Dodatkowe moduły sterujące MD-X.ZM

Moduły sterujące typu MD-X.ZM są przeznaczone do ręcznego i automatycznego sterowania zaworem motylkowym ZM z napędem elektrycznym 230V~ w Automatycznym Systemie Odcinającym.

Dopuszcza się współpracę MD-X.ZM z:
- zaworem motylkowym typu ZM z napędem jednofazowym 230V~ (napęd E50, E60, E100 lub E65, E110) lub napędem trójfazowym 400V~ (poprzez dodatkowe styczniki),
- zaworem kulowym z mechanizmem obrotowym firmy EL-O-Matic (napęd jednofazowy EL100-800)
- lub zaworem z innym napędem elektrycznym jednofazowym posiadającym taki sam sposób sterowania i podłączania (z wyłącznikami krańcowymi).

Obszar zastosowań

  • przemysłowe kotłownie gazowe,
  • instalacje dużych odbiorników gazu.

Cechy użytkowe

  • wyjścia napięciowe 230V~ sterujące zamykaniem i otwieraniem zaworu (lub stycznikami silników 3-fazowych);
  • Wejścia sterujące napięciowe 12V=: zamknięcie, otwarcie zaworu;
  • ręczne zamykanie i otwieranie zaworu przyciskami na płycie czołowej;
  • sygnalizacja optyczna stanu zaworu (otwarcie, zamknięcie, otwieranie, zamykanie);
  • wyjścia alarmowe 12V= dla stanu otwarcia lub zamknięcia – do podłączenia sygnalizatorów np. syreny piezoceramicznej lub lampy ostrzegawczej;
  • wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane od modułu) dla stanu otwarcia i zamknięcia – mogą sterować wentylatorami, stycznikami itp.;
  • wyjście stykowe dla stanu Awaria (galwanicznie odseparowane od modułu) – brak zasilania lub zamykanie / otwieranie zaworu, zanik zasilania.

Schemat blokowy

Oferowane modele standardowe

Model Maksymalna ilość detektorów Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Cena netto G.t.
MD-X.ZM 230V~ 619,00 zł S
Model Maksymalna ilość detektorów Wyjścia sterujące alarmowe 12V= Wyjścia sterujące stykowe Wyjście sterujące awaryjne Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wejścia alarmowe Wyjście analogowe 4-20mA Wyjście analogowe 2-10V Wyjście cyfrowe RS-485 Montaż na szynie TS35 Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Wymiary Cena netto G.t.
MD-X.ZM 2 2 2 230V~ 240 x 215 x 120 mm 619,00 zł S