Progowe, systemowe detektory gazów DG/M

Cyfrowe detektory DG/M są przeznaczone do ciągłej kontroli obecności gazów w pomieszczeniach. Kontrola polega na pomiarze stężenia danego gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora oraz zostaje przekazana informacja do cyfrowego modułu nadzorczego (za pomocą sieci w standardzie przemysłowym RS-485). Detektory przeznaczone są do współpracy w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.

Detektory posiadają wymienny moduł z sensorem półprzewodnikowym, elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red). Wymienność modułów sensorycznych usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i obniża koszty eksploatacji.

Detektory DG/M są urządzeniami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w miejscach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Obszar zastosowań

 • zakłady przemysłowe, centra logistyczne, obiekty użyteczności publicznej;
 • rozległe pomieszczenia zagrożone emisją gazów toksycznych lub wybuchowych.

Cechy użytkowe

 • komunikacja, sterowanie i przesyłanie informacji poprzez port w standardzie RS-485, z protokołem MODBUS RTU;
 • sensory w wymiennych modułach;
 • możliwy dobór sensorów do aplikacji;
 • stosunkowo krótki czas przenikalności gazów przez osłonę sensora – krótki czas reakcji detektora;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący oznacza niezawodność, stabilność pracy, półautomatyczne adresowanie w sieci cyfrowej (bez otwierania obudowy);
 • układ kompensacji termicznej;
 • historia stanów alarmowych;
 • zdejmowalne zaciski bezśrubowe z możliwością łączenia dwóch przewodów FTP;
 • bryzgoszczelna obudowa z wysokoudarowego ABS (IP44);
 • dwa przepusty kablowe – łatwość łączenia kolejnych detektorów (przelotowo);
 • selektywna sygnalizacja optyczna LED;
 • opcjonalnie możliwość wyposażenia w dodatkową osłonę z rur stalowych (AR-1d) lub obudowę do kanału wentylacyjnego (wersja DG/w);
 • opcjonalnie możliwość wyposażenia w moduł wyjść stykowych – upgrade do wersji DG/MR w dowolnym momencie;
 • konfiguracja ustawień detektora przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele standardowe

