Katalityczne, pomiarowe moduły sensoryczne MS-PnK/N, MS-PnKL/N

Moduły sensorów zawierają sensor gazu i wszystkie niezbędne elementy elektroniczne potrzebne do ich kalibracji.

W przypadku konieczności kalibracji użytkownik może we własnym zakresie wymontować moduł sensora i poddać go kalibracji bądź wymienić na inny, już skalibrowany. Operacje te są przeprowadzane bez konieczności demontażu detektora z instalacji. To unikatowe rozwiązanie techniczne znakomicie ułatwia i obniża koszty eksploatacji systemów detekcji gazów.

Moduły sensorów wyposażone są w procesor i zapamiętują parametry pracy sensora takie jak: ilość alarmów, czas pracy w stanach alarmowych, ilość przekroczeń zakresów pomiarowych oraz ewentualne stany awaryjne. Przy kalibracji można prześledzić, w jakich warunkach pracują detektory i, w razie potrzeby, dokonać korekt w ustawieniach parametrów pracy systemów, bądź zaproponować zmianę sensorów na inne, bardziej odpowiednie dla konkretnych warunków panujących w monitorowanym obiekcie. W przypadku zmiany technologii w zakładzie pracy i zmiany rodzajów substancji niebezpiecznych nie trzeba wymieniać systemu detekcji – wystarczy wymienić moduły sensorów na odpowiednie do zmian, co jest rozwiązaniem prostszym, szybszym i tańszym.

Oferowane modele standardowe

Model Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G.t. Cena wzorcowania netto G.t.
MS-P1KL/N Nowość Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
750,00 zł C 169,00 zł C
MS-P1KL/N-X Nowość Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1KL4/N Nowość Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1KL5/N Nowość Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1KL5/N-X Nowość Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1L/N Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P3K/N Katalityczny Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
750,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P4K/N Katalityczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 20
%DGW
700,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P7KL/N-X Nowość Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P7KL3/N Nowość Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P7L/N Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P15L/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł CN 119,00 zł C
Model W detektorze Sensor Medium Standardowe progi alarmowe lub zakres pomiarowy Cena netto G.t. Cena wzorcowania netto G.t.
MS-P1KL/N Nowość DG-P1KL/N
DG-PV1KL
DG-P1KL/M
DG-P1KL/MR
Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
750,00 zł C 169,00 zł C
MS-P1KL/N-X Nowość DEX-P1KL/N Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1KL4/N Nowość DG-P1KL4/N
DG-PV1KL4
DG-P1KL4/M
DG-P1KL4/MR
Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1KL5/N Nowość DG-P1KL5/N
DG-PV1KL5
DG-P1KL5/M
DG-P1KL5/MR
Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1KL5/N-X Nowość DEX-P1KL5/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P1L/N DEX-P1 Katalityczny Metan (CH4)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P3K/N DEX-P3K/N Katalityczny Związki organiczne
0 ÷ 100
%DGW
750,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P4K/N DEX-P4K/N Katalityczny Amoniak (NH3)
0 ÷ 20
%DGW
700,00 zł CN 179,00 zł C
MS-P7KL/N-X Nowość DEX-P7KL/N Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P7KL3/N Nowość DG-P7KL3/N
DG-PV7KL3
DG-P7KL3/M
DG-P7KL3/MR
Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P7L/N DEX-P7 Katalityczny Wodór (H2)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł C 119,00 zł C
MS-P15L/N Katalityczny Propan-butan (LPG)
0 ÷ 100
%DGW
700,00 zł CN 119,00 zł C