Progowe, systemowe detektory gazów DG.EN

Stacjonarne, ekonomiczne, dwuprogowe detektory gazów typu DG.EN przeznaczone są do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów wybuchowych lub toksycznych w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych. DG.EN przeznaczone są do współpracy z modułami alarmowymi typu MD.

Dzięki wbudowanemu układowi kompensacji termicznej detektory mogą być stosowane przy zmiennych warunkach temperaturowych otoczenia. Posiadają bryzgoszczelną osłonę sensora gazu (w zalecanej pozycji montażowej). Detektory DG.EN dostępne są z półprzewodnikowymi sensorami iNteligentnymi, w tym z sensorami dwugazowymi. Moduły sensoryczne do DG.EN są zamienne (można stosować różne moduły do tego samego korpusu DG-…EN). Należy jednak uwzględnić warunki instalacji dla poszczególnych mediów. Moduły sensoryczne są także kompatybilne z modułami w detektorach typu WG.EG, WG.NG i DG.EN/M. Detektory przeznaczone do wykrywania gazów cięższych od powietrza, montowane w strefach narażonych na uszkodzenia mechaniczne (składy, hurtownie, parkingi, warsztaty) mogą być wyposażone w osłonę z rur profilowanych typu AR-1.

Obszar zastosowania

 • pomieszczenia pomocnicze ze stałą obsługą przyległe do kotłowni;
 • garaże/parkingi podziemne, w tym dla samochodów z instalacją gazową LPG lub CNG;
 • stacje kontroli pojazdów;
 • hale produkcyjne zagrożone emisją CO w trakcie procesów technologicznych;
 • pomieszczenia z urządzeniami klimatyzacyjnymi, chłodniczymi lub pompami ciepła.

Cechy użytkowe

 • wymienny, iNteligentny sensor = prosta i tania eksploatacja;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora = niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji temperaturowej;
 • selektywny pomiar CO przy bardzo niskim poziomie stężeń;
 • DG-24.EN, DG-25.EN: dwa progi alarmowe tlenku węgla + dwa progi stężeń chwilowych metanu lub propan-butanu, działające jednocześnie (suma logiczna) z progami CO;
 • bryzgoszczelna obudowa (IP43 w zalecanej pozycji montażowej);
 • przycisk TEST wyjść - ułatwiający instalację i eksploatację;
 • przy montażu w strefach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, opcjonalne wyposażenie - osłona z rur profilowanych typu AR-1;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
MS-11.EG-EN Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 429,00 zł N
MS-14.EG-EN Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 429,00 zł S
MS-15.EG-EN Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
Zasilane z systemu 429,00 zł S
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
Zasilane z systemu 429,00 zł S
MS-24.EG-EN Półprzewodnikowy Metan (CH4)
Tlenek węgla (CO)
5/10
20/100/(300)
%DGW
ppm
Zasilane z systemu 719,00 zł N
MS-25.EG-EN Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
Tlenek węgla (CO)
5/10
20/100/(300)
%DGW
ppm
Zasilane z systemu 719,00 zł N
MS-61.EG Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000/(2500)
ppm
Zasilane z systemu 429,00 zł N
MS-8R8.EG-EN Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
Zasilane z systemu 569,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.

Sugerowane produkty

AR-1
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
GTS
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów poprzez podanie gazowej mieszaniny testowej do komory pomiarowej detektora