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G.t.
RS-485 MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 789,00 zł S
RS-485 MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 789,00 zł S
RS-485 MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
24V= 789,00 zł S
RS-485 MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
24V= 829,00 zł N
RS-485 MS-31/N Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
24V= 979,00 zł N
RS-485 MS-41/N Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
24V= 829,00 zł N
RS-485 MS-61/N Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
1000/2000
ppm
24V= 829,00 zł N
RS-485 MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
24V= 829,00 zł N
RS-485 MS-73/N Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
24V= 829,00 zł S
Nowość RS-485 MS-1KL/N Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 1 189,00 zł N
Nowość RS-485 MS-1KL4/N Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 1 089,00 zł N
Nowość RS-485 MS-1KL5/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
24V= 1 089,00 zł N
Nowość RS-485 MS-7KL3/N Katalityczny Wodór (H2)
10/30
%DGW
24V= 1 089,00 zł N
RS-485 MS-0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
1/3
ppm
24V= 1 399,00 zł N
RS-485 MS-0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0,1/0,3 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 2 399,00 zł N
RS-485 MS-0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
2/5
ppm
24V= 1 399,00 zł N
RS-485 MS-0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
3,4/6,8 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 1 899,00 zł N
RS-485 MS-0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
1/3
ppm
24V= 1 399,00 zł N
RS-485 MS-0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0,2/0,3
ppm
24V= 1 899,00 zł N
RS-485 MS-0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0.5/1 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 1 399,00 zł N
RS-485 MS-2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
24V= 1 189,00 zł N
RS-485 MS-4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
24V= 1 189,00 zł N
RS-485 MS-4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 1 189,00 zł N
RS-485 MS-4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 1 459,00 zł N
RS-485 MS-5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
5/10 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 1 189,00 zł N
RS-485 MS-7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
24V= 1 189,00 zł N
Nowość RS-485 MS-9E5/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
24V= 1 189,00 zł N
RS-485 MS-1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 1 989,00 zł S
RS-485 MS-1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
24V= 1 989,00 zł S
RS-485 MS-3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
24V= 2 139,00 zł N
RS-485 MS-6R7/N Optyczny (infra-red) Freon (R410A)
lub Freon (R32)
500/1500
ppm
24V= 3 239,00 zł N
RS-485 MS-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
500/1500
ppm
24V= 3 239,00 zł N
RS-485 MS-8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
24V= 1 989,00 zł N
RS-485 MS-8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
24V= 1 399,00 zł S
Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Wyjścia sterujące stykowe Wyjścia sterujące napięciowe 12V= Wyjścia dwustanowe (progowe) Wyjście sterujące "Awaria" Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wyjście w standardzie 4-20mA Wyjście w standardzie 0-10V Wyjście w standardzie 2-10V Wyjście w standardzie RS-485 Sygnalizacja optyczna, wbudowana Sygnalizacja akustyczna, wbudowana Akumulator wewnętrzny Wymiary Cena netto G.t.
RS-485 MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 789,00 zł S
RS-485 MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 789,00 zł S
RS-485 MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 789,00 zł S
RS-485 MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 829,00 zł N
RS-485 MS-31/N Półprzewodnikowy Związki organiczne
20/40
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 979,00 zł N
RS-485 MS-41/N Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 829,00 zł N
RS-485 MS-61/N Półprzewodnikowy Freon (R410A)
lub Freon (R32)
1000/2000
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 829,00 zł N
RS-485 MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 829,00 zł N
RS-485 MS-73/N Półprzewodnikowy Wodór (H2)
10/30
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 829,00 zł S
Nowość RS-485 MS-1KL/N Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 1 189,00 zł N
Nowość RS-485 MS-1KL4/N Katalityczny Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 1 089,00 zł N
Nowość RS-485 MS-1KL5/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
24V= 1 089,00 zł N
Nowość RS-485 MS-7KL3/N Katalityczny Wodór (H2)
10/30
%DGW
24V= 1 089,00 zł N
RS-485 MS-0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
1/3
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 399,00 zł N
RS-485 MS-0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0,1/0,3 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 2 399,00 zł N
RS-485 MS-0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
2/5
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 399,00 zł N
RS-485 MS-0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
3,4/6,8 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 899,00 zł N
RS-485 MS-0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
1/3
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 399,00 zł N
RS-485 MS-0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0,2/0,3
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 899,00 zł N
RS-485 MS-0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0.5/1 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 399,00 zł N
RS-485 MS-2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 189,00 zł N
RS-485 MS-4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 189,00 zł N
RS-485 MS-4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 189,00 zł N
RS-485 MS-4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 459,00 zł N
RS-485 MS-5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
5/10 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 189,00 zł N
RS-485 MS-7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 189,00 zł N
Nowość RS-485 MS-9E5/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
24V= 1 189,00 zł N
RS-485 MS-1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 989,00 zł S
RS-485 MS-1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 989,00 zł S
RS-485 MS-3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
24V= 110 x 140 x 55 mm 2 139,00 zł N
RS-485 MS-6R7/N Optyczny (infra-red) Freon (R410A)
lub Freon (R32)
500/1500
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 3 239,00 zł N
RS-485 MS-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
500/1500
ppm
24V= 110 x 140 x 55 mm 3 239,00 zł N
RS-485 MS-8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 989,00 zł N
RS-485 MS-8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
24V= 110 x 140 x 55 mm 1 399,00 zł S

Sugerowane produkty

AP-1
Obudowy bryzgoszczelne AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
AR-1
Osłony rurowe AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
DG/w
DG/w
Przystosowanie detektorów DG/F, DG/M, DG/P lub DG/PV do montażu na kanale wentylacyjnym
MR2
MR2
Moduły rozbudowujące funkcjonalność detektorów DG/M i DG-P/M o dwa przekaźniki ze stykiem NO/NC
GTS
Zestawy do testu gazowego GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów poprzez podanie gazowej mieszaniny testowej do komory pomiarowej detektora