Dodatkowe moduły sterujące MDPL1

Moduły przyłączeniowe są interfejsem służącym podłączaniu detektorów pomiarowych typu DEX/P (w odmianach P6… lub P4…) z systemami pomiarowymi innych producentów – z wejściem w standardzie 4-20mA, z emisją prądu.

Urządzenia MDPL1 ograniczają moc i napięcie dostarczane do detektora pomiarowego DEX/P do wartości dopuszczalnych przez certyfikat badania typu WE na zgodność z Dyrektywą ATEX tj. Pi = 2 W, Ui = 15V.

Cechy użytkowe

  • możliwość podłączenia jednego pomiarowego detektora typu DEX/P do jednego wejścia pomiarowego systemu;
  • standard sygnału 4-20mA, do systemu z emisją prądu;
  • sygnalizacja awarii na przewodzie sygnałowym (Io ≤ 0,5mA lub Io ≥ 21mA); zasilanie 24V=;
  • szczelna, odporna mechanicznie metalowa obudowa;
  • bardzo proste i szybkie podłączenie/instalacja.

Schemat blokowy

Oferowane modele standardowe

Model Maksymalna ilość detektorów Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Cena netto G.t.
MDPL1 1 24V= 199,00 zł C
Model Maksymalna ilość detektorów Wyjścia sterujące alarmowe 12V= Wyjścia sterujące stykowe Wyjście sterujące awaryjne Wyjście sterujące zaworem odcinającym Wejścia alarmowe Wyjście analogowe 4-20mA Wyjście analogowe 2-10V Wyjście cyfrowe RS-485 Montaż na szynie TS35 Podtrzymanie zasilania Napięcie zasilania Wymiary Cena netto G.t.
MDPL1 1 24V= 66 x 160 x 49 mm 199,00 zł C