Zawory klapowe MAG-3

MAG-3 są elementem wykonawczym Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej GX automatycznie odcinającego dopływ gazu i eliminującego zagrożenia wybuchem gazu ziemnego lub propanu-butanu w pomieszczeniach. Wersje MAG-3 BIO są przeznaczone do pracy z biogazami pochodzenia wysypiskowego lub z oczyszczalni ścieków.

Obszar zastosowań

  • w systemach zabezpieczających instalacje gazowe: w kotłowniach gazowych, budynkach użyteczności publicznej itp.;
  • zewnętrzne punkty redukcyjno-pomiarowe gazu (ciśnienie robocze do 0,5 MPa);
  • układy kogeneracyjne w oczyszczalniach ścieków lub na wysypiskach śmieci (modele MAG-3 BIO).

Cechy użytkowe

  • zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniętej nie wymagają zasilania – są energooszczędne (impuls elektryczny 12V= o czasie trwania < 1s potrzebny jest jedynie do zamknięcia zaworu);
  • niewrażliwe na zanik napięcia zasilającego system – jego brak czy chwilowe zaniki nie powodują zmian w przepływie gazu przez zawór;
  • odporny na wszelkie zakłócenia mogące w stanie zamkniętym spowodować jego przypadkowe otwarcie (tylko świadome działanie osób nadzoru);
  • bardzo małe pole manewrowe wymagane do obsługi oraz mała siła potrzebna do otwarcia zaworu;
  • prosta, tania, niezawodna i lekka konstrukcja;
  • duża żywotność;
  • możliwość stosowania w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymogami Dyrektywy ATEX.

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Średnica zaworu Przyłącze Średnica przyłącza Cena netto G/T
MAG-3 DN32 Ex DN50 Kołnierzowe DN32 1 349,00 zł S
MAG-3 DN40 Ex DN50 Kołnierzowe DN40 1 349,00 zł S
MAG-3 DN50 Ex DN50 Kołnierzowe DN50 1 349,00 zł S
MAG-3 DN65 Ex DN100 Kołnierzowe DN65 2 199,00 zł S
MAG-3 DN80 Ex DN100 Kołnierzowe DN80 2 199,00 zł S
MAG-3 DN100 Ex DN100 Kołnierzowe DN100 2 199,00 zł S
Przeznaczone do biogazu
MAG-3 DN32 BIO Ex DN50 Kołnierzowe DN32 1 749,00 zł N
MAG-3 DN40 BIO Ex DN50 Kołnierzowe DN40 1 749,00 zł N
MAG-3 DN50 BIO Ex DN50 Kołnierzowe DN50 1 749,00 zł N
MAG-3 DN65 BIO Ex DN100 Kołnierzowe DN65 2 799,00 zł N
MAG-3 DN80 BIO Ex DN100 Kołnierzowe DN80 2 799,00 zł N
MAG-3 DN100 BIO Ex DN100 Kołnierzowe DN100 2 799,00 zł N