50/100/300
15
ppm
%DGW
99,00 zł CN 69,00 zł C
MS-25.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-25.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
20/100/(300)
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-31/N Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
330,00 zł CN 179,00 zł C
MS-31/N-X Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
330,00 zł CN 179,00 zł C
MS-41/N Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-41/N-X Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-61.DK Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
2000
ppm
120,00 zł CN 79,00 zł C
MS-61.EG Półprzewodnikowy Freon (R32)
lub Freon (R410A)
1000/2000/(2500)
ppm
300,00 zł CN 119,00 zł C
MS-61/N Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
1000/2000
ppm
280,00 zł CN 119,00 zł C
MS-61/N-X Półprzewodnikowy Freon (R32)
lub Freon (R410A)
1000/2000
ppm
280,00 zł CN 119,00 zł C
MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-73.EG Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 119,00 zł C
MS-73/N Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-73/N-X Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-14 Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
230,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-15 Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
230,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-22 Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/300
ppm
230,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-61 Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
1000/2000/2500
ppm
230,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-62 Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
6000/6000/6000
ppm
230,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-CO/AP Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/300
ppm
115,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-FR/AP Półprzewodnikowy Freon (R32)
lub Freon (R410A)
1000/2000/2500
ppm
185,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-GZ/AP Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
115,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-MT/AP Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
115,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-PB/AP Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
115,00 zł C 89,00 zł C
MS-28.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
380,00 zł C 179,00 zł C
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
Model W detektorze Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G.t. Cena wzorcowania netto G.t.
MS-11.EG WG-11.EG
WG-11.EG/A
WG-11.EG/A24
WG-11.EGx
WG-11.EGx/A
WG-11.EGx/A24
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-11.EG-EN DG-11.EN
DG-11.EN/M
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-12.DK DK-12
DK-12.P
DK-12.Z
DK-12.A
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
69,00 zł C 39,00 zł C
MS-12/N DEX-12/N
DEX-A12/N
DG-12/N
DG-12/M
DG-12/MR
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-14.EG WG-14.EG
WG-14.EG/A
WG-14.EG/A24
WG-14.EGx
WG-14.EGx/A
WG-14.EGx/A24
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-14.EG-EN DG-14.EN
DG-14.EN/M
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-14/N DEX-14/N
DEX-14/N-S
DEX-A14/N
DG-14/N
DG-14/M
DG-14/MR
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-15.DK DK-15
DK-15.P
DK-15.Z
DK-15.A
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
69,00 zł C 39,00 zł C
MS-15.EG WG-15.EG
WG-15.EG/A
WG-15.EG/A24
WG-15.EGx
WG-15.EGx/A
WG-15.EGx/A24
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-15.EG-EN DG-15.EN
DG-15.EN/M
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30/(50)
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-15/N DEX-15/N
DEX-A15/N
DG-15/N
DG-15/M
DG-15/MR
Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-22.DK DK-22
DK-22.P
DK-22.Z
DK-22.A
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
69,00 zł C 39,00 zł C
MS-22.EG DG-22.EN/M
WG-22.EG
WG-22.EG/A
WG-22.EG/A24
WG-22.EGx
WG-22.EGx/A
WG-22.EGx/A24
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-22.EG-EN DG-22.EN
WG-22.NG
WG-22.NG3
WG-22.NGB
WG-22.NGBs
WG-22.NGs
WG-22.NGA
WG-22.NGAs
WG-22.NGA24
WG-22.NGA24s
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-22/NL DEX-22/NL
DG-22/NL
DG-22L/M
DG-22L/MR
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-24.DK DK-24
DK-24.P
DK-24.Z
DK-24.A
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
50/100/300
15
ppm
%DGW
99,00 zł C 69,00 zł C
MS-24.EG WG-24.EG
WG-24.EG/A
WG-24.EG/A24
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-24.EG-EN DG-24.EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
20/100/(300)
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-25.DK DK-25
DK-25.P
DK-25.Z
DK-25.A
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
50/100/300
15
ppm
%DGW
99,00 zł CN 69,00 zł C
MS-25.EG WG-25.EG
WG-25.EG/A
WG-25.EG/A24
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-25.EG-EN DG-25.EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
20/100/(300)
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-31/N DG-31/N
DG-31/M
DG-31/MR
Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
330,00 zł CN 179,00 zł C
MS-31/N-X DEX-31/N
DEX-A31/N
Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
330,00 zł CN 179,00 zł C
MS-41/N DG-41/N
DG-41/M
DG-41/MR
Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-41/N-X DEX-41/N Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-61.DK DK-61
DK-61.P
DK-61.Z
DK-61.A
Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
2000
ppm
120,00 zł CN 79,00 zł C
MS-61.EG DG-61.EN
DG-61.EN/M
WG-61.EG
WG-61.EG/A
WG-61.EG/A24
WG-61.EGx
WG-61.EGx/A
WG-61.EGx/A24
Półprzewodnikowy Freon (R32)
lub Freon (R410A)
1000/2000/(2500)
ppm
300,00 zł CN 119,00 zł C
MS-61/N DG-61/N
DG-61/M
DG-61/MR
Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
1000/2000
ppm
280,00 zł CN 119,00 zł C
MS-61/N-X DEX-61/N Półprzewodnikowy Freon (R32)
lub Freon (R410A)
1000/2000
ppm
280,00 zł CN 119,00 zł C
MS-71/N DEX-71/N
DEX-A71/N
DG-71/N
DG-71/M
DG-71/MR
Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-73.EG DG-73.EN/M
WG-73.EG
WG-73.EG/A
WG-73.EG/A24
Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 119,00 zł C
MS-73/N DG-73/N
DG-73/M
DG-73/MR
Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-73/N-X DEX-73/N
DEX-A73/N
Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-14 DD-14 Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
230,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-15 DD-15 Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
230,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-22 DD-22 Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/300
ppm
230,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-61 DD-61 Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
1000/2000/2500
ppm
230,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-62 DD-62 Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
6000/6000/6000
ppm
230,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-CO/AP DD-CO/AP Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/300
ppm
115,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-FR/AP DD-FR/AP Półprzewodnikowy Freon (R32)
lub Freon (R410A)
1000/2000/2500
ppm
185,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-GZ/AP DD-GZ/AP Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
115,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-MT/AP DD-MT/AP Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
115,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-PB/AP DD-PB/AP Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
115,00 zł C 89,00 zł C
MS-28.EG DG-28.EN/M
WG-28.EG
WG-28.EG/A
WG-28.EG/A24
WG-28.EGx
WG-28.EGx/A
WG-28.EGx/A24
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
380,00 zł C 179,00 zł C
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm