MS-25.EG-EN-WpW

MS-25.EG-EN-WpW

Grupa urządzenia: Progowe moduły sensoryczne
Typ urządzenia: MS-nn/N-WpW

Moduły sensoryczne dostępne w zakresie usługi wzorcowania przez wymianę (WpW) to najlepszy sposób na szybkie przeprowadzenie wzorcowania detektorów w miejscu ich zainstalowania — gwarancja bezpieczeństwa użytkowania obiektu przez zachowanie ciągłości pracy systemu detekcji gazu.

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do przeprowadzenia kalibracji.Model urządzenia: MS-25.EG-EN-WpW

Parametry techniczne

Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy
Półprzewodnikowy Tlenek węgla (CO)
Propan-butan (LPG)
20/100/(300)
5/10/15
ppm
%DGW

Podlega usłudze wzorcowania przez wymianę (WpW)
Odpowiednik funkcjonalny
MS-25.EG-EN
Wymiary
Kod EAN
5901769659438
Cena netto
320,00 zł C
Cena wzorcowania netto
179,00 zł C