Informujemy, iż w dniu 9 czerwca 2023 roku firma będzie nieczynna

Optyczne (infra-red), progowe moduły sensoryczne MS-nR/N

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do ich kalibracji.

W przypadku konieczności kalibracji użytkownik może we własnym zakresie wymontować moduł sensora i poddać go kalibracji bądź wymienić na inny, już skalibrowany. Operacje te są przeprowadzane bez konieczności demontażu detektora z instalacji. To unikatowe rozwiązanie techniczne znakomicie ułatwia i obniża koszty eksploatacji systemów detekcji gazów.

Moduły sensorów wyposażone są w procesor i zapamiętują parametry pracy sensora takie jak: ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, ilość przekroczeń zakresów pomiarowych oraz ewentualne stany awaryjne. Przy kalibracji można prześledzić, w jakich warunkach pracują detektory i, w razie potrzeby, dokonać korekt w ustawieniach parametrów pracy systemów, bądź zaproponować zmianę sensorów na inne, bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków panujących w monitorowanym obiekcie. W przypadku zmiany technologii w zakładzie pracy i zmiany rodzajów substancji niebezpiecznych nie trzeba wymieniać systemu detekcji – wystarczy wymienić moduły sensorów na odpowiednie do zmian, co jest rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym.

Oferowane modele

Model Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T Cena wzorcowania netto G/T
MS-1R2/N Optyczny (infra-red) Metan (CH4)
10/30
%DGW
1 400,00 zł C 119,00 zł C
MS-1R5/N Optyczny (infra-red) Propan-butan (LPG)
10/30
%DGW
1 400,00 zł C 119,00 zł C
MS-3R/N Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
1 500,00 zł CN 179,00 zł C
MS-3R/N-X Optyczny (infra-red) Związki organiczne
20/40
%DGW
1 500,00 zł CN 179,00 zł C
MS-6R7/N Optyczny (infra-red) Freon (R410A)
500/1500
ppm
2 600,00 zł CN 179,00 zł C
MS-6R7/N-SF6 Optyczny (infra-red) Heksafluorek siarki (SF6)
500/1500
ppm
2 600,00 zł CN 179,00 zł C
MS-8R8.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
360,00 zł C 119,00 zł C
MS-8R8.EG-EN Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5/(2)
%v/v
360,00 zł C 119,00 zł C
MS-8R8/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
900,00 zł C 119,00 zł C
MS-8R.EG Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
1000/1400/1800
ppm
360,00 zł C 119,00 zł C
MS-8R/N Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0,5/1,5
%v/v
1 400,00 zł C 119,00 zł C
MS-DD-8R Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
800/1400
ppm
420,00 zł C 119,00 zł C