MDD-ZW

MDD-ZW Wyjście RS-485

Grupa urządzenia: Adresowalne moduły sterujące
Typ urządzenia: MDD-ZW

Cyfrowe moduły sterujące MDD-ZW są przeznaczone do sterowania zaworami odcinającymi MAG-3 w Cyfrowych Systemach Detekcji Gazów (CSDG) produkcji GAZEX.

Umożliwiają sterowanie wieloma zaworami MAG-3 z odległych systemów wykrywania gazów. W CSDG stanowią dodatkowy moduł sterujący zaworami, ale mogą także współpracować ze wszystkimi modułami alarmowymi typu MD produkcji GAZEX (niezależnie od wersji i daty produkcji) lub innymi systemami z alarmowym wyjściem napięciowym ok. 12V=.

Moduły umożliwiają proste dołączenie ręcznego wyłącznika sterującego zamknięciem zaworu(ów) MAG-3 i podobnych.

Moduły stanowią zamiennik funkcjonalny modeli MD-X.ZA24/2 oraz MD-X.ZA/2.

Obszar zastosowań

 • budynki inteligentne z systemami BMS;
 • budynki użyteczności publicznej;
 • hale ogrzewane promiennikami gazowymi;
 • bazy logistyczne i magazynowe.

Cechy użytkowe

 • możliwość sterowania od 1 do 4 zaworów MAG-3 (w 2 strefach, 2 zawory/wyj.);
 • port komunikacji cyfrowej RS-485 (protokół MODBUS RTU); funkcje:
  • przypisanie do jednej z grup adresowych (max 32 szt.detektorów) w CSDG;
  • zamykanie zaworu w strefie 1 i/lub 2;
  • RESET;
  • odczyt stanu AWARIA (zbiorczo wg opisu poniżej);
 • wyjście stykowe AWARIA monitorujące stan modułu (sygnalizuje zbiorczo: uszkodzenie modułu, brak podłączenia dowolnego zaworu, brak potwierdzenia zamknięcia zaworu - jeżeli zawór z kontrolą zamknięcia, niesprawny akumulator wewnętrzny oraz brak lub niewłaściwe napięcie zasilania);
 • długość połączenia przewodowego z systemem detekcji (długość magistrali pomiędzy MDD-ZW i skrajnym elementem systemu CSDG) = do ok. 200m;
 • manualna możliwość podziału na 2 strefy wej/wyj (niezależnie od CSDG);
 • 2 wejścia galwanicznie separowane (niezależne od CSDG) do współpracy ze wszystkimi modułami typu MD i systemami obcymi (z wyjściem sterującym 5…30V=);
 • 2 wejścia do potwierdzania stanu zamknięcia zaworów ze stykiem krańcowym;
 • możliwość ręcznego testowania zaworów (przyciskiem pod pokrywą komory zacisk.);
 • uniwersalne zasilanie 12/24V=;
 • sygnalizacja optyczna i akustyczna (możliwość wyciszenia) sygnału alarmowego (z pamięcią - kasowanie ręcznym przyciskiem na pokrywie lub z CSDG);
 • może sterować innymi zaworami z cewką zwalniającą typu COD lub cewką o podobnych parametrach.

Schemat blokowyModel urządzenia: MDD-ZW

Parametry techniczne

Wyjście sterujące awaryjne
Wyjście sterujące zaworem odcinającym
Wejścia alarmowe
2
Wyjście cyfrowe RS-485
Napięcie zasilania
12/24V=
Wymiary
190 x 165 x 96 mm
Kod EAN
5901769651456
Cena netto
539,00 zł N

Dokumentacja

Seria Dane techniczne Karta informacyjna urządzenia Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności
W2 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik
W1 Pobierz plik Pobierz plik Pobierz plik