Katalityczne, pomiarowe moduły sensoryczne MS-Pnn/N

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do ich kalibracji.

W przypadku konieczności kalibracji użytkownik może we własnym zakresie wymontować moduł sensora i poddać go kalibracji bądź wymienić na inny, już skalibrowany. Operacje te są przeprowadzane bez konieczności demontażu detektora z instalacji. To unikatowe rozwiązanie techniczne znakomicie ułatwia i obniża koszty eksploatacji systemów detekcji gazów.

Moduły sensorów wyposażone są w procesor i zapamiętują parametry pracy sensora takie jak: ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, ilość przekroczeń zakresów pomiarowych oraz ewentualne stany awaryjne. Przy kalibracji można prześledzić, w jakich warunkach pracują detektory i, w razie potrzeby, dokonać korekt w ustawieniach parametrów pracy systemów, bądź zaproponować zmianę sensorów na inne, bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków panujących w monitorowanym obiekcie. W przypadku zmiany technologii w zakładzie pracy i zmiany rodzajów substancji niebezpiecznych nie trzeba wymieniać systemu detekcji – wystarczy wymienić moduły sensorów na odpowiednie do zmian, co jest rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym.

Oferowane modele

Model Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G/T Cena wzorcowania netto G/T
MS-P15/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
670,00 zł CN 115,00 zł C
MS-P1K5/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
670,00 zł C 115,00 zł C
MS-P1K/N Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
670,00 zł C 115,00 zł C
MS-P1/N Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
670,00 zł C 115,00 zł C
MS-P3K/N Katalityczny Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
720,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P3/N Katalityczny Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
720,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P4K/N Katalityczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 20
%DGW
670,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P4/N Katalityczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 20
%DGW
670,00 zł CN 169,00 zł C
MS-P7K/N Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
670,00 zł C 115,00 zł C
MS-P7/N Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
670,00 zł C 115,00 zł C