Informujemy, iż w dniu 31 maja 2024 roku firma będzie nieczynna

Dodatkowe moduły sterujące MD-X.ZWA

Mikroprocesorowe moduły sterujące MD-X.ZWA są przeznaczone do sterowania zaworami odcinającymi MAG-3 w Aktywnym Systemie Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej typu GX produkcji GAZEX.

Umożliwiają sterowanie wieloma zaworami MAG-3 z odległych systemów wykrywania gazów. Mogą sterować innymi zaworami z cewką zwalniającą typu COD lub cewką o podobnych parametrach. Współpracują ze wszystkimi modułami alarmowymi typu MD produkcji GAZEX (niezależnie od wersji i daty produkcji) lub innymi systemami z alarmowym wyjściem sterującym ok. 12V=.

Moduły umożliwiają proste dołączenie ręcznego wyłącznika sterującego zamknięciem zaworu(ów) MAG-3 i podobnych.

Moduł stanowi zamiennik funkcjonalny modeli MD-X.ZA/2 oraz MD-X.ZA24/2.

Obszar zastosowań

 • przemysłowe i osiedlowe kotłownie gazowe;
 • budynki użyteczności publicznej;
 • hale ogrzewane promiennikami gazowymi;
 • magazyny i centra logistyczne.

Cechy użytkowe

 • możliwość sterowania od 1 do 4 zaworów MAG-3 (max po 2 do każdego wyjścia);
 • długość połączenia przewodowego z systemem detekcji (odległość pomiędzy MD-X.ZWA i systemem) = do ok. 200÷400m;
 • uniwersalne zasilanie 12/24V=;
 • wyjście stykowe AWARIA monitorujące stan modułu; sygnalizuje uszkodzenie modułu, brak podłączenia dowolnego zaworu, brak potwierdzenia zamknięcia zaworu (jeżeli zawór z kontrolą zamknięcia), niesprawny akumulator wewnętrzny oraz brak lub niewłaściwe napięcie zasilania;
 • 2 wejścia do potwierdzania stanu zamknięcia zaworów ze stykiem krańcowym;
 • możliwość ręcznego testowania zaworów (przyciskiem pod pokrywą);
 • możliwość podziału na 2 strefy wej/wyj; galwaniczna separacja wejść;
 • możliwość współpracy ze wszystkimi modułami typu MD i systemami obcymi (z wyj. sterującym 5…30V=);
 • sygnalizacja optyczna i akustyczna sygnału alarmowego (z pamięcią – kasowanie ręcznym przyciskiem na pokrywie);
 • sygnalizacja braku podłączenia zaworów;
 • dostępna wersja z portem RS-485 (protokół MODBUS RTU) – moduły typu MDD-ZW

Schemat blokowy

Oferowane modele standardowe

Model Maksymalna ilość detektorów Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Cena netto G.t.
MD-X.ZWA 12/24V= 569,00 zł S
Model Maksymalna ilość detektorów Wyjścia sterujące alarmowe 12V= Wyjścia sterujące stykowe Wyjście sterujące awaryjne Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wejścia alarmowe Wyjście analogowe 4-20mA Wyjście analogowe 2-10V Wyjście cyfrowe RS-485 Montaż na szynie TS35 Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Wymiary Cena netto G.t.
MD-X.ZWA 2 12/24V= 190 x 165 x 96 mm 569,00 zł S