Kontrolery wentylacji AirTECH eko+

Ekonomiczne kontrolery AirTECH eko+ są przeznaczone do selektywnego pomiaru stężenia dwutlenku węgla w zakresie do 2000 ppm (lub do 3000ppm) w pomieszczeniach biurowych, użyteczności publicznej (w tym szkołach, barach, restauracjach) i budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Opcjonalnie możliwy jest dodatkowo pomiar temperatury i wilgotności względnej powietrza.

Kontrolery, poprzez wyjścia stykowe, umożliwiają automatyczne sterowanie wentylacją przy przekroczeniu dwóch progów stężenia CO2. Pozwala to ograniczyć koszty działania wentylacji mechanicznej oraz znacznie obniżyć koszty podgrzania/chłodzenia powietrza zewnętrznego w systemie wentylacyjnym. Jednocześnie pozwala utrzymać jakość powietrza wewnętrznego na właściwym poziomie – sprzyjającym intensywnej pracy umysłowej lub efektywnemu wypoczynkowi.

Cechy użytkowe

Kontroler AirTECH eko+ składa się z elementów: zdalnych sensorów CO2 (standardowo 1 szt., max 3 szt., montaż w monitorowanych pomieszczeniach) i modułu zasilająco-sterującego.

Cechy detektora

 • optyczny, selektywny pomiar CO2 metodą strumienia podczerwieni (NDIR), trwałość ponad 10 lat;
 • wbudowana procedura autokalibracji;
 • odporność na zakłócenia pomiaru CO2 przez parę wodną, inne gazy oraz na przekroczenia zakresu pomiarowego;
 • estetyczna obudowa, IP30 (IP20 dla opcji AirTECH eko+/D3);
 • montaż naścienny (z możliwością przyłączenia przewodów spod tynku) lub do typowej puszki instalacyjnej podtynkowej Ø60mm (z wkrętami na obrzeżu);
 • AirTECH eko+/D – wyświetlacz aktualnej wartości stężenia CO2;
 • AirTECH eko+/D3 – kolorowy ekran dotykowy z aktualną wartością stężenia CO2, temperatury otoczenia i wilgotności względnej powietrza, możliwość ustawiania sygnalizacji wizualnej przekroczenia 2 progów dla każdego medium (niezależnej od A1/A2 - fabrycznych progów CO2);
 • wszystkie detektory są wzorcowane we własnym Laboratorium Wzorcującym GAZEX działającym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja PCA nr AP150).

Cechy modułu zasilająco-sterującego

 • 3 wejścia sensorów CO2, podłączenie każdego sensora 4-żyłowym przewodem telef. lub UTP (max 50 m);
 • obudowa bryzgoszczelna (IP44), z bezdławicowymi przepustami elastycznymi;
 • 2 wyjścia alarmowe A1/A2, stykowe (NO/NC) do sterowania urządzeniami zewnętrznymi 230V~ (np. wentylatorem);
 • zasilacz sieciowy z przyłączem 230V~ (bez wyłącznika).

Schemat blokowy

Oferowane modele

Model Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Napięcie zasilania Cena netto G/T
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2000
ppm
230V~ 487,00 zł S
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 3000
ppm
230V~ 899,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
Temperatura (T)
Wilgotność (RH)
0 ÷ 3000
0 ÷ 50
0 ÷ 95
ppm
°C
%v/v
230V~ 1 499,00 zł N
 
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 2000
ppm
399,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
0 ÷ 3000
ppm
859,00 zł N
Optyczny (infra-red) Dwutlenek węgla (CO2)
Temperatura (T)
Wilgotność (RH)
0 ÷ 3000
0 ÷ 50
0 ÷ 95
ppm
°C
%v/v
1 419,00 zł N

Wykrywanie mediów w innych zakresach lub innych mediów jest możliwe = wykonanie specjalne, wymaga konsultacji.
W szczególnych przypadkach możliwy jest dobór parametrów detektora do konkretnej aplikacji = wymagana analiza warunków stosowania urządzenia.