Progowe, systemowe detektory gazów DG/MR

Cyfrowe detektory DG/MR są przeznaczone do ciągłej kontroli obecności gazów w pomieszczeniach. Kontrola polega na pomiarze stężenia danego gazu w otaczającym powietrzu. Z chwilą przekroczenia określonych wartości stężenia włączona zostaje optyczna sygnalizacja alarmowa detektora, zmieniają stan wbudowane przekaźniki oraz zostaje przekazana informacja do cyfrowego modułu nadzorczego – za pomocą sieci w standardzie przemysłowym RS-485. Detektory przeznaczone są do współpracy w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.

Detektory posiadają wymienny moduł z sensorem półprzewodnikowym, elektrochemicznym lub optycznym (Infra-Red). Wymienność modułów sensorycznych usprawnia konserwację, upraszcza kalibrację i obniża koszty eksploatacji.

Detektory DG/MR są urządzeniami o konstrukcji zwykłej i nie mogą być stosowane w miejscach klasyfikowanych jako strefy zagrożone wybuchem gazów, par lub pyłów.

Obszar zastosowań

 • zakłady przemysłowe, centra logistyczne, obiekty użyteczności publicznej;
 • rozległe pomieszczenia zagrożone emisją gazów toksycznych lub wybuchowych z lokalnie sterowanymi sygnalizatorami.

Cechy użytkowe

 • komunikacja, sterowanie i przesyłanie informacji poprzez port w standardzie RS-485, z protokołem MODBUS RTU;
 • dwa progi alarmowe lub tryb pomiarowy (dla sensorów elektrochemicznych i Infra-Red);
 • wbudowane dwa przekaźniki ze stykiem NO/NC, na demontowalnej płytce (dla stanu A1 i A2, możliwość regulacji progów w trybie pomiarowym);
 • sensor w wymiennym, inteligentnym module (zamienny z DG/F i DG/P);
 • możliwy dobór sensora do aplikacji;
 • stosunkowo krótki czas przenikalności gazów przez osłonę sensora – krótki czas reakcji detektora;
 • wbudowany mikroprocesor sterujący oznacza niezawodność i stabilność pracy;
 • układ kompensacji termicznej;
 • historia stanów alarmów;
 • półautomatyczne adresowanie w sieci cyfrowej (bez otwierania obudowy);
 • zaciski bezśrubowe, zdejmowalne, z możliwością łączenia dwóch przewodów FTP;
 • selektywna optymalizacja optyczna LED;
 • dwa przepusty kablowe – łatwość łączenia kolejnych detektorów (przelotowo);
 • opcjonalnie możliwość wyposażenia w dodatkową osłonę z rur stalowych (AR-1d) lub obudowę do kanału wentylacyjnego (wersja DG/w);
 • konfiguracja ustawień detektora przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/;
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Moduł sensoryczny Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
RS485 MS-12/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 709,00 zł S
RS485 MS-14/N Półprzewodnikowy Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 709,00 zł S
RS485 MS-15/N Półprzewodnikowy Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
24V= 709,00 zł S
RS485 MS-22/NL Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
24V= 709,00 zł N
RS485 MS-31/N Półprzewodnikowy Lotne związki organiczne (VOC)
20/40
%DGW
24V= 789,00 zł N
RS485 MS-41/N Półprzewodnikowy Amoniak (NH3)
500/1500
ppm
24V= 749,00 zł N
RS485 MS-61/N Półprzewodnikowy Freony (HFC)
1000/2000
ppm
24V= 749,00 zł N
RS485 MS-71/N Półprzewodnikowy Acetylen (C2H2)
lub Wodór (H2)
10/30
%DGW
24V= 749,00 zł N
RS485 MS-72/N Półprzewodnikowy Wodór (H2)
20/40
%DGW
24V= 709,00 zł S
RS485 MS-TF Półprzewodnikowy Temperatura (T)

°C
24V= 519,00 zł N
RS485 MS-0E.ACID/N Elektrochemiczny Kwasy octowy/mrówkowy (ACID)
20/40
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.ALC/N Elektrochemiczny Etanol (C2H5OH)
50/100
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.ASH3/N Elektrochemiczny Arsenowodór (AsH3)
0,2/0,4
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.B2H6/N Elektrochemiczny Dwuboran (B2H6)
0,2/0,4
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.C2H4/N Elektrochemiczny Etylen (C2H4)
50/100
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.CH2O/N Elektrochemiczny Formaldehyd (CH2O)
3/6
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.CL2/N Elektrochemiczny Chlor (Cl2)
1/3
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.CLO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek chloru (ClO2)
0,1/0,3 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.COCL2/N Elektrochemiczny Fosgen (COCl2)
0,2/0,4
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.CS2/N Elektrochemiczny Disiarczek węgla (CS2)
10/20
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.ETO/N Elektrochemiczny Tlenek etylenu (C2H4O)
2/5
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.H2O2/N Elektrochemiczny Perhydrol (H2O2)
10/20
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.HCL/N Elektrochemiczny Chlorowodór (HCl)
3,3/6,6 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.HCN/N Elektrochemiczny Cyjanowodór (HCN)
3/6
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.HF/N Elektrochemiczny Fluorowodór (HF)
2/5
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.NO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek azotu (NO2)
1/3
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.NO/N Elektrochemiczny Tlenek azotu (NO)
2/– (NDS/NDSCh)
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.O3/N Elektrochemiczny Ozon (O3)
0,2/0,3
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.PH3/N Elektrochemiczny Fosforowodór (PH3)
0,1/0,2 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.SEH2/N Elektrochemiczny Selenowodór (H2Se)
1/3
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.SIH4/N Elektrochemiczny Silan (SiH4)
5/10
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.SO2/N Elektrochemiczny Dwutlenek siarki (SO2)
0.5/1 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= N
RS485 MS-0E.VOC/N Elektrochemiczny Lotne związki organiczne (VOC)
5/10
ppm
24V= N
RS485 MS-2E/N Elektrochemiczny Tlenek węgla (CO)
20/100
ppm
24V= 949,00 zł N
RS485 MS-4E/N1 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 1 049,00 zł N
RS485 MS-4E/N2 Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
20/40 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 1 249,00 zł N
RS485 MS-4E/N Elektrochemiczny Amoniak (NH3)
500/800
ppm
24V= 1 049,00 zł N
RS485 MS-5E/N Elektrochemiczny Siarkowodór (H2S)
5/10 (NDS/NDSCh)
ppm
24V= 949,00 zł N
RS485 MS-7E/N Elektrochemiczny Wodór (H2)
500/800
ppm
24V= 1 049,00 zł N
RS485 MS-9E/N Elektrochemiczny Tlen (O2)
19/18
%v/v
24V= 899,00 zł S
RS485 MS-1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
24V= 1 649,00 zł S
RS485 MS-1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
24V= 1 649,00 zł S
RS485 MS-3R/N Optyczny (infra-red) Lotne związki organiczne (VOC)
20/40
%DGW
24V= 1 789,00 zł N
RS485 MS-6R7/N Optyczny (infra-red) Freony (HFC)
500/1500
ppm
24V= 2 929,00 zł N
RS485 MS-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
500/1500
ppm
24V= 2 929,00 zł N
RS485 MS-8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
24V= 1 149,00 zł S
RS485 MS-8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
24V= 1 649,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.

Sugerowane produkty

AP-1
Obudowy bryzgoszczelne chroniące detektory przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi
AR-1
Osłony z rur profilowanych zabezpieczające detektor przed bezpośrednim uszkodzeniem mechanicznym
GTS
Zestawy testowe do kontroli prawidłowości działania detektorów