Zawory odcinające

Urządzenia odcinające dopływ gazu do instalacji

MAG-3
Zawory klapowe MAG-3 Ex
Pełnoprzelotowe zawory klapowe, odcinające o rewolucyjnie prostej, a tym samym taniej i niezawodnej, zwartej konstrukcji (ATEX)
ZM
Zawory motylkowe ZM
Zawory motylkowe, odcinające dopływ gazu do instalacji/sieci o dużych przekrojach
ZB
Zawory grzybkowe ZB
Zawory grzybkowe, odcinające dopływ gazu do instalacji niskiego ciśnienia