Półprzewodnikowe, progowe moduły sensoryczne MS-nn/N

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do ich kalibracji.

W przypadku konieczności kalibracji użytkownik może we własnym zakresie wymontować moduł sensora i poddać go kalibracji bądź wymienić na inny, już skalibrowany. Operacje te są przeprowadzane bez konieczności demontażu detektora z instalacji. To unikatowe rozwiązanie techniczne znakomicie ułatwia i obniża koszty eksploatacji systemów detekcji gazów.

Moduły sensorów wyposażone są w procesor i zapamiętują parametry pracy sensora takie jak: ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, ilość przekroczeń zakresów pomiarowych oraz ewentualne stany awaryjne. Przy kalibracji można prześledzić, w jakich warunkach pracują detektory i, w razie potrzeby, dokonać korekt w ustawieniach parametrów pracy systemów, bądź zaproponować zmianę sensorów na inne, bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków panujących w monitorowanym obiekcie. W przypadku zmiany technologii w zakładzie pracy i zmiany rodzajów substancji niebezpiecznych nie trzeba wymieniać systemu detekcji – wystarczy wymienić moduły sensorów na odpowiednie do zmian, co jest rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym.

Oferowane modele

Model Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T Cena wzorcowania netto G/T
MS-11.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-11.EG-EN Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-12.DK Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
69,00 zł C 39,00 zł C
MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-14.EG Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-14.EG-EN Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-15.DK Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
69,00 zł C 39,00 zł C
MS-15.EG Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-15.EG-EN Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30/(50)
%DGW
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-22.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
69,00 zł C 39,00 zł C
MS-22.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
185,00 zł C 89,00 zł C
MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
220,00 zł C 89,00 zł C
MS-24.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
50/100/300
15
ppm
%DGW
99,00 zł C 69,00 zł C
MS-24.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-24.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
20/100/(300)
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-25.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
50/100/300
15
ppm
%DGW
99,00 zł CN 69,00 zł C
MS-25.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
30/60/150
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-25.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
20/100/(300)
5/10/15
ppm
%DGW
320,00 zł C 179,00 zł C
MS-31/N Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
330,00 zł CN 179,00 zł C
MS-31/N-X Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
330,00 zł CN 179,00 zł C
MS-41/N Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-41/N-X Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-61.DK Półprzewodnikowy Freon (R410A)
2000
ppm
120,00 zł CN 79,00 zł C
MS-61.EG Półprzewodnikowy Freon (R410A)
1000/2000/(2500)
ppm
300,00 zł CN 119,00 zł C
MS-61/N Półprzewodnikowy Freon (R410A)
1000/2000
ppm
280,00 zł CN 119,00 zł C
MS-61/N-X Półprzewodnikowy Freon (R410A)
1000/2000
ppm
280,00 zł CN 119,00 zł C
MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-73.EG Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/20/30
%DGW
185,00 zł C 119,00 zł C
MS-73/N Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-73/N-X Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
280,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-11 Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
230,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-14 Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
230,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-15 Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
230,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-22 Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/300
ppm
230,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-61 Półprzewodnikowy Freon (R410A)
1000/2000/2500
ppm
230,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-62 Półprzewodnikowy Freon (R410A)
6000/6000/6000
ppm
230,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-CO/AP Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/300
ppm
115,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-FR/AP Półprzewodnikowy Freon (R410A)
1000/2000/2500
ppm
185,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-GZ/AP Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
115,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-MT/AP Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/20/30
%DGW
115,00 zł C 89,00 zł C
MS-DD-PB/AP Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/20/30
%DGW
115,00 zł C 89,00 zł C
MS-TF Półprzewodnikowy Temperatura (T)

°C
CN C
MS-28.EG Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
30/60/150
ppm
380,00 zł C 179,00 zł C
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm