Pomiarowo-progowe moduły sterujące MDP-4, MDP-8, MDP-16

Pomiarowe moduły alarmowe typu MDP-4(8,16) są przeznaczone do kontroli i zasilania detektorów gazów typu DEX/F, DEX/P, DEX/A oraz DG/F, DG.EN, DG/P produkowanych przez GAZEX, do stosowania w Dwuprogowym (lub Pomiarowym) Systemie Detekcji Gazów lub w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej.

Moduły alarmowe MDP mogą kontrolować pracę od jednego do czterech (MDP-4…) lub do ośmiu (MDP-8…) lub do szesnastu (MDP-16…) detektorów.

Moduły MDP mogą sterować dodatkowymi zewnętrznymi sygnalizatorami optycznymi i akustycznymi oraz umożliwiają sterowanie i współpracę z innymi urządzeniami przez wyjścia stykowe oraz standardowy port cyfrowy RS485. Posiadają możliwość współpracy z innymi modułami lub systemami przez wejścia optoizolowane. Moduły w wersji MDP…Z… mogą sterować zaworami odcinającymi.

Cechy użytkowe

 • współpraca z detektorami pomiarowymi produkcji GAZEX ze standardowym wyjściem 4-20mA pasywnym typu DEX/P, DG/P;
 • współpraca z detektorami progowymi produkcji GAZEX typu DEX/F, DEX/A, DG/F, DG.EN a także z detektorami z wyjściem stykowym np. WG, AirTECH (przy podłączonym koncentratorze K-8(16)P);
 • kontrola wartości prądu pobieranego przez poszczególne detektory - w przypadku uszkodzenia któregokolwiek z nich - automatyczne odłączanie zasilania (nie blokuje pracy pozostałych, niezależne zabezpieczenia sprzętowe i programowe);
 • kontrola stanu połączenia przewodowego z detektorami (zapewnia pełną detekcję stanów awaryjnych, określając rodzaj i miejsce usterki);
 • przypisanie detektorowi pomiarowemu trzech poziomów alarmowych: dwa ustawiane przez użytkownika na dowolne wartości w pełnym zakresie pomiarowym (A1 ≤ A2 ≤ 100% zakresu); trzeci stały - A3 określa przekroczenie zakresu pomiarowego detektora;
 • przypisanie detektorowi progowemu dwóch poziomów alarmowych A1 i A2;
 • naliczanie średniej ważonej NDS i średniej NDSCh dla pomiarowych detektorów gazów toksycznych;
 • możliwość określenia rodzaju wyświetlanych jednostek pomiarowych detektora: [%] zakresu pomiarowego, [%DGW], [mA] lub [ppm];
 • możliwość przypisania poszczególnych detektorów do jednej z dwóch stref (S1 lub S2), dzięki czemu można sterować różnymi urządzeniami zewnętrznymi w zależności od tego, w której grupie detektorów wystąpił stan alarmowy (praktycznie utworzenie dwóch systemów detekcji);
 • wersja MDP-…Z… steruje pracą dwóch zaworów odcinających oraz kontroluje sprawność połączenia przewodowego modułu z zaworami (jeden zawór przypisany do jednej strefy);
 • możliwe dodatkowe trzy tryby pracy: „CICHA PRACA” - wycisza wewnętrzną syrenkę piezoceramiczną na stałe lub czasowo (na 15minut) blokuje sygnalizator na wyjściu A2; „TRYB SERWISOWY” – czasowo dezaktywuje wyjścia modułu; „AUTO RESET” – automatycznie zeruje stany pamięci wejść i wyjść na wyświetlaczu modułu po zaniku stanów alarmowych;
 • możliwość zamknięcia zaworów poprzez ręczne wyzwolenie wyjściowych sygnałów sterujących (bez konieczności generowania sygnałów alarmowych detektorów);
 • sygnalizacja stanów alarmowych i awaryjnych poprzez wyświetlanie odpowiednich komunikatów na wyświetlaczu graficznym LCD oraz włączanie lampek LED, przy jednoczesnej sygnalizacji akustycznej (wbudowana syrenka);
 • możliwość wyboru rodzaju wyświetlanych komunikatów na ekranie LCD pomiędzy oknem „pomiarowym” zawierającym bieżące wartości sygnałów detektorów przeskalowane w określonych jednostkach pomiarowych a oknem „progowym” zawierającym komunikaty o ustawionych stanach alarmowych i awaryjnych wejść/wyjść modułu;
 • nieulotna pamięć wewnętrzna 1600 ostatnich zdarzeń z przyporządkowanym czasem rozpoczęcia i zakończenia oraz źródłem pochodzenia zdarzenia;
 • możliwość dokładnego ustalania czasów opóźnień alarmów;
 • możliwość aktywacji wyjść zależnie od ilości alarmów na wejściach: co najmniej 1 lub 2 detektory w stanie alarmu;
 • cztery wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane od układu) sterują wentylatorami, silnikami, stycznikami, tablicami informacyjnymi, lub łączą z automatyką budynku/zakładu;
 • dwa komplety wyjść alarmowych 12V= – do sterowania dodatkowymi sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi (2 wyjścia dla każdej strefy);
 • wyjście stykowe „AWARIA” (galwanicznie odseparowane od układu) informuje o stanie awaryjnym modułu, uszkodzeniu bezpieczników, uszkodzeniu linii połączeniowej z detektorem lub braku zasilania;
 • dwa wejścia alarmowe (galwanicznie odseparowane) do współpracy z dodatkowymi urządzeniami i modułami (łączonymi kaskadowo);
 • możliwość zasilania napięciem 12V= urządzeń zewnętrznych np. dodatkowych modułów MD-X lub wyłączników ręcznego zamykania zaworów;
 • wszystkie złącza zdejmowalne, samo-zaciskające się, z możliwością łączenia przewodów o żyłach jedno- lub wielodrutowych (linka, bez zaciskania tulejek) = szybki montaż/uruchomienie systemu i łatwa konserwacja/wymiana;
 • standardowy port komunikacji szeregowej RS-485 umożliwia współpracę z systemami sterująco-kontrolnymi „inteligentnego budynku” (wg protokołu MODBUS RTU) lub wizualizację stanu urządzenia na ekranie komputera PC przy pomocy oprogramowania „MD16 View” – dostępnego pod adresem https://www.gazex.com/pl/oprogramowanie/.

