Informujemy, iż w dniu 9 czerwca 2023 roku firma będzie nieczynna

MS-3R/N

MS-3R/N

Grupa urządzenia: Progowe moduły sensoryczne
Typ urządzenia: MS-nR/N

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do ich kalibracji.

W przypadku konieczności kalibracji użytkownik może we własnym zakresie wymontować moduł sensora i poddać go kalibracji bądź wymienić na inny, już skalibrowany. Operacje te są przeprowadzane bez konieczności demontażu detektora z instalacji. To unikatowe rozwiązanie techniczne znakomicie ułatwia i obniża koszty eksploatacji systemów detekcji gazów.

Moduły sensorów wyposażone są w procesor i zapamiętują parametry pracy sensora takie jak: ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, ilość przekroczeń zakresów pomiarowych oraz ewentualne stany awaryjne. Przy kalibracji można prześledzić, w jakich warunkach pracują detektory i, w razie potrzeby, dokonać korekt w ustawieniach parametrów pracy systemów, bądź zaproponować zmianę sensorów na inne, bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków panujących w monitorowanym obiekcie. W przypadku zmiany technologii w zakładzie pracy i zmiany rodzajów substancji niebezpiecznych nie trzeba wymieniać systemu detekcji – wystarczy wymienić moduły sensorów na odpowiednie do zmian, co jest rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym.Model urządzenia: MS-3R/N

Parametry techniczne

Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy
Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW

W detektorze
DG-3R/N
DG-3R/M
DG-3R/MR
Wymiary
Cena netto
1 500,00 zł CN
Cena wzorcowania netto
179,00 zł C