Domowe detektory gazów DK-nn

Domowe detektory gazów typu DK-nn służą do ciągłego monitorowania obecności gazów wybuchowych, tlenku węgla lub freonów w pomieszczeniach mieszkalnych i pomocniczych, zagrożonych emisją tych gazów. Wykrycie niebezpiecznego stężenia gazu sygnalizowane jest włączeniem optycznej i akustycznej sygnalizacji alarmowej oraz aktywowane są odpowiednie wyjścia alarmowe. Detektory wyposażono w wymienny moduł sensora, co gwarantuje prostą i tanią eksploatację.

Obszar zastosowań

 • kotłownie olejowe lub gazowe (z kotłami bez czujnika wypływu spalin);
 • kuchnie i łazienki wyposażone w urządzenia gazowe np. kuchenki, piecyki, podgrzewacze wody (z otwartą komorą spalania);
 • pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia gazowe, takie jak: zawory, liczniki gazu, butle, zbiorniki, przewody gazowe (piwnice, korytarze);
 • pomieszczenia z kominkiem lub z piecami opalanymi węglem lub drewnem;
 • pomieszczenia ogrzewane przenośnymi piecykami na propan-butan;
 • przydomowe garaże;
 • kotłownie opalane paliwem stałym;
 • szkolne pracownie fizyko-chemiczne;
 • pomieszczenia z urządzeniami klimatyzacyjnymi lub chłodniczymi (wycieki freonów).

Cechy użytkowe

 • sterowane mikro­pro­ceso­rem;
 • sterowanie zewnętrznym sygnalizatorem;
 • możliwość współpracy z wieloma urządzeniami;
 • detektory objęte są 3 letnią gwarancją!;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Oferowane modele

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
MS-12.DK Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
230V~ 169,00 zł S
MS-12.DK Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
230V~ 189,00 zł N
MS-15.DK Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
230V~ 169,00 zł S
MS-15.DK Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
230V~ 189,00 zł N
MS-22.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
230V~ 169,00 zł S
MS-22.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
230V~ 189,00 zł N
MS-24.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
50/100/300
15
ppm
%DGW
230V~ 209,00 zł S
MS-24.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
50/100/300
15
ppm
%DGW
230V~ 229,00 zł N
MS-25.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
50/100/300
15
ppm
%DGW
230V~ 209,00 zł N
MS-25.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
50/100/300
15
ppm
%DGW
230V~ 229,00 zł N
MS-61.DK Półprzewodnikowy Freony (HFC)
2000
ppm
230V~ 219,00 zł N
MS-61.DK Półprzewodnikowy Freony (HFC)
2000
ppm
230V~ 239,00 zł N
Z wyjściem sterującym zaworem odcinającym
MS-12.DK Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
230V~ 199,00 zł S
MS-15.DK Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
230V~ 199,00 zł N
MS-22.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
230V~ 199,00 zł N
MS-24.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
50/100/300
15
ppm
%DGW
230V~ 239,00 zł N
MS-25.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
50/100/300
15
ppm
%DGW
230V~ 239,00 zł N
MS-61.DK Półprzewodnikowy Freony (HFC)
2000
ppm
230V~ 249,00 zł N
 
MS-12.DK Półprzewodnikowy Metan (CH4)
15
%DGW
12V= 179,00 zł N
MS-15.DK Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
15
%DGW
12V= 179,00 zł N
MS-22.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
50/100/300
ppm
12V= 179,00 zł N
MS-24.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Metan (CH4)
50/100/300
15
ppm
%DGW
12V= 219,00 zł N
MS-25.DK Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
50/100/300
15
ppm
%DGW
12V= 219,00 zł N
MS-61.DK Półprzewodnikowy Freony (HFC)
2000
ppm
12V= 229,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.