Schemat blokowy

Oferowane modele standardowe

Model Maksymalna ilość detektorów Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Cena netto G.t.
MDP-4/M Wyjście RS-485 4 230V~ 1 549,00 zł S
MDP-8/M Wyjście RS-485 8 230V~ 1 809,00 zł S
MDP-16/M Wyjście RS-485 16 230V~ 2 299,00 zł S
 
MDP-4.A24/M Wyjście RS-485 4 24V= 1 589,00 zł N
MDP-8.A24/M Wyjście RS-485 8 24V= 1 849,00 zł N
MDP-16.A24/M Wyjście RS-485 16 24V= 2 339,00 zł N
 
Z wyjściem sterującym zaworem odcinającym
MDP-4.Z/M Wyjście RS-485 4 230V~ 1 719,00 zł N
MDP-8.Z/M Wyjście RS-485 8 230V~ 1 979,00 zł N
MDP-16.Z/M Wyjście RS-485 16 230V~ 2 469,00 zł N
 
MDP-4.ZA24/M Wyjście RS-485 4 24V= 1 759,00 zł N
MDP-8.ZA24/M Wyjście RS-485 8 24V= 2 019,00 zł N
MDP-16.ZA24/M Wyjście RS-485 16 24V= 2 509,00 zł N
Model Maksymalna ilość detektorów Wyjścia sterujące alarmowe 12V= Wyjścia sterujące stykowe Wyjście sterujące awaryjne Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wejścia alarmowe Wyjście analogowe 4-20mA Wyjście analogowe 2-10V Wyjście cyfrowe RS-485 Montaż na szynie TS35 Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Wymiary Cena netto G.t.
MDP-4/M Wyjście RS-485 4 4 4 2 230V~ 330 x 300 x 150 mm 1 549,00 zł S
MDP-8/M Wyjście RS-485 8 4 4 2 230V~ 330 x 300 x 150 mm 1 809,00 zł S
MDP-16/M Wyjście RS-485 16 4 4 2 230V~ 330 x 300 x 150 mm 2 299,00 zł S
 
MDP-4.A24/M Wyjście RS-485 4 4 4 2 24V= 330 x 300 x 150 mm 1 589,00 zł N
MDP-8.A24/M Wyjście RS-485 8 4 4 2 24V= 330 x 300 x 150 mm 1 849,00 zł N
MDP-16.A24/M Wyjście RS-485 16 4 4 2 24V= 330 x 300 x 150 mm 2 339,00 zł N
 
Z wyjściem sterującym zaworem odcinającym
MDP-4.Z/M Wyjście RS-485 4 4 4 2 230V~ 330 x 300 x 150 mm 1 719,00 zł N
MDP-8.Z/M Wyjście RS-485 8 4 4 2 230V~ 330 x 300 x 150 mm 1 979,00 zł N
MDP-16.Z/M Wyjście RS-485 16 4 4 2 230V~ 330 x 300 x 150 mm 2 469,00 zł N
 
MDP-4.ZA24/M Wyjście RS-485 4 4 4 2 24V= 330 x 300 x 150 mm 1 759,00 zł N
MDP-8.ZA24/M Wyjście RS-485 8 4 4 2 24V= 330 x 300 x 150 mm 2 019,00 zł N
MDP-16.ZA24/M Wyjście RS-485 16 4 4 2 24V= 330 x 300 x 150 mm 2 509,00 zł N

Sugerowane produkty

K-8P, K-16P
Koncentratory okablowania K-8P, K-16P
Koncentratory okablowania (urządzenia wymagane) do modułów sterujących MDP-8, MDP-16
GSM
Modemy GSM
Urządzenia przeznaczone do zdalnego nadzoru stanu systemu detekcji gazów