DG-P8R8.EN

DG-P8R8.EN

Grupa urządzenia: Pomiarowe, systemowe detektory gazów
Typ urządzenia: DG-P.EN

Pomiarowe, ekonomiczne detektory DG-P.EN są przeznaczone do selektywnego pomiaru stężenia dwutlenku węgla (CO2) w zakresie do 2% obj. w pomieszczeniach zamkniętych.

Detektory są przeznaczone do współpracy z:

Detektory DG-P.EN są urządzeniami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w miejscach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Obszar zastosowań

  • pieczarkarnie;
  • szklarnie.

Cechy użytkowe

  • optyczy, selektywny pomiar dwutlenku węgla (CO2) metodą strumienia podczerwienie (NDIR) z procedurą auto-kalibracji;
  • wyjście analogowe w standardzie 4-20mA, pasywne;
  • odporność na zakłócenia pomiaru przez parę wodną i inne gazy;
  • odporność na przekroczenia zakresu pomiarowego (nawet do 100% obj. CO2);
  • opcjonalnie inne zakresy pomiarowe (do 2000ppm lub 5% v/v);
  • trwałość sensora ponad 10 lat (w czystym powietrzu);
  • obudowa bryzgoszczelna IP43;
  • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowyModel urządzenia: DG-P8R8.EN

Parametry techniczne

Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy
MS-P8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2
%v/v

Wyjście w standardzie 4-20mA
Napięcie zasilania
Zasilane z systemu
Wymiary
82 x 110 x 68 mm
Kod EAN
5901769657533
Cena netto
599,00 zł N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W2 Pobierz plik Pobierz plik