MS-12/N-WpW

MS-12/N-WpW

Grupa urządzenia: Progowe moduły sensoryczne
Typ urządzenia: MS-nn/N-WpW

Moduły sensoryczne dostępne w zakresie usługi wzorcowania przez wymianę (WpW) to najlepszy sposób na szybkie przeprowadzenie wzorcowania detektorów w miejscu ich zainstalowania — gwarancja bezpieczeństwa użytkowania obiektu przez zachowanie ciągłości pracy systemu detekcji gazu.

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do przeprowadzenia kalibracji.Model urządzenia: MS-12/N-WpW

Parametry techniczne

Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy
Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW

Podlega usłudze wzorcowania przez wymianę (WpW)
Odpowiednik funkcjonalny
MS-12/N
Wymiary
Kod EAN
5901769658936
Cena netto
220,00 zł C
Cena wzorcowania netto
89,00 zł C