Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 roku firma będzie nieczynna

Adresowalne moduły sterujące MDD-1/T

Cyfrowe moduły pomiarowe MDD-1/T są przeznaczone do przyłączania jednego detektora progowego typu DEX/F, DEX/A, DG/F, DG.EN lub jednego detektora pomiarowego typu DEX/P, DG/P (bez DEX w odmianie F6.., P6.., A6…) do magistrali cyfrowej w standardzie przemysłowym RS-485 pracującej zgodnie z protokołem MODBUS RTU w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów.

Cechy i realizowane funkcje

 • przypisuje detektorowi pomiarowemu trzy poziomy alarmowe: A1, A2 i A3, ustawiane przez użytkownika na dowolne wartości w pełnym zakresie pomiarowym;
 • przypisuje – detektorowi progowemu dwa poziomy alarmowe A1 i A2 (wg ustawień fabrycznych detektora);
 • umożliwia naliczanie średniej ważonej NDS i średniej NDSCh dla detektorów pomiarowych stężeń gazów toksycznych;
 • umożliwia określenie rodzaju wyświetlanych jednostek pomiarowych detektora: [%] zakresu pomiarowego, [%DGW], [ppm] lub [%V/V];
 • umożliwia pięć trybów pracy: „TRYB Z PAMIĘCIĄ” –sygnalizuje wystąpienie alarmów po ich zaniku, „TRYB Z PODTRZYMANIEM” – podtrzymuje aktywne stany alarmowe po zaniku źródła alarmu, „TRYB A3” – wyłącza zasilanie detektora z sensorem katalitycznym, co zabezpiecza przed przeciążeniem, „TRYB BEZ PAMIĘCI” – automatycznie zeruje stany wejść i wyjść na panelu czołowym po zaniku stanów alarmowych, „TRYB SERWISOWY” – dezaktywuje wyjścia modułu na czas 1 godziny;
 • sygnalizuje optycznie wartość sygnału oraz stany alarmowe i awaryjne detektora (wyświetlacz LED) oraz stany wyjść sterujących A1, A2, A3 oraz awarii detektora (diody LED) przy jednoczesnej sygnalizacji akustycznej (wbudowana syrenka);
 • zapamiętuje w nieulotnej, wewnętrznej pamięci 200 ostatnich zdarzeń z przyporządkowanym czasem rozpoczęcia i zakończenia oraz źródłem pochodzenia zdarzenia;
 • umożliwia bardzo dokładne ustalanie czasów opóźnień alarmów oraz niezmienność tych parametrów w czasie dzięki sterowaniu mikroprocesorowemu;
 • dwa wyjścia alarmowe 12V= (po jednym dla każdego progu A1 i A2) sterują dodatkowymi sygnalizatorami akustycznymi i optycznymi;
 • wyjścia stykowe (galwanicznie odseparowane, po jednym dla A1, A2, A3 i awarii) sterują wentylatorami, silnikami, stycznikami, tablicami informacyjnymi, lub łączą z automatyką budynku/zakładu;
 • izolowany port w standardzie RS-485 (MODBUS RTU);
 • w Cyfrowym Systemie Detekcji Gazów (ze sterownikiem nadrzędnym typu MDD-256/T) moduł przyłączeniowy traktowany jest jako „detektor”;
 • zaciski zdejmowane, bezśrubowe, możliwość stosowania przewodów z żyłami jedno- lub wielodrutowymi (linki, bez zaciskania tulejek) – szybki montaż, ułatwiona konserwacja;
 • montaż na szynie TS35;
 • opcjonalnie: izolowane wyjście analogowe 4-20mA aktywne (model MDD-1/T/420) lub 2-10V (model MDD-1/T/V10) zapewnia sterowanie falownikami;
 • konfiguracja ustawień modułu przez dedykowane oprogramowanie konfiguracyjne „DETnet View”, dostępne pod adresem https://www.gazex.pl/oprogramowanie/.

Schemat blokowy

Oferowane modele standardowe

Model Maksymalna ilość detektorów Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Cena netto G.t.
MDD-1/T RS-485 TS35 1 24V= 469,00 zł N
MDD-1/T/420 RS-485 TS35 1 24V= 669,00 zł N
Model Maksymalna ilość detektorów Wyjścia sterujące alarmowe 12V= Wyjścia sterujące stykowe Wyjście sterujące awaryjne Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wejścia alarmowe Wyjście analogowe 4-20mA Wyjście analogowe 2-10V Wyjście cyfrowe RS-485 Montaż na szynie TS35 Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Wymiary Cena netto G.t.
MDD-1/T RS-485 TS35 1 2 4 24V= 106 x 90 x 65 mm 469,00 zł N
MDD-1/T/420 RS-485 TS35 1 2 4 24V= 106 x 90 x 65 mm 669,00 zł N

Sugerowane produkty

RZ+
Rozdzielnie modułowe RZ+
Rozdzielnie modułowe z szynami TS35, wyposażone i okablowane wg życzenia Klienta (gotowe do montażu)
GSM
Modemy GSM
Urządzenia przeznaczone do zdalnego nadzoru stanu systemu detekcji gazów