Progowe, systemowe detektory gazów DG.EN

Ekonomiczne detektory gazów DG.EN przeznaczone są do wykrywania obecności niebezpiecznych stężeń gazów wybuchowych lub toksycznych w powietrzu w pomieszczeniach zamkniętych.

Detektory DG.EN są przeznaczone do współpracy z:

Detektory przeznaczone do wykrywania gazów cięższych od powietrza, montowane w strefach narażonych na uszkodzenia mechaniczne (składy, hurtownie, parkingi, warsztaty) mogą być wyposażone w osłonę z rur profilowanych typu AR-1.

Obszar zastosowania

 • pomieszczenia pomocnicze ze stałą obsługą przyległe do kotłowni;
 • garaże/parkingi podziemne, w tym dla samochodów z instalacją gazową LPG lub CNG;
 • stacje kontroli pojazdów;
 • hale produkcyjne zagrożone emisją CO w trakcie procesów technologicznych;
 • pomieszczenia z urządzeniami klimatyzacyjnymi, chłodniczymi lub pompami ciepła.

Cechy użytkowe

 • wymienny, iNteligentny sensor = prosta i tania eksploatacja;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący wszystkimi funkcjami detektora = niezawodność, stabilność pracy, układ kompensacji temperaturowej;
 • selektywny pomiar CO przy bardzo niskim poziomie stężeń;
 • DG-24.EN, DG-25.EN: dwa progi alarmowe tlenku węgla + dwa progi stężeń chwilowych metanu lub propan-butanu, działające jednocześnie (suma logiczna) z progami CO;
 • bryzgoszczelna obudowa (IP43 w zalecanej pozycji montażowej);
 • przycisk TEST wyjść - ułatwiający instalację i eksploatację;
 • przy montażu w strefach narażonych na uszkodzenia mechaniczne, opcjonalne wyposażenie - osłona z rur profilowanych typu AR-1;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele standardowe

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G.t.
MS-14.EG-EN Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
Zasilane z systemu 469,00 zł S
MS-15.EG-EN Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30/(50)
%DGW
Zasilane z systemu 469,00 zł S
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
Zasilane z systemu 469,00 zł S
MS-61.EG Półprzewodnikowy Freon (R410A)
1000/2000/(2500)
ppm
Zasilane z systemu 469,00 zł N
MS-8R8.EG-EN Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5/(2)
%v/v
Zasilane z systemu 599,00 zł N
Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary Cena netto G.t.
MS-14.EG-EN Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30/(50)
%DGW
Zasilane z systemu 2 82 x 110 x 68 mm 469,00 zł S
MS-15.EG-EN Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30/(50)
%DGW
Zasilane z systemu 2 82 x 110 x 68 mm 469,00 zł S
MS-22.EG-EN Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100/(300)
ppm
Zasilane z systemu 2 82 x 110 x 68 mm 469,00 zł S
MS-61.EG Półprzewodnikowy Freon (R410A)
1000/2000/(2500)
ppm
Zasilane z systemu 2 82 x 110 x 68 mm 469,00 zł N
MS-8R8.EG-EN Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5/(2)
%v/v
Zasilane z systemu 2 95 x 110 x 75 mm 599,00 zł N

Sugerowane produkty

AR-1
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
GTS
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów poprzez podanie gazowej mieszaniny testowej do komory pomiarowej detektora